18 Ekim 2021

BÜYÜK RESET: Öngörü mü, plan mı?

Bilindiği gibi “karantina” kelimesi, 40 sayısının İtalyancası olan "quaranta" kelimesinden gelir. 40 günlük sürenin tıbbi bir temeli yoktur, sembolik ve dini nedenlerle seçilmiştir.

Hem Eski hem de Yeni Ahit, genellikle arındırma bağlamında 40 sayısını, özellikle de Lent'in 40 gününü ve Genesis'teki 40 sel gününü ifade eder. Pek de bilimsel durmuyor değil mi?

WEF Başkanı Klaus Schwab, COVID-19: THE GREAT RESET adlı kitabında bahsediyor bunu.

Schwap, Singapur'dan akademisyen ve eski bir diplomat olan Kishore Mahbubani’den ilhamla dünya gezegeninde yaşayan herkes aynı teknede 193 ayrı kabinde yaşıyor diyerek başlıyor kitaba.

Kısacası “aynı gemideyiz” diyor ve- bu hakkı nereden alıyorlarsa- bundan sonra ne yapılması gerektiğini adım adım yazıyor. Yazdıkları da bir bir gerçekleşiyor.

Devam edelim...

Klaus Schwap, salgın sonrası dönemde işsiz, endişeli, mutsuz, kırgın, hasta ve aç olanların sayısının çarpıcı biçimde artmış olacağını yazıyor.İşsizler, yoksullar, göçmenler, mahkumlar, evsizler, dışarıda kalanlar da dahil olmak üzere farklı sosyal gruplarda öfke, kızgınlık ve öfkeyi körükleyen kişisel trajediler yaşanacak...

Çünkü bunun oluşması için hemen her şeyi yaptılar!

WEF Başkanı salgın sonrası büyük bir kaos tablosu çiziyor sonra da yeni dünya düzeni projesi için bu kaostan kurtulmanın yollarını söylüyor. Örneğin bu salgının hayatları ve dünya çapında bütün bir nesli sarstığını söylüyor. Bu duruma kim yol açtı?

“Dünya, ekonomik ve sosyal güvensizlikle tanımlanacak, milyonlarca insan işsizlikle ve geçim sorunuyla boğuşacak” diyor. İlginçtir öğrencilerin eğitim borcu ve barınma sorunları da yaşayacağını söylüyor.

Büyük Reset kitabından devam edelim;

Salgın sonrası dönemde gelen her şey hükümetlerin rolünü yeniden düşünmemize yol açacaktır. Ekonomist Mariana Mazzucato'nun(iklim karantinaları raporunu yazan kişi) önerdiği gibi,ortaya çıktıklarında piyasa başarısızlıklarını düzeltmek yerine sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme sağlayan pazarları aktif olarak şekillendirmeye ve yaratmaya doğru ilerlemeliler.

“Özel şirketlerin kamu denetimi artacaktır” diyor Schwap. Birçok ülkede denetimler artmaya başladı bile. Bazı ülkeler kamulaşacak, bazıları ise hisse senedi almayı veya kredi vermeyi tercih edecek.

Hükümetler, özel şirketlerin küresel risklerin azaltılmasında daha fazla yer almaları için kamu-özel ortaklıklarını güçlü bir şekilde teşvik edecektir.

Büyük Reset kitabında İklim değişikliği de büyük bir yer kaplıyor. Küresel ısınma, yükselen sular, hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar gibi riskler de gündemde. 

Özellikle karbondioksit emisyonlarındaki artışla da bağlantılı olarak kirlenme riskini artıran ormansızlaşma da sorunlar arasında.

Klaus Schwap birçok bilim adamının ( ileriki yazılarda bu bilim adamlarının WEF’in yetiştirdiği adamlar olduğunu öğreneceksiniz) aslında COVID-19 gibi yeni virüslerin kaynağı olan insanların neden olduğu biyolojik çeşitliliğin yok edilmesi olduğunu gösterdiğini söylüyor.

“Hava kirliliği seviyesi ne kadar yüksek olursa, bir koronavirüsün neden olduğu hastalıktan ölüm olasılığı da o kadar yüksek olur”diyerek ağzındaki baklayı çıkarıyor.

Ve birçok araştırmanın, kirli hava solumanın insanları koronavirüse karşı daha duyarlı hale getirebileceğini gösterdiğini anlatmaya çalışıyor.

Kısacası, hava kirliliği ile koronavirüsün yayılması ve şiddeti arasında güçlü bir korelasyon olduğunu ve kirli şehirlerde yaşayan insanların (yaşlarına bakılmaksızın) COVID-19'u yakalama ve ondan ölme riskinin daha yüksek olacağı anlamına geldiğini söylüyor.

Schwap tahminlerine(!) devam ediyor;

COVID-19'un üçlü darbesi, petrol fiyatlarındaki çöküş, turizmdeki donma, istihdam ve döviz sorunu. Salgın sonrası, 2011'teki Arap Baharı'nı anımsatan hükümet karşıtı büyük bir gösteri dalgasını tetikleyebilir.

Örneğin Lübnan'da işsizlik endişeleri ve artan yoksulluk üzerine ayaklanmalar olabilir. Ayrıca salgın, gıda krizi felaketine de yol açabilir diyor. Daha birçok söylüyor. Bunları ara ara işleyeceğiz.

Şu bir gerçek ki, bugün yaşadığımız tüm krizler önceden bir amaç doğrultusunda kasıtlı olarak planlanmıştır.

 
Advertisement Advertisement Advertisement