Zalimden kurtulmak için okunan Hac suresinin fazilet ve faydaları

Güncelleme: 10.10.2019 11:46

Rahman ve Rahim olan Allahın Adıyla..​​​​​​​Kuran Allah'ın kullarına bir mesajı bir mektubudur. İçerisinde öğütlerin yer aldığı Kuran son kutsal kitaptır. Vahiy olarak Cebrail (a.s) aracılığı ile Allah’tan son peygamber Hz. Muhammed'e (s.a.v) indirilen Kuran hükmünü kıyamete kadar koruyacaktır. Yol gösterici olan Kuran'da her bir surenin ayrı ayrı faziletleri vardır ve okuyan kişilere manevi armağanlar verilir. Bu manevi armağanlara surelerin ve ayetlerin faziletleri denir. Birçok surenin ve ayetlerin faziletleri, hadisler ile bildirilmiştir. Hadisler ışığında surelerin faziletlerini araştırdık. Burada Hac suresinin faziletlerini ele aldık. İşte Hac suresinin okumanın faziletleri...

Rahman ve Rahim olan Allahın Adıyla..Kuran Allah'ın kullarına bir mesajı bir mektubudur. İçerisinde öğütlerin yer aldığı Kuran son kutsal kitaptır. Vahiy olarak Cebrail (a.s) aracılığı ile Allah’tan son peygamber Hz. Muhammed'e (s.a.v) indirilen Kuran hükmünü kıyamete kadar koruyacaktır. Yol gösterici olan Kuran'da her bir surenin ayrı ayrı faziletleri vardır ve okuyan kişilere manevi armağanlar verilir. Bu manevi armağanlara surelerin ve ayetlerin faziletleri denir. Birçok surenin ve ayetlerin faziletleri, hadisler ile bildirilmiştir. Hadisler ışığında surelerin faziletlerini araştırdık. Burada Hac suresinin faziletlerini ele aldık. İşte Hac suresinin okumanın faziletleri... 

​​​​​​​Rabbimizin bütün insanlığa hitabeden bir kelâmı olan Kur’an, Arapça olarak indirilmiştir. Kur’ân-ı Kerîm okumak ve okutmak çok sevâbdır. Kuranı Kerimin önemli surelerinden olan Hac süresinin fazileti ve sırları kendisinde saklı olduğu gibi okunduğunda kişiye manevi armağanlar da verildiğini unutmayalım.

Yüce kitabımız kuran-ı kerim’i okumanın faydaları oldukça fazladır. Bu konu hakkında bildirilen hadisi şeriflerde ise içinizde en hayırlınız kuranı okuyan ve öğreteninizdir buyrulmuştur. Kuran-ı Kerimi okumanın faydalarının yanında kuranı anlayarak da okumak en güzelidir.

Kur’ân-ı Kerîm okumakla alâkalı olarak sevgili Peygamberimiz buyurdu ki:
“Kur’ân-ı Kerîm okunan evin hayrı artar, sâkinle-rini sıkmaz, melekler oraya toplanır, şeytanlar oradan uzaklaşır. Kur’ân-ı Kerîm okunmayan ev, içindekilere dar gelir, sıkıntı verir, bereketsiz olur. Bu evden melekler uzaklaşır, şeytanlar oraya dolar.”

“Her gece on âyet okuyan, gâfillerden sayılmaz.” “Kur’ân okuyun! Kıyâmette şefâat eder.

Kur’ân-ı kerîmin yirmi ikinci sûresi.
Hac sûresi Medîne’de nâzil oldu (indi). Yetmiş sekiz âyet-i kerîmedir. Sûrede, hac ibâdetinin ilk önce İbrâhim aleyhisselâm tarafından yapıldığından ve Peygamber efendimizle devâm ettirildiğinden bahsedildiği için Sûret-ül-Hac denilmiştir. Hac sûresi nde; îmân, tevhîd, Allahü teâlânın birliği akîdesi (inancı), kıyâmetin alâmetleri ve dehşeti, öldükten sonra dirilme, Allah yolunda cihâd, hac ve kurbandan bahsedilmektedir.

HAC SÛRESİ’NİN FAZİLETİ VE YARARLARI

Kim Hac sûresini okursa, hac yapanın hac sevâbı, ömre yapanın ömre sevâbı, gelmiş ve gelecek hac ve ömre yapanların sevâbı kadar sevâb verilir. (Hadîs-i şerîf-Kâdı Beydâvî Tefsîri)

Resulullah (Sallallahü Aleyhçi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Hac Suresini okursa, geçmişte ve gelecekte hacc ve umre yapmış kişilerin sayısınca hacc ve umre sevabı verilir.” (Kadı Beyzavi, Beyzavi Tefsir (Envarut-Tenzilk ve Esrarut-Te’vil), 2/98)

Hac Suresi’nin Sırları Hakkında Rivayetler

Mahşer’de Azap Çekmek İstemeyen müminler sürekli okumalıdır, Hac Suresini okuyan müminler, Mahşer Azab ve zorluklarından emin olur,

Hac suresinin tamamı bir kaba yazılır, içine su konulur ve yazıların silinmesi kadar müddet bekletildikten sonra, bu suyu, devamlı zulmeden bir kimsenin bulunduğu yere serpilirse, bi-iznillah en kısa zamanda o zalimden kurtulunur.

HAC süresini her kim devamlı olarak okursa ,kıyamet korkusundan emin olur ve ölümü de asan olur.

Oku, yaradan Rabbinin adıyla...

Esmaül Hüsnadan Er Rauf isminin faziletleri

Oku, yaradan Rabbinin adıyla...

Ayaktaki ödem nasıl geçer?
Tegabün suresi, Tegabün suresinin okunuşu ve anlamı

Oku, yaradan Rabbinin adıyla...

Maden suyu içmenin faydaları nelerdir?

Kabızlık neden olur?