20 Şubat 2021

Tüketici Güven Endeksi 84,5 Oldu

 

TÜİK ve TCMB işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında arttı; Ocak ayında 83,3 olan endeks, Şubat ayında 84,5 oldu.

Tüketim ağırlıklı büyüme modelini benimseyen ülkelerde tüketici güven endeksi önemli bir veri. Bu açıdan bakıldığında endeksin Şubat ayında artmasını ve iyimser durumu gösteren 100 eşik değerine yaklaşıyor olmasını olumlu olarak değerlendirebiliriz.

Alt endekslerin detayı incelendiğinde tüketicilerin hem hanenin maddi durumuna hem de genel ekonomiye dair beklenti ve değerlendirmeleri pozitif yönde değişim göstermiş. Bu durumun ana nedeni kuşkusuz aşılama sürecinin başlamış olmasıdır.

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu Ocak ayında 63,7 iken, Şubat ayında yüzde 4,1 artarak 66,3 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ocak ayında 83,8 iken, Şubat ayında yüzde 0,8 oranında artarak 84,5 oldu.

Hanenin içinde bulunduğu mali durum endeksi Ocak ayında 75,0 iken, Şubat ayında yüzde 1,2 artarak 75,9 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde genel ekonomik durum Ocak ayında 57,4 iken, Şubat ayında yüzde 3,4 artarak 59,3 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi Ocak ayında 88,2 iken, Şubat ayında yüzde 4 artarak 91,7 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısı beklentisi endeksi Ocak ayında 68,8 iken, Şubat ayında yüzde 1,2 oranında artarak 69,6 oldu. Aşıyla birlikte önümüzdeki dönem kısıtlamalar gevşetilecek ve şu an kapalı olan pek çok işletme faaliyetlerine devam edecektir. Bu da istihdama olumlu yansıyacaktır.

Geçen 3 aylık döneme göre gelecek 3 aylık dönemde yarı-dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Ocak ayında 104,6 iken, Şubat ayında yüzde 0,7 oranında artarak 105,3 oldu. Bu alt endekste sınırlı bir artış olsa da endeks değerinin 100’ü geçmiş olması ilgili sektörler için sevindirici. Yarı-dayanıklı tüketim mallarına olan talep (giyim, ayakkabı, çanta vs) salgın döneminde oldukça düşmüştü. Bunu, enflasyon verilerinde de görmüştük. Talebi azalan bu mal gruplarının TÜFE oranları da eksi olarak açıklanmıştı.

Gelecek 12 aylık dönemde otomobil satın alma ihtimali endeksi Ocak ayında 15,6 iken, Şubat ayında yüzde 11,5 oranında azalarak 13,8 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde konut satın alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi Ocak ayında 10,7 iken, Şubat ayında yüzde 1,4 oranında azalarak 10,5 oldu.

Otomobil ve konut satın alma ihtimali endeksi faiz oranları ile ters orantılı olduğu için bu iki alt endekste de düşüş kaydedildi.

Mevcut dönemin tasarruf etmek için uygunluğu Ocak ayında 69,9 iken, Şubat ayında yüzde 1,9 artarak 71,2 oldu. Bu da, faiz oranlarındaki artışın tüketicileri tasarrufa yönlendirdiğini gösteriyor.

Sonuç olarak tüketici güven endeksi verileri, tüketicilerin önümüzdeki döneme ait beklentilerinin genel olarak pozitif yönde olduğuna işaret ediyor.

 
Advertisement Advertisement Advertisement