Vakıa suresini okumanın faydaları nelerdir?

Güncelleme: 26.03.2020 15:01

Vakıa suresini her gece okuyan kimseye fakirlik isabet etmez. Vakıa Yasin ve Fetih suresinden sonra en çok okunan surelerdendir. Vakıa suresinin fazilet ve faydalarına hadis kaynaklarından ulaşabiliriz. Peki Vakıa suresini okumanın hikmeti nedir? Vakıa suresi okumanın faziletleri nelerdir? İşte Vakıa suresini okumanın faziletleri...

Vakıa suresini her gece okuyan kimseye fakirlik isabet etmez. Vakıa Yasin ve Fetih suresinden sonra en çok okunan surelerdendir. Vakıa suresinin fazilet ve faydalarına hadis kaynaklarından ulaşabiliriz. Peki Vakıa suresini okumanın hikmeti nedir? Vakıa suresi okumanın faziletleri nelerdir? İşte Vakıa suresini okumanın faziletleri...  

VAKIA SÛRESİ’NİN FAZİLETİ VE YARARLARI

Hadîs-i şeriflerde buyuruldu ki:

“Her kim, Vâkıa sûresini her gece bir defa okumayı âdet haline getirirse, ömründe fakirlik görmez.”

“Vâkıa sûresi zenginlik sûresidir. Onu okuyunuz ve kadınlarınıza ve çocuklarınıza öğretiniz.”

Birgün Hz. Ebû Bekir, Resûlullah efendimize; “Yâ Resûlallah, saçlarında beyazlıklar belirdi.” demişti. Bunun üzerine Resûlullah efendimiz buyurdu ki:

“Saç ve sakalımı Hûd, Vâkıa, Mürselât sûreleri ağarttı.” Resûlullah efendimizin böyle buyurması, bu sûrelerde, kıyâmet hallerini, eski kavimlerin uğradığı âkıbetleri düşünmesi ve ümmeti için üzülmesi sebebiyledir.

Abdullah bin Mes’ûd ölürken başında bulunanlar, çocuklarına bir mal bırakmadı, diye üzülünca gözlerini açtı ve buyurdu ki:

“Onlara Vâkıa sûresini bırakıyorum. Bu sûreyi okuyan aslâ fakirlik yüzü görmez.”

Bazı ulemalar Vakıa Suresi ile alakalı olarak; ölen kişilerin için okunacak olan Vakıa suresinin onun ıstırabını ve çektiği acıyı hafiflettiğini, ölüm ile baş başa olan kişilerin ya da can çekişen kişilerin başında okunduğunda da imanlı şekilde ölmesine yardımcı olduğunu söylemektedir.

Vakıa suresinin abdestli şekilde her sabah ve her akşam aksatmadan okumaya devam eden kişiler tehlikeler ile yüz yüze gelmez.

Vakıa suresinin abdestli şekilde her sabah ve her akşam aksatmadan okumaya devam eden kişiler fakirliğin acısını çekmeden bolluk ve berekete ulaşırlar.

Şura suresinin faziletleri ve faydaları

Şura suresi nüzul sebebi...

Şura suresinin okunuşu

Nas suresinin Arapça okunuşu nasıldır?
Felak suresinin Arapça okunuşu nasıldır?

Oku, yaradan Rabbinin adıyla...

Hümeze suresi, Hümeze suresinin okunuşu ve anlamı

Esmaül Hüsnadan El Vacid zikrinin manası ve faziletleri