Şeytandan uzaklaştıran El Hakk Esmaül Hüsnası faziletleri

Güncelleme: 10.10.2019 14:33

Hakk ne demek? Allah'ın 99 isminden El Hakk Esmaül Hüsnasının anlamı nedir? El Hakk Esmaül Hüsnasının zikir saati, zikir günü ne zamandır? El Hakk Esmaül Hüsnasının ebced değeri nedir? El Hakk Esmaül Hüsnasının anlamı ve faziletleri nelerdir? İşte 'Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran'   anlamına gelen El Hakk Esmaül Hüsnası faziletleri...

Hakk ne demek? Allah'ın 99 isminden El Hakk Esmaül Hüsnasının anlamı nedir? El Hakk Esmaül Hüsnasının zikir saati, zikir günü ne zamandır? El Hakk Esmaül Hüsnasının ebced değeri nedir? El Hakk Esmaül Hüsnasının anlamı ve faziletleri nelerdir? İşte 'Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran' anlamına gelen El Hakk Esmaül Hüsnası faziletleri...    

El-Hakk: "Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran."   

El-Hakk: Hak ve hakikatin kendisi, değişmekten münezzeh olan.

ElHakk: Fiilen var olan,mevcudiyet ve uluhiyyeti gerçek olan.

El-Hakk: Varlığı değişmeden duran.

El-Hakk: Ahirette hakkı batıldan ayıran, hak sahiplerine haklarını zalimlerden alıveren.

El-Hakk: Varlığı hiç değişmeden duran.
Hakk, varlığı hakikî bulunan zâtın ismidir. Yani, varlığı daima sâbittir. Allah Teâlâ’nın zâtı, yokluğu kabûl etmediği gibi, herhangi bir değişikliği de kabûl etmez. Hakikaten vâr olan yalnız Allah Azize Ve Celle’dir.

Zâtı vacip olup, varlığı gerçek olan.”

“Değişmekten münezzeh olan.”

“Zâtı ile kaim, vacip ve değişmez olan.”

“...Şüphesiz Allah, O, Hak olandır ve şüphesiz O’nun dışında taptıkları (tanrılar) ise, bâtıldır...” (Lokman Sûresi, 31/30)
Hak, şöyle tarif ediliyor: “Hak, inkârı caiz olmayan sabite denir.” Verilen bir hüküm vakıa, yani gerçeğe uygunsa o hüküm haktır ve sabittir. Bunun inkârı caiz değildir.

Hak isminin en yaygın mânâsı, ‘değişmekten münezzeh’tir. Allah’ın zâtı gibi sıfatları da haktır, bunlar için bir değişme sözkonusu olamaz.

Allah, Kadîm’dir evveli yoktur. Bu daima böyledir, bu hakikatte bir değişme düşünülemez.
Allah Bâkî’dir, âhiri yoktur; bunda da bir değişme sözkonusu olamaz.

Allah, mutlak ilim sahibidir, bu ilimde ne artma tasavvur edilebilir, ne de eksilme.

Vahdet sıfatı ve bunun neticesi olan tevhid inancı haktır ve onun hakkaniyeti daimîdir; onda bir değişme düşünülemez.

Sübutî ve Selbî bütün sıfatlar için de aynı şeyler söylenir. Ve bu değişmez sıfatların sahibi olan Allah’ın, Mukaddes zâtında da bir değişmenin olamayacağı bilinir.

Hak isminin tecellilerini, çepeçevre sarılı olduğumuz ‘gerçekler’ dünyasında bir derece seyredebiliriz.

Meselâ, Dünyanın Güneş etrafında döndüğünü söyleyen bir insan, hakkı ifade etmiş olur. Çünkü bu hüküm gerçektir, vakıa uygundur. Bunun aksini iddia edenler ise bâtıl bir fikre sapmış olurlar.

Fizik âlemindeki bütün değişmez kanunlar, Hak isminden bir tecelli taşırlar.

Aynı şekilde, bir insan, Allah’a ‘ilâhî fermanın bildirdiği gibi’ inanıyorsa, bu inancı haktır. Bunun dışındaki inançlar bâtıldır; çünkü hakikate zıttırlar.

Hak ismini yâd eden bir insan, bütün varlık âleminin durmadan değiştiğini görür ve kalbini değişmekten münezzeh olan Allah’a bağlar.

Hak dine yönelen bir insan, onun dışındaki bütün bâtıl telakkilerin kul yapısı olduğunu ve bunların da değişmekten kendini kurtaramadığını yakînen bilir ve bâtıl inançlara gönlünü kaptırmaz.

EL HAKK ESMAÜL HÜSNASI FAZİLETLERİ

El-Hakk ism-i şerifi, batıldan korunmak, sözlerin geçerli olması, hayır işlerinde başarılı olmak ve adaletli hüküm verebilmek için, “Ya Hakk Celle Celalühü” diyerek 208 kere okunur.

“Lailahe illallahül hakkul mübiyn” zikrini her gün 100 kere okuyan kimse fakirlikten kurtulur, işleri kolaylaşır. 1000 kere okuyanın ahlakı düzelir

Kim, El Hakk ism-i şerifi, dört köşeli bir kağıdın dört köşesine yazar. O kağıdı avucunun içine koyarak; seher vakti ellerini dergahı ilahiyeye kaldırırsa; Allahü Teala hazretleri o kişinin kederini ve üzüntüsünü giderir ve onun arzuladığı şeylerde ona kâfi olur.

5 vakit namazdan sonra 108 kere “Ya Hakk Celle Celalühü”zikrine devam eden her işinde başarılı olur, hasta ise şifa bularak iyileşir.

Bir şeyi yitiren de aynı şekilde dua ve niyazda bulunursa yitiğini bulur.

Her gün 108 kere zikir olarak okuyanlara doğruyu ve hakkı bulma, taraf-ı ilahiyyeden ihsan olunur.

Bu mübarek ismi vird edinenler kulluk görevlerini devamlı yapma azmi içinde olurlar. Batıl ve sapıklıklardan uzaklaşırlar. Şeytani yollardan kaçınırlar.

99 Esmaül Hüsna'nın 52. sırasındaki, Allah'ın Faziletli El-Hakk ismi; Doğru ibadet için, güçlü iman için, başlanılan işin sonu gelmesi için, gizli sırlara vakıf olmak için, sözü geçen biri olmak için, düzgün ahlak için, batıldan korunmak için okunur.

EL-HAKK Esması En Çok Ne İçin Okunur? 
1- Güçlü İman sahibi olmak isteyen; El-Hakk ismini 108 defa okur.
2- Doğru ibadet yapmak isteyen; El-Hakk ismini 108 defa okur.
3- Başladığı işin sonunu getimek isteyen; El-Hakk ismini 108 defa okur.
4- Gizli sırlara vakıf olmak isteyen; Çokça El-Hakk ismini okur.
5- Sözü geçen, sözü dinlenir biri olmak isteyen; El-Hakk ismini okumaya devam eder.
6- Allah'a doğru düzgün ve zorlanmadan kulluk yapmak isteyen; El-Hakk ismini zikretmeye devam eder.
7- Ahlakının düzelmesini isteyen; El-Hakk ismini çokça okumaya devam eder.
8- Batıldan uzak durmak isteyen; El-Hakk ismini okumaya devam eder.

El-Hakk Esmasının Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi108

Zikir Günü: Cuma

Zikir Saati: Zühre

Sabah gündoğarken,

İkindi namazı sonrasında,

Akşam namazı sonrasında,

Ve… gece yarısında

Bu esma-i zikir zikir vakitlerinde ve diğer her vakitte ‘El-Hakk’ – ‘Ya Hakk’ diyerek bu ismi şerif zikredilir.

Oku, yaradan Rabbinin adıyla...

Esmaül Hüsnadan Er Rauf isminin faziletleri

Oku, yaradan Rabbinin adıyla...

Oku, yaradan Rabbinin adıyla...
Esmaül Hüsnadan Er Rauf isminin faziletleri
Oku, yaradan Rabbinin adıyla...
Oku, yaradan Rabbinin adıyla...
Maden suyu içmenin faydaları nelerdir?
Kabızlık neden olur?
Ayaktaki ödem nasıl geçer?
Tegabün suresi, Tegabün suresinin okunuşu ve anlamı
Necm suresinin faziletleri ve faydaları
Necm suresinin nüzul sebebi..
Necm suresinin okunuşu nasıldır?
Mide kanseri neden olur? İşte mide kanseri belirtileri
Vişne dolgulu brownie kurabiye nasıl yapılır?
Borçtan kurtulmak için okunacak dua
Ed Darr Esmaül Hüsnası manası ve faziletleri
Oku, yaradan Rabbinin adıyla...

Oku, yaradan Rabbinin adıyla...

Maden suyu içmenin faydaları nelerdir?

Kabızlık neden olur?