Dolar (USD)
19.0359
Euro (EUR)
20.5278
Gram Altın
1187.361
BIST 100
0
02:17 İMSAK'A
KALAN SÜRE


​BİREY, AKIL, ÖZGÜRLÜK

Her birey, özgür iradesine uygun bir şekilde yaşama ve davranma özgürlüğüne sahiptir. Bireysel özgürlük, bireyin nasıl yaşayıp yaşamayacağına kendi karar vermesi demektir. Özgürlük zihniyeti, bireyin kendi çıkarları, arzuları, istekleri ve idealleri doğrultusunda yaşamasını ve davranmasını kapsamaktadır. Bireysel özgürlük, bireyin kendi hayatında istediği anda istediği şekilde değişiklikler ve yenilikler yapmasını kapsamaktadır. İnsanın birey olarak gelişmesi, mutlu olması ve yenilenmesi için bireysel özgürlük, hava ve su gibi gereklidir. Kolektif yapılar ve kurgular, her zaman için bireysel özgürlük için tehdit ve tehlike oluşturmaktadırlar. Bireyin üstünde otoriteler olduğunu iddia eden kolektif yapılar, olabildiğince kendilerini kutsallaştırmakta, yüceltmekte ve bireyi hiçleştirmektedirler. Kolektivist kurgular ve yapılar, bireyden varlığını kendilerine adamasını ve gerekirse hayatını kendileri için feda etmesini en yüce görev ve mertebe olarak dayatmaktadırlar, Bireysel özgürlük, bireyin varlığını ve hayatını hiçbir kolektivist amaç ve kurgu uğruna harcamamasını, kendisi için iyi, güzel ve doğru gördüğü uygun bir yaşam stilini oluşturmasını öngörmektedir. Bireysel özgürlük, kişinin hayatına müdaha edebilecek tek aktörün gene bireyin kendisi olduğunu benimsemektedir. Dışsal otoritelerin müdahalelerine maruz olarak yaşamak, bireyi, aklı ve özgürlüğü birden ortadan kaldırmaktadır.

Toplumun bütün ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlarını çözecek tek bir adam, grup veya yapı yoktur. Her probleme sihirli bir çözümü olan, insanüstü bir bilgiye ve güce sahip olduğu vehmedilen hiçbir tanrısal insan, rehber, mürşit, lider veya güç yoktur. Kişilere ilahi ve insani özellikler ve güçler atfetmek, gerçekdışı, akıldışı ve insanlıkdışı bir vehimden başka bir şey değildir. Bazı insanlar, kendilerinde vehmettikleri karizmayla bütün sorunları çözecekleri yalanıyla toplumları kandırmaya ve aldatmaya teşebbüs edebilirler. Karizma, kutsallaştırma ve yüceltme gibi kurgular, insani alçalttığı gibi, toplumların derin ekonomik, sosyal, siyasal, ekonomik ve güvenlik sorunlar ve çöküşler yaşamasına neden olmaktadır. Akla, ahlaka ve adalete dayalı olarak gerçekleşecek olan insani gelişim, tek bir kişinin, grubun ve yapının eseri olamaz. Bireylerin bilinçli, akıllı ve sorumlu ortak çabaları, emekleri ve çalışmaları sayesinde insani değişimin ve yeniliğin gerçekleşmesi mümkündür. Gramsci’nin dediği gibi, insan, “kendi hayatının ve kaderinin demircisidir.”

Dünyayı, doğayı ve hayatı değiştirecek, yenileyecek, tazeleyecek ve diriltecek tek dinamik bireysel özgürlüktür. Bireysel özgürlük, insanın aklıyla ve bilinciyle kendisini ve dünyasyı değiştirebilecek yeteneklere, kapasiteye ve donanıma sahip olduğunu kabul etmektedir. Bireysel özgürlüğün ve bireysel aklın dışında bir diri olma ve dirilişi gerçekleştirme durumu ve yolu yoktur. Birey, özgürlük ve akılla kendi dışındaki sosyal, siyasal, ekonomik, doğal ve kültürel şartları ve durumları değiştirebilir ve yeni durumların oluşumunun önünü açabilir.

Bireysel özgürlük, her bireyin baskıdan, şiddetten, zordan ve zorbalıktan uzak olarak yaşamaya hakkı olduğunu savunmaktadır. Şiddetin, zorun, zorbalığın ve korkunun olduğu bir yerde bireysel özgürlüğün, aklın ve gelişimin olması mümkün değildir. Zorba ve despot kişiler, kurumlar ve güçler asli düşman olarak bireyi, bireysel özgürlüğü ve bireysel aklı düşman olarak görmekte, bireyi, özgürlüğü ve aklı işlevsizleştirmek için her şeyi kullanmaktadırlar. Bireyin özgürlüğü ve aklı işlevsizleştirildiği zaman, birey kolektivist kişi ve güçlerce istismar edilen bir nesneye dönüştürülmektedir. Bireysel özgürlük, hiçbir amaç için bireyin kendini harap etmesini, kolektivist kurgular uğruna kendini feda etmesini meşru görmemektedir. Bireysel özgürlük, kişinin kendi varoluşunu, mutluluğunu, yaşam tarzını akıllıca, özgürce ve özgünce gerçekleştirmesini savunmaktadır. Özgürce ve akıllıca kendini gerçekleştiren insan, bireysel özgürlüğün en verimli ve yaratıcı meyvesidir. Akıl ve özgürlük dışında insanın kendini gerçekleştirmesini sağlayan sahici bir alternatif yoktur.