16 Nisan 2021

İşsizlik Oranı 0,7 Puan Arttı

Salgın nedeniyle yaklaşık 1 yıldır faaliyetlerini tamamen durduran ya da kapasitelerini büyük ölçüde azaltan binlerce iş yerine rağmen, manşet işsizlik oranlarında belirgin bir yükseliş görülmediği gibi bazı aylarda düşüş bile kaydedilmişti.

Bu ilginç durum işsizliğin tanımından ve işsizlik oranının hesaplanmasından kaynaklanıyordu. Daha detaylı açıklayacak olursak; bir kişinin işsiz sayılabilmesi için iş bulmak amacıyla son dört hafta içinde aktif iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve iki hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olması gerekiyor.

Diğer yandan iş bulamasa da işgücü piyasasından bir sebepten ötürü çekilenler de işsizlik oranlarını düşürüyor.

Örneğin hizmet sektöründe çalışmak isteyen bir kişi kısıtlamaların genişletildiği bu dönem muhtemelen iş aramayacağı için işsiz sayılmayacak.

Bilhassa pandemi döneminde işsizlik oranlarının gerilediği aylar aslında iyiye işaret etmiyorken buna karşılık en son açıklanan Şubat verisindeki artışı da bir açıdan olumlu olarak değerlendirebiliriz.

Çünkü Mart ayında kısıtlamalar gevşetilmiş, başta hizmet olmak üzere bazı sektörlerde hafif de olsa bir canlanma görülmüştü. 

Söz konusu olan sektörlerde yaşanan bu hareketlilik iş bulmaktan umudunu kesenlerin bir kısmının işgücü piyasasına tekrar dahil olmasına yol açtı.

İş arama sürecine yeniden giren ve iş bulana kadar artık işsiz olarak tanımlanan bu  kesimin, Şubat ayı işsizlik oranlarını belli bir ölçüde arttırdığını söyleyebiliriz.

Belirttiğimiz bu hususlar nedeniyle salgın döneminde yayımlanan manşet işsizlik oranları açıkçası çok fazla bir anlam ifade etmiyordu.

Ancak Ocak ayından itibaren AB tüzüğüne uyum sağlamak amacıyla Hanehalkı İşgücü Araştırması'nın hesaplama yönteminde ve içeriğinde yeni düzenlemeler yapıldı ve bazı tamamlayıcı göstergeler ilave edildi.

Yapılan değişiklikler, işgücüne ait verilerin daha sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesine imkan tanıyor. Özellikle atıl işgücü oranı yukarıda değindiğimiz birbiriyle çelişen durumları büyük ölçüde azaltıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere(mevsim etkisinden arındırılmış) göre;

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,7 puanlık artış ile yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı Şubat ayında bir önceki aya göre 22 bin kişi azalarak 27 milyon 477 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 43,4 oldu.

İşgücü Şubat ayında bir önceki aya göre 226 bin kişi artarak 31 milyon 712 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 50,1 olarakgerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı Şubat ayında bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 28,3 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,8 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 22,5 olarak gerçekleşti.

Rakamlardan da anlaşılacağı üzere; Şubat ayında açıklanan Mart ayı için kademeli normalleşme kararı neticesinde 200 binden fazla kişinin tekrar iş arayışına girdiği görülüyor.

 
Advertisement Advertisement Advertisement