Dolar (USD)
33.02
Euro (EUR)
35.95
Gram Altın
2548.70
BIST 100
11156.2
02:17 İMSAK'A
KALAN SÜRE


Rahmet peygamberi: Taklit etmek mi? Örnek almak mı?

Tevhit mesajını insanlığa ulaştırmakla görevli Rahmet Peygamberi, insanlık için ahlaklı insan olmanın en iyi modelini oluşturmaktadır. Hukuk, ahlak ve akıl, Rahmet Peygamberi’nin kişiliğinde ve pratiğinde yalın, berrak, sahici ve sahih bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Rahmet Peygamberi, insanlığın model alacağı güzel bir örnektir. Rahmet Peygamberi’nin güzel bir örnek oluşturması, onun paradigmatik kişiliğinden kaynaklanmaktadır. Paradigmatik kişiliği sayesinde Rahmet Peygamberi, 1500 yıl öncesinde kalmış tarihsel bir kişilik değildir. Rahmet Peygamberi, paradigmatik kişiliğiyle günümüz insanlığına ahlak, adalet, akıl ve maneviyat alanlarında esin kaynağı olmaya devam eden canlı ve dinamik model olma özelliğini korumaya devam etmektedir.

Kur’an, Rahmet Peygamberi’nin büyük bir ahlak üzere olduğunu buyurmaktadır (Kur’an, 68/4). Rahmet Peygamberi’nin ahlakı, Kur’an’dır. Kur’an’ı okumak, anlamak, düşünmek ve yaşamak, Rahmet Peygamberi’nin güzel örnekliğini tecrübe etmeye çalışmak anlamına gelmektedir. Rahmet Peygamberi’nin ahlak tecrübesini Kur’an’dan çıkarmak lazımdır. Rahmet Peygamberi, Kur’an ahlakının canlı pratiği olmaya devam etmektedir.

Rahmet Peygamberi, insan üstü, mitolojik veya ilahi şekilde kurgulanan hayali bir varlık değildir. Rahmet Peygamberi, her yönüyle tam bir insandır. Rahmet Peygamberi’nin tam bir insan oluşunda fazlalığa veya eksiltmeye gitmek, Rahmet Peygamberini ve Kur’an ahlakını inkar anlamına gelmektedir. Kur’an, Rahmet Peygamberi’nin tam bir insan olarak anlaşılması gerektiğini sürekli olarak vurgulamaktadır. Kur’an, Peygamber’in insanlığına vurgu yaptıktan sonra Tevhit mesajı, ahlaklı yaşama ve sadece Allah’a ibadet etme görevlerini fade etmektedir: "De ki: Ben de ancak sizin gibi bir beşerim. Bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık ona yönelin, ondan bağışlanma dileyin. Ortak koşanların vay haline!" (Kur’an, 41/6). "De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ancak bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Rabbine kavuşmayı uman kimse yararlı iş işlesin ve Rabbine kullukta ona kimseyi ortak koşmasın" (Kur’an, 18/110). Her yönüyle insan olan Rahmet Peygamberi, insanlığa güzel örnek olma işlevine dinamik bir şekilde sahiptir. Rahmet Peygamberi dışında hiçbir mürşide ve örneğe insanlığın hiç ihtiyacı yoktur. Uydurma mürşitlerin ve idollerin insanlık için güzel örnek olamayacakları, yapay idol ve mürşitlerin insanlığı ahlaktan, akıldan ve adaletten saptıracak kötülükler olduğunu unutmamalıyız.

Rahmet Peygamberi, adaleti Tevhit’le bütünleştirmiştir. Adaletten hiçbir şekilde sapmak meşru değildir. Kur’an adaletin bireysel ve sosyal hayatta ilişkileri düzenleyen tek ölçü olduğunu şöyle ifade etmektedir: "Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adil davranmaktan alıkoymasın. Adaletli olun, bu, Allah korkusuna daha çok yakışan (bir davranış)tır. Allah’a isyandan sakının. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilmektedir" (Kur’an 5/8). Bir insanın hakkının diğer bir kişi, grup veya kurum tarafından gasp edilmesi, kişinin kendi cehennemini hazırlaması anlamına gelmektedir. Kur’an, adalet ve ahlak merkezli insan ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini şöyle ifade etmektedir: "Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeği emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir." (Kur’an, 19/90)

Rahmet Peygamberi, her güne şu dua ile başlamaktadır: “İlahi yolda sapmaktan ve saptırılmaktan, kanmaktan ve kandırılmaktan, haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten ve saygısızlık edilmekten sana sığınırım.” Rahmet Peygamberi, ahlak, adalet, merhamet ve nezaket üzerine kurulu bir modeli hayatında gerçekleştirmiştir. Rahmet Peygamberi’ni örnek almanın tek yolu, onun yaşadığı Kur’an ahlakını uygulamaktan geçmektedir. Rahmet Peygamberi’ni güzel örnek olarak anlamak ve yaşamak, akılla ve bilinçle yapılması gereken bir faaliyettir. Körü körüne, akıl ve bilinç dışı ve şekilsel bir şekilde yapılan taklitler, Rahmet Peygamberi’ni örnek almak demek değildir.

 
VF kat sağ