Dolar (USD)
32.99
Euro (EUR)
35.93
Gram Altın
2552.79
BIST 100
11241.56
02:17 İMSAK'A
KALAN SÜRE

03 Şubat 2020

Evanjelizm ve Siyonizm

Trump yönetiminin Yüzyılın Barış Planı isimli hazırladığı belgeye, bütün dünyadan çok olumsuz tepkiler gösterilmektedir. Barış planı adı altında Filistin’de ve Ortadoğu’da bir kaos planının uygulamaya sokulduğu, Filistinlilerin hiçbir talebinin dikkate alınmadığı ve planda yer alan bütün unsurların İsrail’in taleplerinin gerçekleştirilmesini amaçladığı ifade edilmektedir.

Trump yönetimini böyle bir planı hazırlamaya iten ana dinamik, Evanjeliklerin ve Siyonistlerin bir olarak Amerika yönetimi üzerinde oluşturdukları baskıdır. Evanjelikler, Trump yönetimini İsrail yanlısı bir planı yapmaya zorlamışlardır. 50 milyona yakın toplumsal tabanlarıyla Amerika politikasında hakim güçlerden biri haline gelen Evanjeliklere, Trump yönetimi kendisini mahkum hissetmektedir. Trump, bir yıl sonra yapılacak seçimleri kazanmak için Evanjeliklerin desteğine ihtiyaç duymaktadır. Evanjelikler, kendi adamları olan Mike Pence’i başkan yardımcısı yapacak kadar Amerika siyasetinde baskın olmaya başlamışlardır.

Siyonizm, sadece Yahudilere özgü bir ideoloji değildir. Siyonizm, bir Yahudi ideolojisi olduğu gibi, aynı zamanda bir Hristiyan inancıdır. Hristiyan Siyonizmi, 19. ve 20. yüzyılda bir azınlık grubun ideolojisi olarak başlamasına rağmen, bugün Siyonizm bütün Hristiyan dünyasını etkileyen ve geniş kitlesel desteğe sahip bir inanç haline gelmiştir. 19. yüzyılın ortalarında John Nelson Darby isimli evanjelist, ahir zaman mitolojisini ve ahir zamandaki olayların gerçekleşmesinde Yahudilerin rolüne dair inançları canlandırmıştır. Hristiyan ve Yahudi Siyonizminin ortak inancı, bütün Yahudilerin Filistin’e yani vadedilen topraklara dönmelerini sağlamaktır. Filistin’de bir İsrail devletinin kurulmasıyla beraber Deccal’in güçlerine karşı bir Armegedon savaşı verileceğine, Armegedon savaşından sonra Mesih’in geleceğine inanan Hristiyanlar, bütün dünyanın Tanrı’nın Krallığında Hristiyanlığı benimseyeceklerine inanmaktadırlar. Hristiyan Siyonistler, Tanrı’yı ahir zamanda kıyamete zorlamak için İsrail devletinin kurulmasını ve Armegedon savaşının olmasını istemektedirler. Siyonizm ve Evanjelizm, Kitab-ı Mukaddes’in dar ve kapalı bir yorumuyla beraber ahir zaman kehanetlerinin teolojik hakikatler olarak benimsenmesinden beslenmektedir.

Histiyan Siyonizmini net olarak tanımlayan kişilerin başında Don Wagner isimli bir Presbiteryan papazı gelmektedir. Hristiyan Siyonizminin ilk olarak Protestanlık içinde başladığını, daha sonra Katolik dünyayıda içine aldığını söyleyen Wagner, İsrail devletinin kurulmasını, Kitab-ı Mukaddes’in öngördüğü ilahi planın gerçekleşmesinin bir parçası olduğunu iddia etmekte ve bundan dolayı İsrail devletinin siyasal, finansal ve dini açılardan desteklenmesi gerektiğini savunmaktadır. İsrail, Siyonizm ideolojisini Hristiyanlar arasında yerleşirmek için kuruluşundan beri çaba göstermektedir. Bugünkü Hristiyan Siyonizminin, büyük ölçüde İsrail devletinin çabaları sonucu meydana geldiğini söyleyebiliriz. Hristiyan Siyonizmi, Hristiyanlığa ait bir inanç değildir. Hristiyan Siyonizmi, İsrail’in Hristiyanlar arasında yerleştirdiği bir Yahudi icadıdır. Bugün İsrail devleti ve Amerika’daki Hristiyan Evanjelistler, güçlerini her açıdan birleştirmişlerdir. Birleşik bir güç olarak hareket eden İsrail ve Evanjelistler, Amerika yönetimini kullanarak küresel bir güce erişmişlerdir. Evanjelikler ve Siyonistleri bugün ortaklaştıran ana motif, Müslüman korkusu ve nefretidir. Evanjelikler arasında İslamofobi çok köklü bir şekilde kök salmış durumdadır.

Hristiyan Siyonistlerin ve Evanjeliklerin önemli bir bölümü, aslında Yahudilerden nefret etmektedir. Başka bir ifadeyle Hristiyan Siyonistlerin ve Evanjeliklerin arasında güçlü bir antisemitizm, yani Yahudi düşmanlığı mevcuttur. Evanjelikler, Yahudilerden nefret etmelerine rağmen, İsrail devletini desteklemektedirler. Evanjelikler, İsa’nın ahir zamanda gelmesinden sonra bütün Yahudilerin Hristiyan olacağı inancıyla nefret ettikleri Yahudilerle ve Siyonistlerle şimdilik bir işbirliği yapmakta sakınca görmemektedirler.

Bugün Amerikalı Evanjelik gruplar arasında, en güçlü teolojinin ve ideolojinin Siyonizm olduğunu söyleyebiliriz. Evanjelikleri, Siyonizm teolojisiyle yanına alan İsrail devleti, Trump yönetimine her istediğini yaptırtabilmektedir.

Evanjelikler ve Siyonistler, din ve siyaseti birleştirmek suretiyle Amerika politikasının belirleyen ana güç haline gelmeyi başarmışlardır. Aşırı bir ilahiyata dayanan Evanjelizm, Siyonizmi Hristiyan paketiyle sunmaktadır. Siyonizmi Hristiyanlığın merkez inancı haline getiren Evanjelik gruplar, Amerika yönetimini İsrail’in talepleri doğrultusunda dış politika çizgisi takip etmeye zorlamaktadırlar.

 
VF kat sağ