Dolar (USD)
33.02
Euro (EUR)
35.95
Gram Altın
2548.70
BIST 100
11156.2
02:17 İMSAK'A
KALAN SÜRE
Vakıf katılım web

06 Haziran 2022

Dijital sömürgecilik

M.Rıza Derindağ

Yapılan veya yapılacak kirli kara sosyal medya algı operasyonlarının nasıl işlediğini hepimiz yaşayarak görüyoruz. Türkiye’de ana muhalefet partisi için hakikati Necip Fazıl şu sözlerle ifade etmiş: “CHP bir parti değil; Türke, dinini, dilini ve özünü kaybettirmeye memur bir katliam müessesesidir." Sosyal medya yoluyla bu hakikat preslenecek. Bir katliam müessesesi bir diktatörlük partisi hürriyetin mimarı, büyük liderliğin mümessili olarak parlatılacak.

• Mazinin hakikati halin algılarıyla ve istikbalin yalan dolu hayalleriyle yer değiştirecek ve istikbal hal olarak karşımıza çıktığında Anadolu kültürünü, iman ve irfanını bir kez daha emperyal ahlaksız kapitalizmin kucağına atmış olacağız. Bu hakikati haykırmaya çalışanlar için önce “dıj güçler”, “böyük resim” denerek dalga geçilecek ve gözler kör, akıllar dumura uğratılmış olarak köle bir dünyaya merhaba diyecek neslimiz... Bu dijital köleliğe asrın başında gelen bir ihtar ile dur demek mecburiyetindeyiz.

SÖMÜRGECİLİK; müstemlekecilik ya da kolonyalizm , bir devletin başka milletleri, devletleri, kavim, kabile veya toplulukları, siyasal ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılması veya yayılmayı istemesi olarak tanımlanmakta. Bu suretle sömürgeleştirilen toplumun maddi varlıklarını ele geçirirken maneviyatını öldürüp köleleştirmeyi sağlamaya çalışırlar. Bugün sömürgeciliğin yaşandığı saha, başka milletleri sadece siyasi ve iktisadi egemenlik altına almakla kalmıyor, yozlaştırıcı bir kültürel kolonyalizmin hedefi haline getiriyor. Bu kültür sömürgeciliği, sosyal medya marifetiyle yapılıyor. Sosyal medya yalanın hakikatten, yanlışın doğrudan, algının olgudan daha hızlı, daha ikna edici yayılmasına yol açarak milletleri dijital sömürgeciliğin esiri haline getiriyor.

Hakikatin binlerce yaralamayla öldürülmesine şahid oluyoruz. Haber kurumlarının kredibilitesinin taru mar edildiğine şahid oluyoruz. Fotoşoplarla, yalandan ve zandan ibaret algı operasyonları ile hakikat yerini yalana zehirlemekten haz alan yılanların marifetiyle, hem de tarihte hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde bırakmakta. Teknolojik platformların başında gelen facebook, yalanla algı operasyonlarının merkezi olurken sadece yanlış haber alma merkezleri olmuyor; yalanı, yanlışı, algıyı normalleştirerek hayatımıza sokuyor. Bu yalanlar ve dezenfarmasyon yol alırken ve normalleşirken, yalanları destekleyen, algıları yöneten anketler ortaya çıkmaya, araştırmalar yayınlanmaya, ölçümler paylaşılmaya başlanıyor. Her sömürgecilikte olduğu gibi bunda da içerden satılmış birileri bilhassa siyasiler, bu sömürgeciliğe gönüllü teşnecilik yapıyor.

Bilhassa genç kardeşlerimize sesleniyorum... Şu soruyu soralım kendimize: Hür irademiz mi, yoksa algılar mı kararlarımızı yönetiyor ve yönlendiriyor? Vicdanımız mı, yoksa sosyal medyanın manipülasyonları mı düşüncelerimizi şekillendiriyor? Enformasyon ekosistemi çöküyor. Dijital sömürgecilik bilgiyi manipüle ediyor. Amerika’nın şeytani aklı sosyal medya platformlarını ahlaksız bir gözetleme kapitalizmine dönüştürürken sadece siyasi ve ekonomik algıyı değil içtimai değişimi de yönlendirmekte. Dünyanın bu dezenfarmosyon ikliminden bu ahlaksız kapitalizmin emperyal arzularından Türkiye olarak biz de nasibimizi alıyoruz hatta ferden ferda her birerlerimiz de birey olarak bu algıdan, bu iftiradan bu sosyal medya çirkefinden, bu yalan kanalizasyonundan hissemize düşeni alıyoruz. Sosyal medya davranışsal modifiye sistemine evrilirken, global siyaset 2023’e çok önemli seçimlerle giriyor. Filipinler’de 36 sene sonra Ferdinand Marcos’un oğlu bir sosyal medya operasyonu ile seçimleri silip süpürerek Başkan seçildi... Kenya seçimleri yaklaşıyor... Ekim’de Brezilya, Kasım’da Amerika’da seçimler var. Türkiye bu atmosferde 2023 Haziran’ına doğru gidiyor. Ve ne yazık ki yalan ve dezenformasyon alabildiğine mesai yaparken, Türkiye’de muhalefet bu operasyonların ihtiyari ve iradi teşneliğini yapmakta. Mahatma Gandi diyor ya, “Cehennem yalancıları bekliyor. Daha fazla yalanı yayın ey cehennemlikler, sizin de bir kotanız var! Kotanız tükenmekte!” Tek tesellim Anadolu irfanının feraseti. Ama bu ferasetten yeni neslin ne kadar hissemend olduğundan emin değilim.

Yapılan veya yapılacak kirli kara sosyal medya algı operasyonlarının nasıl işlediğini hepimiz yaşayarak görüyoruz. Türkiye’de ana muhalefet partisi için hakikati Necip Fazıl şu sözlerle ifade etmiş: “CHP bir parti değil; Türke dinini, dilini ve özünü kaybettirmeye memur bir katliam müessesesidir." Sosyal medya yoluyla bu hakikat preslenecek. Bir katliam müessesesi, bir diktatörlük partisi hürriyetin mimarı, büyük liderliğin mümessili olarak parlatılacak. Mazinin hakikati halin algılarıyla ve istikbalin yalan dolu hayalleriyle yer değiştirecek ve istikbal hal olarak karşımıza çıktığında Anadolu kültürünü, iman ve irfanını bir kez daha emperyal ahlaksız kapitalizmin kucağına atmış olacağız. Bu hakikati haykırmaya çalışanlar için önce “dıj güçler”, “böyük resim” denerek dalga geçilecek ve gözler kör, akıllar dumura uğratılmış olarak köle bir dünyaya merhaba diyecek neslimiz. Bu dijital köleliğe asrın başında gelen bir ihtar ile dur demek mecburiyetindeyiz: “Adalet külâhını zulüm başına geçirmiş. Hamiyet libasını, hıyanet ucuz giymiş. Cihad ve hem gazâya, bağy ismi takılmış. Esaret-i hayvanî, istibdad-ı şeytanî, hürriyet nam verilmiş. Zıdlarda emsal olmuş, suretlerde tebâdül, isimlerde tekabül, makamlarda becâyiş-i mekânî."

Adalet külahını zulüm başına geçirmiş; işte görüyorsunuz Anadolu’ya uymayan bir kanunlar manzumesi bu millete deli gömleği gibi giydirilmeye çalışılıyor. İsviçre’nin medeni hukuku, İtalya’nın ceza hukuku, yetmedi İstanbul Sözleşmeleriyle kökü dışarda dal ve budakları Anadolu’da olan bir takım zulüm odakları neler yapmaya çalıştı ve çalışıyor bu vatanda. HAMİYET LİBASINI HIYANET UCUZ GİYMİŞ... İşte halimiz, ne kadar güzel özetlenmiş. Adam milliyetçilik maskesiyle ortaya atılıyor, fitne ve fesat için her türlü yalanı politikasının merkezine koyuyor, mağlubiyete mahkum siyasi partisine Zafer Partisi adını veriyor!

Değerli dostlar, uyanık olup bu algı operasyonlarına kanmamamız dileğiyle Cenab-ı Hak’tan feraset diliyorum. Rabbim baştaki başların başına akıl, kalbine iman, idraklerine feraset ihsan etsin. Topluma yol gösteren kanaat önderlerinin vatanın ve milletin birlik ve beraberliğine kasteden içimize girmiş operasyon çocuklarının hakiki mahiyetlerini idrak etmelerini niyaz ediyor, neslimize ise dijital sömürgeciliğin operasyon mahalli olan sosyal medya platformlarının yalan ve yanlış propagandalarına karşı uyanık olmalarını tavsiye ediyorum.

 
VF kat sağ