Yasin suresini 41 defa okumanın hikmeti nedir?

Güncelleme: 26.03.2020 13:54

Yasin suresi Kuranı Kerimin kalbidir. Yasin suresi en çok okunan surelerdendir. Yasin suresinin fazilet ve faydalarına hadis kaynaklarından ulaşabiliriz. Peki Yasin suresini 41 defa okumanın hikmeti nedir? 41 Yasin okumanın faziletleri nelerdir? İşte 41 Yasin okumanın faziletleri...

Yasin suresi Kuranı Kerimin kalbidir. Yasin suresi en çok okunan surelerdendir. Yasin suresinin fazilet ve faydalarına hadis kaynaklarından ulaşabiliriz. Peki Yasin suresini 41 defa okumanın hikmeti nedir? 41 Yasin okumanın faziletleri nelerdir? İşte 41 Yasin okumanın faziletleri...

Yâsin sûresi, Müslümanlar tarafından çok okunan bir sûredir. Diğer surelere nazaran daha fazla rağbet görmektedir. Hz. Muhammed (s.a.s)'in bu sûre hakkında söylediği ve okunmasını tavsiye ettiği çeşitli hadisler vardır. Bu hadislerden bazıları şöyledir:

"Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'ân'ın kalbi de Yâsin'dir. Kim Yâsin'i okursa, Allah onun okumasına, Kur'ân'ı on kere okumuş gibi sevap yazar." (Tirmizî, Fedâilu'l-Kur'n, 7; Dârimî, Fedâilu'l-Kur'ân, 21).

"Yâsin, Kur'ân'ın kalbidir. Allah'ı ve ahiret gününü arzu ederek Yâsin okuyan kimsenin geçmiş günahı affedilir. Onu ölülerinize okuyunuz." (Ebû Davud Cenâiz 20; İbn Mace, Cenâiz 4; İbn Hanbel, Müsned V, 26, 27).

Bu hadislerden anlaşıldığı gibi, Yâsin'i okuyarak sevabını ölülerin ruhuna bağışlamak caizdir. Ancak Kur'ân'ın dirilere nâzil olduğu ve insanların, onun manasını anlayarak, emir ve yasaklarına uygun bir şekilde hayat sürdürmeleri için gönderildiği unutulmamalıdır.

Yâsin sûresi, Yüce Allah'ın varlığına, üstün gücüne ve âhiret yurduna işarette bulunan şu âyetlerde son bulmaktadır:

"Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerini yaratmağa kadir değil midir? Elbette kadirdir! O, çok bilen yaratıcıdır. Onun işi, bir şeyi (olmasını) istedi mi, ona sadece "ol" demektir, hemen oluverir. O, öyle yücedir ki, her şeyin hükümdarlığı O'nun elindedir. Ve siz O'na döndürüleceksiniz." (Yasin, 36/81-83)

Yasin süresi dua ve dileklerin kabulü için çok faziletli bir süredir.

Yasin süresi bir günde veya 7 güne bölerek 41 defa okunursa okuyan kişinin haceti hayırlı ise kabul olur.

Yasin süresini 1 defa okumak  Kur’an-ı Kerimi  10 defa okumaya denk olduğunu söyler kaynaklar.

Geçmiş günahları affı içinde her gün  sadece Allah rızası için “Yasin ” süresi okumak faydalıdır.

Yasin süresini okurken her hangi bir niyet için ” Selamün kavlen min rabbin rahim.” âyetine gelince 818 defa okur sonra Yasin süresine devam eder bitirse,her ne hayırlı dileği varsa,her ne sıkıntısı varsa Allah kabul eder.
Hasta ve hastalıkların şifası içinde yasin süresi okunmaya başlanır bu âyete gelince “818 defa selamün kavlen min rabbin rahim.” okunur suya üflenir içilirse hastalıklardan şifa bulunur.

Esmaül Hüsnadan El Vacid zikrinin manası ve faziletleri

Nas suresinin Arapça okunuşu nasıldır?

Felak suresinin Arapça okunuşu nasıldır?

Yasin suresinin Arapça okunuşu nasıldır?
Peygamber Efendimizin Uhud Savaşında okuduğu dua

Ayetel Kürsi'nin Arapça okunuşu nasıldır?

Vakıa suresinin Arapça okunuşu nasıldır?

Fetih suresinin Türkçe okunuşu nasıldır?