Milat Web

27 Kasım 2021

Güven endeksi perakende ticaret ve inşaatta yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan tüketici güven endeksi, döviz kurlarındaki oynaklık ve tüketici fiyatlarındaki artış nedeniyle bir süredir olumsuz yönde etkileniyor. Buna karşın reel kesim ve sektörel güven endekslerine ait veriler ise iyimser görünüme işaret ediyor.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Kasım ayında yüzde 0,6 oranında artarak 121,9 değerini aldı. Son 18 aydır, mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliği gösteren 100 eşik değerinin üzerinde gerçekleşen perakende ticaret sektörü güven endeksi Haziran ayından bu yana kesintisiz olarak artıyor. Ciro endekslerindeki artış da bu durumu teyit ediyor. Diğer yandan salgının da etkisiyle her geçen gün daha da yaygınlaşan e-ticaret kanalı da bu sektöre ciddi bir katkı sağlıyor. Alt endeksler ise geleceğe dair beklentilerin olumlu olduğunu gösteriyor. Buna göre;

Sektörde bir önceki aya göre, gelecek 3 aylık dönemde satış fiyatları beklentisi yüzde 7,4 artarak 159,8, gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 3,9 artarak 127,5, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 0,9 artarak 135,5, gelecek 3 aylık dönemde tedarikçilere verilecek sipariş miktarı beklentisi yüzde 0,7 azalarak 130, mevcut mal stok seviyesi yüzde 4,4 artarak 99,8 ve son 3 aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 2,3 azalarak 130,4 değerini aldı.

Hizmet sektörü güven endeksi ise Kasım ayında geriledi. Kısıtlamaların tamamen kaldırılmasıyla birlikte sektör yaz başında toparlanmaya başlamıştı. Turizm sezonunun bitmesiyle endekste sınırlı bir düşüş kaydedilmiş olsa da endeks değerinin 100’ün üzerinde kalmasını olumlu olarak değerlendirebiliriz.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ekim ayında 120,3 iken, Kasım ayında yüzde 0,7 oranında azalarak 119,4 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 1,2 azalarak 123,2 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 1,5 azalarak 117,3 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 0,7 artarak 117,8 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi de bir önceki ayda 92,7 iken, Kasım ayında yüzde 1 oranında artarak 93,6 değerini aldı. Sektörde bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 0,4 artarak 81,8 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 1,5 artarak 105,5 değerini aldı.

İnşaat sektörüne ait alt endekslerin tamamında artış olduğu görülüyor. Arz yetersizliği nedeniyle son zamanlarda sert bir şekilde artan konut fiyatları yatırım kararlarını olumlu yönde etkiliyor. Ancak hammadde fiyatlarındaki artış ve döviz kurlarındaki oynaklık nedeniyle maliyetler öngörülemiyor. Diğer yandan faiz oranlarının düşmesi de inşaat sektörüne canlılık getirecektir.

 
Advertisement
Advertisement Advertisement Advertisement