12 Haziran 2021

İşsizlik Oranı Yüzde 13,9 Oldu

 

2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyen Türkiye ekonomisi, 2020 yılı ikinci çeyreğinde salgın nedeniyle yüzde 10,3 daralmıştı. Baz etkisiyle 2021 yılı ikinci çeyreğinde çift haneli bir büyüme rakamını görmemiz mümkün görünüyor. Türkiye gibi tüketime dayalı büyüme modelini benimseyen ülkelerde büyüme oranı istihdam verilerine ne yazık ki çok fazla yansımaz. Ancak en son açıklanan büyüme verisinde yatırımların katkısını belirgin bir şekilde görmüştük.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı işgücü istatistiklerini yayımladı. Nisan ayı ikinci çeyreğin ilk ayı olması sebebiyle verilerin iyimser bir tablo çizmesi bekleniyordu.

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 275 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,9 puanlık artış ile yüzde 13,9 seviyesinde gerçekleşti.

Tarım dışı işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 1,3 puan artarak yüzde 16,2 oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı Nisan ayında bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 28 milyon 56 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 44,2’ye geriledi.

İşgücü Nisan ayında bir önceki aya göre 83 bin kişi artarak 32 milyon 567 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 51,3’e yükseldi.

Görüldüğü üzere işsiz sayısı artarken istihdamda azalış gerçekleşmiş. Bu değişim oranları aylık bazda hesaplanıyor. Bir önceki ay olan Mart ayında kısıtlamalar gevşetilmiş ancak vaka sayılarındaki artış nedeniyle Nisan ayında tekrar kapanma sürecine girmiştik.

Bir diğer sebep de istihdamın sektörel açıdan dengesiz dağılımından kaynaklanıyor. İstihdam edilenlerin yüzde 18,0'ı tarım, yüzde 21,3'ü sanayi, yüzde 6,4'ü inşaat, yüzde 54,2'si ise hizmet sektöründe yer alıyor. Sanayi üretiminin hızlanması, yatırımların artması istihdamı elbette olumlu etkiliyor. Buna rağmen sanayi sektörünün istihdamdan aldığı pay düşük olduğu için manşet işsizlik oranında gözle görülür bir düşüş gerçekleşmiyor.

Hatırlanacağı üzere Mart ayına ait işgücü istatistiklerinde en dikkat çeken veri, sanayi sektöründe istihdam edilenlerin sayısındaki aylık artışın 480 bin kişi olmasıydı. Nisan ayında ise sektörde ciddi bir istihdam kaybı meydana geldi.

Nisan ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 62 bin kişi, inşaat sektöründe 9 bin kişi artarken, sanayi sektöründe 212 bin kişi, hizmet sektöründe 52 bin kişi azaldı.

İşten çıkarma yasağı 17 Mayıs tarihinde sona erecekti, ancak bu süre 30 Haziran'a kadar uzatıldı. Bu nedenle küresel salgının istihdam ve işsizlik göstergeleri üzerindeki olumsuz etkisini Temmuz ayı verilerinde net bir şekilde görebileceğiz. Öte yandan aşılama süreci hızlanır ve başta hizmet sektörü olmak üzere ekonomide istenilen düzeyde bir canlanma olursa, bu etki sınırlı kalabilir.

 
Advertisement Advertisement Advertisement