19 Mart 2021

Sanayi Üretimi Yıllık Yüzde 11,4 Arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre; sanayi üretimi Ocak ayında yıllık yüzde 11,4, aylık ise yüzde 1’lik artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Böylece büyüme tahminleri yukarı yönlü revize edildi.

Merkez Bankası'nın yayımladığı Mart ayı Beklenti Anketinde de gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2021 büyüme beklentisi yüzde 4,1'den yüzde 4,4'e yükseldi.

Sanayi üretiminin yıllık değişim oranlarına bakıldığında, Temmuz ayından itibaren güçlü bir artış olduğu görülüyor. Özellikle son 6 aydır sanayi üretimindeki artış çift hanenin altına pek düşmedi. 2019 Ağustos ayına kadar sanayi üretimi uzun bir süre daralmıştı. Bu nedenle 2020 Ağustos ayına kadar açıklanan verilerdeki yıllık artışlar baz etkisinden kaynaklanıyordu. Ancak bu artışın istikrarlı bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Pandemi nedeniyle 2020 Nisan ayında yaşanan yüzde 30,7’lik daralmaya rağmen yılın genelini yüzde 1,6 artışla kapatan sanayi üretimi 2021 yılına da iyi bir giriş yapmış oldu. Bu durum, 1.çeyrek büyüme oranlarına da yansıyacaktır.

Sanayinin alt sektörlerinden imalat sanayi sektörü endeksi aylık yüzde 1,1, yıllık ise yüzde 12,1 oranında arttı.

İktisadi faaliyete göre; yıllık bazda dayanıklı tüketim malı yüzde 20,5, ara malı yüzde 16,9, dayanıksız tüketim malı yüzde 6,3 sermaye malı ise yüzde 11,1 arttı.

Sanayi üretiminin mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış aylık değişim tablosuna bakıldığında, Kasım ayında yüzde 1,5, Aralık ayında yüzde 1,2 ve Ocak ayında yüzde 1 arttığı görülüyor. Son üç aydır sanayi üretiminde bir miktar ivme kaybı olduğunu söyleyebiliriz. Ağustos ayından itibaren para politikasında kademeli olarak sıkılaşmaya gidilmesi üretim artış hızını olumsuz etkiledi. Kasım ayında görülen vaka sayılarındaki yükselişle birlikte kısıtlamaların kapsamı da genişletilmişti. Uygulanan bu kapanmalardan hizmet sektörü kadar olmasa da sanayi sektörü de etkilendi.

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Şubat ayında üst üste dokuzuncu ay eşik değer 50,0’nin üzerinde gerçekleşerek faaliyet koşullarındaki iyileşmenin sürdüğü yönünde sinyal verdi. Ocak’ta 54,4 olarak ölçülen endeks Şubat’ta 51,7’ye gerileyerek sektörün performansında ılımlı bir iyileşmeye işaret etti.

Büyümenin öncü göstergelerinden biri olan PMI verilerinin de genel anlamda iyileşmeye işaret eden 50 eşik değerinin üzerinde seyrettiği ancak aylık olarak hafif bir düşüş eğiliminde olduğu görülüyor.

Salgın nedeniyle yeni siparişlerde yaşanan yavaşlamanın yanı sıra yeni ihracat siparişlerinin üst üste ikinci ay artış kaydetmesi dikkat çekiyor.

Sonuç olarak sanayi üretim endeksi olumlu bir tablo çiziyor. Ancak üretimdeki bu kararlı artış sanayi sektörüne ait istihdam verilerine aynı oranda yansımıyor. Sanayi sektöründe 2021 yılı Ocak ayında ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 8,4, aylık yüzde 0,8 artış göstermişti. Bu durum ya mevcut çalışan sayısıyla daha çok üretim yapılması ya da teknoloji yatırımı sayesinde aynı işin daha az kişiyle gerçekleşmesiyle sağlanabilir. Umuyoruz ikinci seçenektir.

gozde.milat@yahoo.com

 
Advertisement Advertisement Advertisement