21 May 2021

Sanayi Sektörünün İstihdamdaki Payı Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından üçer aylık hareketli ortalamalar olarak aylık yayımlanan işgücü istatistikleri, 2021 yılından itibaren bağımsız aylık tahminler olarak açıklanıyor.

Bu nedenle işgücüne ait verilerin eskiye nazaran daha hassas olduğunu görüyoruz. Örneğin 1 Mart itibariyle kademeli normalleşme kararının ardından iş bulma ümidini kaybedenler tekrar işgücü piyasasına girmiş ve işsiz sayısı Şubat ayında bir önceki aya göre 250 bin kişi artmıştı.

En son açıklanan Mart ayı verisine göre; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 59 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 13,1 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı Mart ayında bir önceki aya göre 550 bin kişi artarak 28 milyon 89 bin kişi, istihdam oranı ise 0,8 puanlık artış ile yüzde 44,3 oldu.

İşgücü Mart ayında bir önceki aya göre 610 bin kişi artarak 32 milyon 325 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9 puanlık artış ile yüzde 51,0 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilen kişi sayısındaki aylık artışın son derece olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Kısıtlamaların gevşetilmesi, yapısı nedeniyle hizmet sektörünü doğrudan etkileyen bir durum. Dolayısıyla hizmet sektöründe Mart ayında bir canlanma bekleniyordu. Ancak beklenilenin aksine Mart ayında hizmet sektörü istihdam kaybı yaşarken, salgın sürecinin başından beri kısıtlamalardan zaten muaf olan sanayi sektöründe ise görülmemiş bir artış gerçekleşti.

Mart ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 15 bin kişi, sanayi sektöründe 480 bin kişi, inşaat sektöründe 81 bin kişi artarken, hizmet sektöründe 27 bin kişi azaldı.

Sanayideki bu dikkat çeken artış da sektörlerin istihdamdan aldıkları payı değiştirdi. Tarım sektörünün payı Şubat ayında yüzde 17,4’ten yüzde 17,3’e, hizmet sektörünün payı yüzde 55,8’den yüzde 54,3’e düşerken, inşaat sektörünün payı yüzde 6’dan yüzde 6,4’e, sanayi sektörünün payı ise yüzde 20,8’den yüzde 22’ye yükseldi.

İşsizlikle mücadelede karşılaşılan sorunlardan bir tanesi de istihdamın sektörlere dengesiz dağılımıdır. Çalışan her iki kişiden birinin hizmet sektöründe yer almasının olumsuz sonuçlarını özellikle pandemi sürecinde çok net bir şekilde gördük. Bu açıdan bakıldığında istihdamın sanayi sektörüne kayması oldukça sevindirici.

Ancak sanayi üretimi Mart ayında aylık yüzde 0,7 oranında artmıştı. Sektördeki aylık binde 7’lik büyümeye karşılık istihdam edilen kişi sayısındaki aylık yüzde 8,3’lük artış oldukça ilginç duruyor.

Sanayi sektöründe çalışanların cinsiyet dağılımı da dikkat çeken bir diğer husus olarak karşımıza çıkıyor. Mart ayında istihdam edilen erkek sayısı 494 bin artarken, kadınlarda bu sayı 12 bin azalmış.

Sanayi, erkeklerin ağırlıklı olarak istihdam edildiği bir sektör ancak yine de farkın bu derece açılması üzücü bir durum.

 
Advertisement Advertisement Advertisement