Şuara suresinin nüzul sebebi..

Güncelleme: 04.07.2020 14:11

Kuranı Kerimin bütün ayetleri ve ayetlerden oluşan sureleri belirli ve somut olan olaylar üzerine inmemiştir. Bazıları geçmiş peygamberleri ve hayatlarını anlatır. Bazı sureler ise iman ve fıkıh meseleleri üzerinde duru. Peki Şuara suresi hangi olay üzerine nazil olmuştur? Şuara suresi neden indirilmiştir? Şuara suresinin neden indirildiğine dair detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor. İşte Şuara suresinin nüzul sebebi...                                                                                           

Kuranı Kerimin bütün ayetleri ve ayetlerden oluşan sureleri belirli ve somut olan olaylar üzerine inmemiştir. Bazıları geçmiş peygamberleri ve hayatlarını anlatır. Bazı sureler ise iman ve fıkıh meseleleri üzerinde duru. Peki Şuara suresi hangi olay üzerine nazil olmuştur? Şuara suresi neden indirilmiştir? Şuara suresinin neden indirildiğine dair detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor. İşte Şuara suresinin nüzul sebebi...                                                                                           
ŞUARA SURESİ NEDEN İNDİRİLMİŞTİR?
“Kabul edilen şeyin ardından, Allah hakkında tartışmaya girenlerin delilleri Rableri katında boştur.” ayetinin (16. ayet) nüzul sebebiyle ilgili olarak İbni Münzir, İkrime’den şöyle rivayet etmiştir: “Allah ‘m yardımı ve zaferi gelince…” (Nasr, 110/1) ayeti nazil olunca, Mekke müşrikleri, arala­rında bulunan müminlere “İnsanlar grup grup Allah’ın dinine madem gir­diler, o halde aramızdan çıkın, ne diye hala aramızda duruyorsunuz!” dedi­ler. Bunun üzerine “kabul edilen şeyin ardından, Allah hakkında tartışma­ya girenlerin…” ayeti nazil oldu.

Ayet hakkında Abdürrezzak’ın Katade’den rivayeti ise şöyledir: Allah hakkında münakaşa edenler, Yahudi ve Hristiyanlardır. Onlar şöyle demiş­lerdir: Bizim kitabımız sizin kitabınızdan öncedir. Peygamberimiz de sizin Peygamberinizden öncedir. O halde biz sizden daha hayırlıyız.

“İşte Allah’ın iman eden ve iyi işler yapan kullarına…” ayetinin (23. ayet) nüzul sebebi ile ilgili olarak Katade şöyle rivayet etmiştir: Müşrikler “Peygamber belki de yaptığı işlerden dolayı karşılık beklemektedir.” diyor­lardı. Bunun üzerine onları, onu ve yakınlarını sevmeye teşvik için “Ben buna karşılık sizden, akrabalık sevgisinden başka bir ücret istemiyorum” ayeti nazil olmuştur. Sa’lebi: “Sure Mekki olduğu için, ayete en uygun nü­zul sebebi budur.” demiştir.

“Allah kullarına rızkı bol bol verseydi…” ayetinin (27. ayet) nüzul se­bebiyle ilgili olarak Hakim’in Hz. Ali (k.v.)’den rivayet edip, sahih kabul et­tiği bu hadiste Hz. Ali (k.v.) şöyle demiştir: “Allah kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde azarlardı…” bu ayet, Ashab-ı Suffe hakkında nazil ol­muştur. Zira onlar: “Bizim de olsa” deyip dünyayı ve zenginliği temenni et­mişlerdi. Habbab b. Eret “Bu ayet, biz Ashab-ı Suffe hakkında nazil olmuş­tur, çünkü biz, Yahudilerden Kurayza, Nadir ve Kaynuka oğullarının mal­larına baktık, imrendik, bizim de onlar gibi mallarımız olsun diye temenni ettik.” demiştir.

“Size verilen şey …” ayetinin (36. ayet) nüzul sebebiyle ilgili olarak Hz. Ali’den şöyle bir rivayet gelmiştir: “Ebu Bekir (r.a.) tüm malını tasadduk etti, bunun üzerine bir topluluk onu kınadı ve bu ayet nazil oldu.” Hadiste onun seksen bin dinar infak ettiğine dair bilgi gelmiştir.

“Onlar büyük günahlardan ve …” ayetinin (37. ayet) nüzul sebebi ile ilgili olarak denilmiştir ki; bu ayet bir görüşe göre Hz. Ömer hakkında na­zil olmuştur. Mekke’de kendisine sövülmüş, o kendisine şovenleri atfetmiş­tir. Bir görüşe göre de Ebu Bekir hakkında nazil olmuştur. Malını Allah yo­lunda harcadığı zaman insanlar kendisini kınamış ve sövmüşler, ama o bü­tün bunları bilimle (yumuşaklıkla) karşılamıştır.

“Rablerinin davetine icabet edenler…” ayeti (38. ayet), Ensar (Medineli müslümanlar) hakkında inmiştir: Allah Rasulü (s.a.) onları imana davet etmiş, onlar bunu kabul edip, namazlarını da kılmışlardır.

Müfessirlerden Kelbi ve Ferra’nın zirkettiğine göre 41 ve 43. ayetler de Ebu Bekir Sıddık (r.a.) hakkında nazil olmuştur. Ensar’dan biri ona kö­tü sözler sarfetmiş, Ebu Bekir de ona karşılık vermiş, sonra da susmuştur.

“Allah bir insanla ancak …” ayetinin (51. ayet) nüzul sebebiyle ilgili olarak şöyle bir rivayet bulunmaktadır. Yahudiler, Peygamberimiz’e (s.a.): “Eğer sen peygambersen Musa’nın konuştuğu gibi, sen de Allah ile konu­şup, O’na baksana!” dediler. Bunun üzerine bu ayet indi ve Peygamberimiz (s.a.): “Musa (a.s.) Allah’a bakmamıştır.” buyurdu.

Ekskavatör nedir? Ne amaçla kullanılır?

Vişne sapı çayının inanılmaz faydaları

Kantaron yağının faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır?

Kanserin en önemli 3 belirtisi

Browni kurabiye nasıl yapılır?

Esmaül Hüsna'dan El Mukit zikrinin faziletleri

Ekskavatör nedir? Ne amaçla kullanılır?
Vişne sapı çayının inanılmaz faydaları
Kantaron yağının faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır?
Kanserin en önemli 3 belirtisi
Browni kurabiye nasıl yapılır?
Esmaül Hüsna'dan El Mukit zikrinin faziletleri
Bugün hava nasıl olacak?
Altın fiyatlarında son durum...(07.08.2020)
Dolar ne kadar? 07.08.2020
Konuşamayan çocuğa okunacak dua ve sureler
Sarımsak suyu nasıl tüketilir?
Melisa yağının faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır?
Moringa çayının faydaları nelerdir?
Enbiya suresi, Enbiya suresinin okunuşu ve anlamı
Maide suresinin faziletleri ve faydaları
Maide suresinin nüzul sebebi