Yusuf suresi okumanın faziletleri

Güncelleme: 21.10.2019 10:57

İlk üç ayeti Medine'de nazil olan Yusuf suresinin diğer ayetleri Mekke döneminde inmiştir. Yusuf suresinin kıssasını anlatan Yusuf suresi okumanın faziletleri nelerdir? Yusuf suresinin fazilet ve sırları nelerdir? İşte Yusuf suresi okumanın faziletleri...

İlk üç ayeti Medine'de nazil olan Yusuf suresinin diğer ayetleri Mekke döneminde inmiştir. Yusuf suresinin kıssasını anlatan Yusuf suresi okumanın faziletleri nelerdir? Yusuf suresinin fazilet ve sırları nelerdir? İşte Yusuf suresi okumanın faziletleri...

Rahman ve Rahim Olan Allahın Adıyla…

Kur’an-ı Kerîm, Yüce Allah’ın yeryüzüne şeref veren en kutsal kitabıdır. Rabbimizin bütün insanlığa hitabeden bir kelâmı olan Kur’an, Arapça olarak indirilmiştir. Yusuf Suresinin Faziletleri, Bir sureyi veye ayetleri okuyan kişilere manevi armağanlar verilir. Bu manevi armağanlara surelerin ve ayetlerin faziletleri denir. Birçok surenin ve ayetlerin faziletleri, hadisi şerifler ile ifade edilmiştir.

Her surenin bir çok özelliği vardır. Her bir ayet ve sure Allah kelâmı olmakla beraber herbirinin ayrı ayrı özellikleri vardır. Ayrıca çok tefekkür ve tekrarla okunan Kur’ân sayesinde kalbe marifet kapıları açılır.

Kur’ân-ı kerîmin on ikinci sûresi.
Yûsuf sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Sâdece, 1, 2 ve 3. âyetleri Medîne’de nâzil oldu. Yüz on bir âyettir. Yûsuf aleyhisselâmın kıssasından bahsedildiği için bu ismi almıştır. (Muhammed bin Hamzâ, Kurtubî)

YUSUF SÛRESİ’NİN FAZİLETİ VE YARARLARI

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Mühakkak herhangi bir Müslüman Yûsuf suresini okursa yahut evlatlarına, ehline veya hizmetçilerine öğretirse, Allahü Teala sekerât-ı mevtini (ruhunu teslim etme anını) kolaylaştırır ve ona o kadar iman kuvveti verir ki, o kişi hiçbir müslümana karşı haset etmez.”(Kadı Beyzavi, Beyzavi Tefsir (Envarut-Tenzil ve Esrarut-Te’vil), 1/499)

Şeyh Saduk (r.a) İmam Sadık’tan (a.s) şöyle bir rivayet nakletmiştir: Yusuf suresini her gece veya her gündüz okuyan kimseyi, Allah Teâlâ kıyamet gününde Hz. Yusuf’un (a.s) güzelliğinde haşredecektir. O günde o şahıs hiçbir korkuya sahip olmayacak ve Allah’ın seçkin ve liyakatli kullarından olacaktır.

Mecmau’l-Beyan Tefsirinde Allah Resulü’nden (s.a.a) şöyle bir rivayet nakledilmiştir: Yusuf suresini okuyan, ailesine ve insanlara öğreten kimse için Allah Teâlâ ölümü kolaylaştıracak ve ona hiçbir Müslüman’ı kıskanmayacak bir güç ve kudret verecektir.

Yûsuf Suresinin Sırları Hakkında Rivayetler

1 – İzzet ve saadete nail olup, bahtın açılması için okunur.

2 – Hasretini çektiği kimseye kavuşmak için okursa, isteği gerçekleşir.

3 – Hergün okuyan, herkese şirin gözükür; ruhunu kolaylıkla teslim eder.

4 – Herkim Yûsuf suresinin tamamıonı bir kağıda yazar, su dolu kabın içerisinde beklettikten sonra o sudan içmeye devam ederse, dileği kabul olunur ve herkes tarafından sevilip takdir görür.

5 – Her kim eşinin kendisini çok sevmesini ve namusunu koruması niyetiyle Yûsuf suresinin tamamını yazar ve eşinin boynuna asarsa, dilediği bi-iznillah gerçekleşir.

6 – Bir kimse bir şey yapmak istediği halde kendisini bezginlik ve uyuşukluktan kurtaramıyorsa, çalıştığı halde işi kötüye gidiyorsa, şu reçeteyi uygular Kamerî ayların ilk Perşembe gününü oruç tutar, gecesinde de Yûsuf suresinin tamamını okur ve Cuma gününü de oruçla geçirir ve Cuma namazı ile ikindi namazı arasında Yûsuf Suresinin 54-56. âyeti kerimelerini bir kağıt üzerine yazar, akşamleyin iftar ettikten sonra da Yûsuf suresi baştan sona kadar okur, 100 kere “Sünhanellahi vel-hamdü lillahi velâ ilâhe illlahü vallahü ekber” dedikten sonra 100 kere de istiğfar eder ve uykuya yatar, sabah olduğunda hiç kimseyle kötülük yapmayacağına söz verir ve daha önce yazmış olduğu âyet-i kerimeyi iş yerinin ön kapısına asar. Umulur ki işleri açılır.

7 – Suçu olmadığı halde hapse atılan veya zulmeden bir kişiden kurtulmak isteyen kişi, Yûsuf suresinin 99-100. ayetletini yazıp muska şeklinde yaptıktan sonra sağ pazusuna bağlamalı ve bu ayetleri okumaya devam etmelidir.

Yasin Suresi Latin ve Arapça okunuşu ile tefsir ve meali

El Vedud Esma Hüsnasının ne anlama geliyor, zikrinin faziletleri nelerdir?

Vakıa Suresi Latin ve Arapça okunuşu ile tefsir ve meali burada

Yıldız Kenter kimdir?
Sülük depresyona iyi gelir mi?

Vakıa suresinden sonra okunacak dua

Kâ'b bin Mâlik (r.a.) kimdir? Sahabelerin hayatı

Peygamberimiz nasıl dua ederdi? (Korktuğunda veya yalnızlık duyduğunda)