27 Mart 2021

İşsizlik Oranı 2020'de Yüzde 13,2 Oldu

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılına ait işgücü istatistiklerini yayımladı.

Hatırlayacağınız üzere 2020 Mart ayından bu yana salgın nedeniyle özellikle hizmet sektöründe kapanan onca iş yerine rağmen her ay açıklanan işsizlik oranları artmadığı gibi sınırlı da olsa düşüş eğilimine girdi.

Manşet işsizlik oranlarının yüzde 12-13 bandı dışına pek çıkmaması temelde 2 unsurdan kaynaklandı. Birincisi; işgücü piyasasından çekilenler diğer bir ifadeyle pandemi sürecinde iş aramaktan vazgeçip artık işsiz olarak tanımlanmayanların sayısının artması, ikincisi ise kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağı gibi küresel salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin yaygın olarak uygulanmasıdır. Bu nedenlerden dolayı işsiz oranından ziyade istihdam edilenlerin sayısındaki değişime bakmak daha sağlıklı olacaktır.

2020 yılına ait verilere göre; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre 408 bin kişi azalarak 4 milyon 61 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,5 puanlık azalış ile yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,7 puanlık azalış ile yüzde 15,3 oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 268 bin kişi azalarak 26 milyon 812 bin kişi, istihdam oranı ise 2,9 puanlık azalış ile yüzde 42,8 oldu.

İşgücü 2020 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 676 bin kişi azalarak 30 milyon 873 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 3,7 puanlık azalış ile yüzde 49,3 olarak gerçekleşti.

Pandemi sürecinde ekonomik açıdan en çok etkilenen ilk 3 grubun, kadınlar, gençler ve hizmet sektöründe çalışanlar olduğunu söyleyebiliriz.

Özellikle 2020 yılında mezun olan gençler büyük şanssızlık yaşadı. Bu durum rakamlara da yansıdı.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,1 puan azalarak yüzde 25,3, istihdam oranı ise 3,9 puan azalarak yüzde 29,2 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 5,3 puanlık azalışla yüzde 39,1 seviyesinde gerçekleşti.

Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yıla göre 2,3 puanlık artışla yüzde 28,3 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sektörel dağılımı incelendiğinde; 2020 yılında, istihdam edilenlerin yüzde 17,6'sı tarım, yüzde 20,5'i sanayi, yüzde 5,7'si inşaat, yüzde 56,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

2020 yılında 4 milyon 716 bin kişi tarım sektöründe, 5 milyon 497 bin kişi sanayi sektöründe, 1 milyon 538 bin kişi inşaat sektöründe, 15 milyon 60 bin kişi hizmet sektöründe istihdam edildi. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 381 bin, sanayi sektöründe 64 bin, inşaat sektöründe 12 bin, hizmet sektöründe 812 bin kişi azaldı.

Hizmet sektöründe istihdam edilenlerin sayısındaki düşüş göz önüne alındığında, istihdam piyasasının sektörel açıdan daha dengeli dağılması gerekliliği ortaya çıkıyor.

 

 

 

 
Advertisement Advertisement Advertisement