04 Temmuz 2021

HDP'nin Kürt kadın algısı

Anadolu topraklarında son derece güçlü bir özne olan kadın, siyasallaşma sürecine dahil edilirken bu süreçte kadını yönlendirilen yollar tahribatlara neden olmuş ve özne olmaya çalışan kadın sözde aydınlar ve ideolojiler tarafından nesneselleştirilmiştir.

Bugün ki iç acıtan konumuz Kürt kadınının kendine yabancılaşması daha doğrusu yabancılaştırılması.

Bu yok edici hasarlar nasıl verildi  diye sormadan edemiyor insan, muhakkak sizde soruyorsunuz. Barış güvercinleri uçurarak zeytin dalları uzatılarak.  En güçlü silah olan dil yoluyla. Yalanlarla, sahte vaatlerle, melek pozları ile… Kısacası İnce eleyerek ve sık dokuyarak.

Öncelikle kadın  ne demektir? Anne, abla, kız kardeş, öğretmen, asker, polis, astronot … sayabileceğim birçok şey ve tek açıklama kadın ‘’insan’’ demektir. Kadınlar, insanlığın, medeniyetin, toplumun gelişimi sırasında gösterilmek istenilen gibi arkada durmamıştır, en önde herkesle beraber yürümüştür. Tarihte bu gerçek kara sayfalara kara kalemlerle yazılmış olsa da,  silinmeye çalışılsa da, konuşan sesler kısılsa da gizlenmek istenen aşikar olmakla meşhurdur.

Kürt kadını ise kadınların; kültürünü, dinini ve masumiyetini beyaz başörtülerinde gururla taşıyanıdır. Kürt kavmi daima dinini benimsemiş  bunu benimsetenlerden en önemli kişi yine Kürt kadını evinde  Kur'an-ı Kerimi en baş köşeye koymuştur dinini yaşamış ve öğretmiştir. Tabi bazı idealar Kürt kadını kavramını değiştirmeye kendi benimsedikleri şekle ve tanıma sokmaya niyetlidir. Kürt kadınına sözde modernleşme rüzgarları estirir. Başta PKK - HDP ve uzantıları …

Yeni bir vatan, hükümet ve iktidar isteyen HDP için kaynağını halktan alması yeterli gelmez aynı zamanda akla yatkın bir iktidarda olması gerekmektedir. Bir ideayı akla yatırmanın en basit yolu da barışçıl söylemler eşitlikçi duruş sergileyen bildiriler ve açıklamalarla mümkündür. Ancak gözden kaçmasını istemediğim bir nokta var oda Kadının toplumdaki yeri üzerinde yapılan her reformist oynama ve konumlandırma yine erkekler tarafından yapılmaktadır. Kürt milliyetçi hareketinin kadın algısı, kuralları erkeklerin koyduğu ve kadının duygusal bir etki aracı ve simgesi olarak kullanılmasıdır. Yani kadın araçsallaştırılmak istenmektedir. Bu yapılırken de Kürt kadınının  zihninde, karakterinde ve duruşunda  kopmalar ve parçalanmalar gerçekleşmektedir. 

HDP, Kürt kadının siyasallaşması, demokratikleştirilmesi ve özgürleştirilmesini amaç edindiklerini kadın ve erkek eşitliğine inandıklarını her fırsatta dile getirmektedirler. Eee inanmak istersek görünüş gayet şatafatlı, söylemler oldukça süslü. Kadınlara siyasallaşın Türk kadını gibi modernleşin çağrısı yapan HDP bunun için yollar nasıl yapılır sorusuna çözümlerde sunar. Siyasallaşmak için öncelikle özne olmak gerekir. HDP özne olmak için direnişi savunur ve nasıl yapılacağını gösterir. Bu direniş kadınların yüzyıllardır yaptığı direnişten oldukça farklıdır tabii, kan ve şiddet içeren bir direniş. Terörizm barındıran bir direniş.  Öz devletine başkaldırmayı, yakıp yıkmayı çağrılarında şifreleyen bir direniş…  özne olma yolunda ikiye bölünmüştür Kürt kadını bir taraf kendine yabancılaşırken öteki çoktan başka biri olmuştur. Kim olduğundan bir haber… 

  Öcalan’ın ‘PKK bir kadın hareketidir” sözü sıradan bir söz değildir. Özgürlük vaat edilen kadının kendi ideolojilerine köle ederek, Kürt kadınlarını ulaşılmaz konumdan çıkarmıştır.  Mahremiyetin ve masumiyetin simgesi Kürt kadını ve Annelerini siyasetin içinde militanlaştırarak kadın üzerinden yeni kimlik yaratma çabası gayreti Kürt kadını adına olumsuz gelişmeler oluşturmuş, beyaz örtülere leke vurulmuştur… Kürt kadınının siyasallaşması adı altında yapılan her eylem en değerli gruplar olan ailenin yapısını yozlaştırıp çürütmektedir. Kadın, bireyi toplumluma kazandıran en önemli öğreticidir. körelen aile yapısında yetiştirilen her birey kör sağır dilsizdir. Toplumlar bu şekilde yavaş yavaş parçalanmaktadır. Ailenin temel işlevi olan toplumu kurma ve evirme fonksiyonları yerini bir boşluğa bırakınca, ailenin içinde yer alan bireylerin nereye savrulup gitmesi kaçınılmazdır. Kürt kadınlarının, aile içinde bir anne inisiyatifi almaktan çok siyasi mekanizmalara dahil olması ve beklide dahil edilmek istenmesi, aile kavramının sahip olduğu mahremiyet ve masumiyete olumsuz etki yapmaktadır. Kürt kadını evrilirken ailede yok edilmektedir.

HDP gayesine uzanmak için maşa olarak asil Kürt kadınını seçmiştir. Ne yazık ekmiş oldukları ağaçlar meyve de vermektedir…

Kürt kadınının sözde modernizasyonu sırasında benim en çok canımı acıtan bu annelerin ellerine üzerinde ne yazdığını bilmedikleri pankartlar vererek sokaklarda onursuz yürüyüşlerde gezdirilmeleridir.  Kürt kadını, modern zamanların getirdiği sosyolojik yaptırımlarla gündelik hayata entegre olabilmek adına büyük kayıplara uğratılmaktadır. 

Kürt kadının modernleşmesi adına bangır bangır bağıranların bir iki yüzlülüğüne daha değinmeyi siz okuyuculara borç bilirim. Cumartesi anneleri ve barış annelerine gösterilen kadın ve anne değeri, Diyarbakır Annelerine gösterilmedi.  Kürt kadını üzerine edebiyat yapan sözde aydın kimlikler konu diyarbakır annelerine gelince başlarını kuma gönmeyi tercih ediyorlar. Mevzu kaybedilen evlatlarsa gerisi teferruat olmalıydı. Kusura bakmayın siz Kürt anneleri için asla samimi ve sahici olamadınız. Oynadığınız tüm roller sadece savaşmakta masum canları vurmada başarılı, barış sizin lügatınızda bulunmamalı.

 
Advertisement
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement