Dolar (USD)
18.6215
Euro (EUR)
19.4438
Gram Altın
1047.449
BIST 100
4954.6
02:17 İMSAK'A
KALAN SÜRE

16 Eylül 2022

Bedevilik, akıl ve aydınlanma

İnsan, aklıyla aydınlanır. Aklın olmadığı yerde aydınlanma, hukuk, çoğulculuk, demokrasi ve özgürlük yoktur. Bedevilik olarak ifade ettiğimiz zihniyet, aklı inkâr eden ve akıl dışı yollardan bağımlı olduğu saplantılarla yaşayan kişidir. Akıl, insanın ölçüsüdür. Aklı ölçü almayan bedevi zihniyetin aslında hiçbir ölçüsü yoktur. Bedevi zihniyet akıl düşmanlığı yaparak kendisine tartışılmaz, sorgulanmaz ve değişmez hapishaneler inşa etmiştir.

Bedevilik, çöle ait bir olgu değildir. Bedevilik, çölde, köyde ve şehirde yaşanan bir durumdur. Şehirde yaşamasına rağmen bilime, sanata, felsefeye, edebiyata, doğaya karşı olan, yüzeysel bir ahlak anlayışıyla her türlü ahlaksızlığı yapmayı kendi hakkı sayan, çıkarları uğruna her türlü kirli ve karanlık işe bulaşan insanları görüyoruz. Bedevilik,insan karşıtı bütün antitezleri, değerleri, inançları ve kalıpları kendisinde barındıran güçlü bir olgudur.

Bedevilik, insanlığın asli değer olduğunu inkâr eder. Bedevilik, insanları kabile, cinsiyet, mezhep, din,kültür ve etnisite temelinde parçalamayı, kamplaştırmayı ve çatıştırmayı amaç edinir. Bedevilik için bütün insani farklılıklar, kamplaştırma ve çatıştırma yoluyla insani yıkımların kaynağı haline getirilmelidir.

Bedevi,sürekli savaş ve şiddet durumu içindedir. O, dünyaya savaş ve şiddet yoluyla hâkim olacağı yanılgısı içindedir. Bedevi için en kutsal şey, savaş ve şiddettir. Bedevi, dünyayı bir savaş ve şiddet yurdu olarak düşünmektedir. Bedevinin savaşı her yerdedir. Bedevi, evde, sokakta, işte, sınıfta, işyerinde, hastanede kısacası her yerde herkesle savaş halindedir. Her gün kadınları öldüren erkekler, doktorlarına saldıran kişiler, vahşi bedevilerdenn başka bir şey değildirler.

Bedevilik, her şeyini kutsallık kılıfına sokarak tabulaştırır. Bedevinin tabuları, dokunulmaz ve tartışılmazdır. Bedevi için onun cinsiyeti, kabilesi,klanı, tarihi, gelenekleri,kültürleri, adetleri, sembolleri, ganimetleri, toprakları kutsaldır. Bedevilerin bilim, sanat, felsefe ve edebiyat alanlarında söyleyecek sözü yoktur. Bedevi, insanlık kültürüne bilimle, sanatla, felsefeyle, maneviyatla, ahlakla ve edebiyatla bir katkıda bulunamaz. Bedeviler, hiçbir zaman medeniyet inşa edememişlerdir. Bedevi, çatışmayla, kamplaşmayla, şiddetle, kin ve nefretle kültürü, sanatı, felsefeyi, maneviyatı ortadan kaldırmaya çalışır. İçindeki bedevilikten özgürleşmeyen kişi, onun kölesidir.

Bedeviyyete akıl ve özgürlük yoktur. Bedeviliğin putları vardır. Bedevilik sürekli tapacağı putlar üretir. İnsan üstü güçlere ve bilgilere sahip olduğu sanılan kişilere, gerçek dışı nitelikler atfedilir. Bedeviliğin putları, en mükemmeldirler, en ahlaklıdırlar, en bilgilidirler, en akıllıdırlar, en iyidirler, hatasızdırlar ve yanılmazdırlar. Onlar ne yaparsa doğrudur. Onlara tapılması ve onların taklit edilmesi yeterlidir. Onların sözleri, davranışları ve yaptıkları, en mükemmel yoldur. Bedeviyyet, hiçbir şekilde kendi putları üzerinde bir eleştiri ve tartışma yapılmasına izin vermez. Bedevi toplumlar, korku toplumlarıdır. İnsanlar, putlar etrafında örülen sahte korkular etrafında yaşamaya mâhkum edilirler. Bedevilerin dokunulmaz hassasiyetleri, tabuları ve putları vardır. İnsanlar, korku ve endişe içinde olduklarından dolayı, söylemeleri gereken sözü söyleyemezler ve yaşamaları gereken hayatı yaşayamazlar. Putlara tapıcılık, bedevi toplumları tarih ve hayat dışı bırakır. Bedevi toplumlar, hiçbir şekilde akıllarını özgürce kullanıp çocuksu halden kurtulan olgun ve sağlıklı toplumlar olmayı başaramamışlardır.

Aydınlanma, akla ve gerçekliğe dayalı olarak insan, doğa ve insanlık arasında yaratıcı ve yapıcı ilişkilerin kurulmasını gerektirmektedir. Bedeviyyet, insan, doğa ve insanlık arasındaki bütün işlerin ve ilişkilerin yıkılmasını ve yok edilmesini amaçlamaktadır. Bedevilik hayata ve insana düşmandır, ölmeyi ve öldürmeyi kutsamaktadır. Bedevi zihniyetin hâkim olduğu toplumlarda şiddet, fanatizm ve ayırımcılık eksik olmamaktadır. Nefretin, kinin, fanatizmin ve ayırımcılığın meşrulaştırılması ve kutsallaştırılması, bedeviliğin tek yol ve çözüm olduğu anlamına gelmemektedir. Bedevilik, sorundur. Çözüm ise akıl ve aydınlanmadır.

 
TT SOL
TT Sağ
Advertisement Advertisement