Vakıa suresi ne zaman okunur?

Güncelleme: 19.08.2019 16:37

Son mukaddes kitap olan Kur'an-ı Kerim'de 114 sure bulunuyor. Her bir surenin de ayrı ayrı faziletleri var. İstenilen her zamanda okunulabileceği gibi belli sureleri belli zamanlarda okumak çok daha kıymetli Peki kıyametin isimlerinden biri olan Vakıa suresi ne zaman okunur? Bu yazımızda vakıa suresinin ne zaman okunması gerektiğini bulabilirsiniz...

Son mukaddes kitap olan Kur'an-ı Kerim'de 114 sure bulunuyor. Her bir surenin de ayrı ayrı faziletleri var. İstenilen her zamanda okunulabileceği gibi belli sureleri belli zamanlarda okumak çok daha kıymetli Peki kıyametin isimlerinden biri olan Vakıa suresi ne zaman okunur? Bu yazımızda vakıa suresinin ne zaman okunması gerektiğini bulabilirsiniz...

Bu mübarek sûre kıyamet hallerini, kıyamet koparken meydana gelecek olan dehşetli durumları ve insanların üç gruba ayrıldıklarını anlatır. Bu üç grup amel defterleri sağından verilenler, amel defterleri solundan verilenler ve sâbikûn (öndekiler) dur.

Sûre her grubun âkibetini ve Allah'ın onlar için kıyamet günü hazırlamış olduğu âdil mükâfat ve cezayı anlatır. Aynı zamanda insanın yaratılması, bitkilerin çıkarılması, yağmurun indirilmesi ve Allah'ın ateşe vermiş olduğu güçte, onun varlığını, birliğini ve eşsiz yaratma ve meydana getirmedeki sonsuz gücünü gösteren deliller getirir. Daha sonra, Kur'an-ı Kerim'in şanının yüce olduğunu, Âlemlerin Rabbi tarafından indirildiğini ve insanın ölüm ânında karşılaşacağı sıkıntı ve korkuları anlatır.

Bu mübarek sûre bahtiyarlar, bedbahtlar ve cennet ehlinden hayırda öncülük eden üç grubu anlatır ve bunlardan herbirinin âkibetini açıklayarak sona erer.

Fazileti:

a) İbn Mes'ûd'dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

"Kim, her gece Vakıa sûresini okursa, asla sıkıntıya düşmez." (Bu hadisi Hafız Ebû Ya'la ve İbn Asâkir tahriç etmiştir.)

b) Hafız İbn Asâkir, Abdullah b. Mes'ûd'un (r.a.) hayat hikayesini anlatırken Ebû Zıbye'den gelen bir senetle, Ebû Zıbye'nin (r.a.) şöyle dediğini rivayet etmiştir: Abdullah ölüm hastalığına yakalandı. Osman b. Affân (r.a.) ziyaretine gelerek, "Şikayetin ne?" diye sordu. Abdullah:
-  Günahlarım.
- Arzun ne?
-  Rabbimin rahmeti.
-  Senin için bir doktor getirteyim mi?
-  Beni doktor hasta etti.
-  Sana ikramda bulunulmasını emredeyim mi?
-  İkrama ihtiyacım yok.
-  Senden sonra kızlarının olur.
-  Kızlarımın fakir kalacağından mı korkuyorsun? Ben kızlarıma, her gece Vakıa sûresini okumalarını emrettim. Rasulullah’ın (s.a.v) şöyle dediğini işitmiştim:

"Kim, her gece Vakıa sûresini okursa, asla fakir düşmez."

Sonra Ebû Zıbye de bunu hiç bırakmaz oldu. (İbn Kesir Tefsiri, 4/281)

AKİA SÛRESİ’NİN FAZİLETİ VE YARARLARI

Hadîs-i şeriflerde buyuruldu ki:

“Her kim, Vâkıa sûresini her gece bir defa okumayı âdet haline getirirse, ömründe fakirlik görmez.”

“Vâkıa sûresi zenginlik sûresidir. Onu okuyunuz ve kadınlarınıza ve çocuklarınıza öğretiniz.”

Birgün Hz. Ebû Bekir, Resûlullah efendimize; “Yâ Resûlallah, saçlarında beyazlıklar belirdi.” demişti. Bunun üzerine Resûlullah efendimiz buyurdu ki:

“Saç ve sakalımı Hûd, Vâkıa, Mürselât sûreleri ağarttı.” Resûlullah efendimizin böyle buyurması, bu sûrelerde, kıyâmet hallerini, eski kavimlerin uğradığı âkıbetleri düşünmesi ve ümmeti için üzülmesi sebebiyledir.

Abdullah bin Mes’ûd ölürken başında bulunanlar, çocuklarına bir mal bırakmadı, diye üzülünca gözlerini açtı ve buyurdu ki:

“Onlara Vâkıa sûresini bırakıyorum. Bu sûreyi okuyan aslâ fakirlik yüzü görmez.”

Bazı ulemalar Vakıa Suresi ile alakalı olarak; ölen kişilerin için okunacak olan Vakıa suresinin onun ıstırabını ve çektiği acıyı hafiflettiğini, ölüm ile baş başa olan kişilerin ya da can çekişen kişilerin başında okunduğunda da imanlı şekilde ölmesine yardımcı olduğunu söylemektedir.

Vakıa suresinin abdestli şekilde her sabah ve her akşam aksatmadan okumaya devam eden kişiler tehlikeler ile yüz yüze gelmez.

Vakıa suresinin abdestli şekilde her sabah ve her akşam aksatmadan okumaya devam eden kişiler fakirliğin acısını çekmeden bolluk ve berekete ulaşırlar.

Adalet Bakanlığı kaç Hakim ve Savcı alımı yapacak?

Okullarda ilk ara tatil ne zaman?

Mide üşütmesi nasıl geçer?

Karıncaları uzak tutmak için okunacak dua
Bütün ilimleri barındıran Asr suresinin sırları

Ödem attıran mucize bitki maydanozun faydaların nelerdir?

Deliryum belirtileri

Namazlarda niyet nasıl edilir?