Dolar (USD)
17.9331
Euro (EUR)
18.4099
Gram Altın
1039.38
BIST 100
2864.25
02:17 İMSAK'A
KALAN SÜRE

05 Temmuz 2022

Kutsal yolculuk

Öze, ezele, ebede, kardeşliğe ve maşuka yolculuk, tevhid inancını güçlendiren ve insana ahlaki derinlik kazandıran bir ibadettir hac...

Değişim ve dönüşümün başlangıcı, Allah ile olan kadim akdin yenilenişidir hac… Akraba, eş ve dostlarla helalleşip ölüm ve ahiret provasıyla yeniden doğuşa merhaba demenin gayretidir. Her anı ve her hareketi adeta ölüm ve sonrasını hatırlatır.

Dünyada iken ahiret provasıdır hac… Mikat mahalli kıyamet ve ahirette buluşma yeri ve vaktidir; ihram ise kefendir sanki. Dünyevi işlerden sıyrılıp sadece Allah ile baş başa kalınan bir ibadettir hac... Dünyevi elbiselerden sıyrılan hacılar, dokunulmazlık alanı olan Kâbe’de barışa koşarlar. Şehevi duygulardan arınıp ihram elbisesine bürünen kişi Kâbe’yi Allah’ın evi bilir ve boynu bükük bir eda ile sevgilinin huzurunda, onun etrafında döner.

Tavaf, zerreden kürreye her şeyin tabi olduğu ilahi nizamın bir sembolüdür. Hz. İbrahim ile oğlu Hz. İsmail Kâbe’yi inşa ettiği gibi, hacılar da gönüllerinde Allah’ın evini inşa ederler.

Gönül sarayını kirlerden arındırıp asıl sahibine sunmaktır hac... Kâbe’yi seyir, tevhid mücadelesini yürekte hissetmektir.

Kâbe’yi sol tarafına alıp tavaf etmek, Kâbe ve Kâbe’nin sahibiyle gönül sarayını birleştirmek demektir. Beraber tavaf eden Müslüman kardeşlerin aşk ve heyecanını paylaşmaktır.

Hacerülesved’i selamlamak, Bezm-i Elest’te Mevla’ya verilen sözü hatırlamak ve O’ndan af ve bağışlanma dilemektir.

Makam-ı İbrahim’de namaz kılmak, onun gibi Hakk’ın dostluğuna talip olmaktır.

Zemzem Kevser şarabından içmek, Safa ile Merve arasında sa’y ise kıyametteki mizanda hesapların tartılacağı anı hatırlamaktır.

Mina yolunda yeni bir muhasebe ile umduklarına nail, korktuklarından emin olma arzusuyla yollara düşmektir.

Ölüm ötesi hayatın provası olan hacda, hacılar ihramla ölümü tadar,

Arafat meydanında mahşeri dirilişi yaşar. Bütün âlem hacılar için dokunulmaz alandır hac günlerinde. Orada herkes emin beldede olduğunu hisseder.

Telbiye ile teslimiyetini sunar Rabbine.

Arafat ise Arasat meydanında divan-ı ilahide, Yüce Mevla’nın rahmetini umarak hesaba durmaktır.

Müzdelife, herkesin birbirinden kaçtığı, herkesin kendi derdine düştüğü mekândır.

Mina’da şeytan taşlamak, gönül sarayındaki putları devirmek, nefsin arzularını yok etmektir.

Kesilen kurban, canı canana feda etmektir.

İhramdan çıkıp tıraş olmak ise gönüllerden Allah’tan başkasını temizlemektir.

Ziyaret tavafı komutana sunulan zafer müjdesidir.

Veda tavafı ile ahitlere sadık kalınacağı beyan edilir.

Bütün mahlûkata iyi davranmayı öğütleyen hac yeni bir doğuştur. Dünyevi sevdalardan uhrevi sevdalara yolculuktur. Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar tevhid mücadelesinin kahramanlarını ve çağrılarını tanımaktır. Bütün sevgililerden ayrılıp maddi ve manevi birliktelik içinde Allah’a koşmaktır. Dünyevi ölçülerden sıyrılıp ilahi ölçülere bürünmektir.

Bütün yaratılmışlarla barıştır hac... Dilleri, renkleri, ırkları, memleketleri, ananeleri, kültürleri, mali durumları ve sosyal statüleri farklı insanların aynı inanç ve duygu ile kardeşliği tatmalarıdır hac...

Mevla gidenlere tekrar, gitmeyenlere en kısa zamanda gitmeyi nasip eylesin…