02 Temmuz 2021

Ekonomik Güven Endeksi Yüzde 5,6 Arttı

 

Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini gösteren ve tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerine ait alt endekslerin birleştirilmesinden oluşan ekonomik güven endeksi, Mayıs ayında 92,6 iken, Haziran ayında yüzde 5,6 oranında artarak 97,8 değerine yükseldi.

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle Mayıs ayında kısıtlamalar genişletilmiş, ekonomik faaliyetler yavaşlamıştı. Bu durum, güven endekslerine de olumsuz yönde yansımıştı. Mayıs ayına ait verilere göre inşaat hariç tüm endeks değerleri gerilemişti.

Haziran'dan itibaren kademeli normalleşme sürecinin başlaması ve aşılama hızının artmasıyla birlikte tablo tersine döndü.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre; tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Haziran ayında yüzde 5,8 artarak 81,7 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,5 artarak 109,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,2 artarak 108,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,8 artarak 105,7 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 oranında artarak 82,4 değerini aldı.

Salgından önceki dönemlerde güven endekslerini etkileyen temel unsurlar döviz kuru, faiz ve enflasyon oranlarıydı. Haziran ayında bu üç göstergede de gözle görülür bir iyileşme gerçekleşmedi. Buna rağmen ekonomik güven endeksini oluşturan tüm endekslerin artması dikkat çekiyor.

Pandemi sürecinden en çok zarar gören hizmet sektörüne ve özellikle AVM’lerin kapalı olmasından dolayı olumsuz etkilenen perakende ticaret sektörüne ait güven endekslerinin hem artması hem de iyimserliğe işaret eden 100 eşik değerinin üzerinde kalmaya devam etmesi oldukça sevindirici.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 5,6 artarak 102,2, gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi yüzde 3,1 artarak 107,8, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 2,8 artarak 103,7, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi yüzde 9,7 artarak 119,6 değerini aldı.

Perakende ticaret sektöründe ise bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 5 artarak 106, gelecek 3 aylık dönemde tedarikçilere verilecek sipariş miktarı beklentisi alt endeksi yüzde 11,5 artarak 112,2, gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi yüzde 4,4 artarak 116,7, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi yüzde 9,6 artarak 121,6 oldu.

Perakende ticaret sektöründe gerileyen tek endeks olan mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 1,5 azalarak 89,4 değerini aldı.

Mevcut mal stok seviyesi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını gösteriyor. Stokların artması işletmeler açısından önemli bir maliyet unsuru olduğu için olumsuz olarak değerlendirilir.

 
Advertisement Advertisement Advertisement