29 May 2021

Ekonomik Güven Endeksi 92,6 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre; mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Mayıs ayında yüzde 3,6 azalarak 77,3, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,3 azalarak 107,1, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 azalarak 102,2, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,1 azalarak 100,9 oldu. İnşaat sektörü güven endeksi ise Mayıs ayında artan tek endeks oldu ve 3 puan artarak 79,6 değerini aldı.

Güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşan ekonomik güven endeksi de; Nisan ayında 93,9 iken, Mayıs ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 92,6 değerine düştü.

Mayıs ayı 17 günlük tam kapanma dönemine denk geldiği için güven endekslerinde zaten bir gerileme bekleniyordu. Buna rağmen düşüşün sınırlı olduğu görülüyor.

Kısıtlamaların genişletildiği dönemlerde en fazla hizmet sektörü etkileniyor. Yine de endeks değerinin hâlâ 100’ün üzerinde kalması iyimserliğe işaret ediyor.

Hizmet sektörüne ait alt endekslere bakıldığında önümüzdeki üç aylık dönemde yani yaz aylarında hem talep hem de istihdama yönelik beklentilerde artış olması sevindirici.

Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi Nisan ayında 103,6 iken, Mayıs ayında yüzde 5,2 oranında artarak 109, gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi Nisan ayında 103,8 iken, Mayıs ayında yüzde 0,8 oranında artarak 104,6 değerini aldı.

Son 3 aylık dönemde iş durumu alt endeksi Nisan ayında 103,2 iken, Mayıs ayında yüzde 6,3 oranında azalarak 96,7, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi Nisan ayında 103,2 iken, Mayıs ayında yüzde 2,2 oranında azalarak 100,9, son 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı alt endeksi Nisan ayında 99 iken, Mayıs ayında yüzde 1,9 oranında azalarak 97,1 değerini aldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi de AVM’lerin kapalı olduğu Mayıs ayında geriledi. E-ticaret her geçen gün yaygınlaşsa da toplam içindeki payı henüz istenilen düzeyde değil. Perakende ticaret sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi- satışlar alt endeksinde yüzde 13,6'lık gerileme görülürken gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisinde yüzde 5,9'luk artış gerçekleşmiş.

Mevcut kaynaklarında bir değişiklik yapmadan, talep artışı karşısında girişimlerin faaliyetlerini arttırabilme durumları ise; arttırabilme durumuna sahip girişim oranı perakende ticaret sektöründe yüzde 65,9, hizmet sektöründe yüzde 56,2, inşaat sektöründe yüzde 52,5 oldu.

Verilerden de anlaşılacağı üzere Mayıs ayı tam kapanma nedeniyle durgun geçti. Buna karşın üç endeksin 100’ün üzerinde değer alması önemli. Güven endekslerine ait alt endekslerde, son üç aylık dönemin olumsuz olarak değerlendirildiği ancak gelecek üç aylık dönemde özellikle yeni aşı anlaşmaları ve KOBİ’lerin yararlanacağı nefes kredisi desteği sayesinde beklentilerde iyimser bir havanın hakim olduğu görülüyor.

 
Advertisement Advertisement Advertisement