18 Ekim 2020

Yayıncılıkta "Yeni Sezon" Bereketi

Yarım asırdır sanat ve edebiyat alanında seçkin eserleri kültür hayatımıza kazandıran yayınevleri yeni dönem de bizleri kitaplarla buluşturmaya devam ediyor

Pandemiye rağmen yayın dünyası Türkiye’de canlı ve hareketli bir döneme giriyor. Yayınevleri yaz ayları boyunca hazırladıkları kitapları okuyucularla buluşturuyor. Bu gelişme hem kültür dünyasının hareketlenmesine hem de ekonomik hayatın canlanmasına katkı sağlıyor. Yarım yüzyıllık geçmişi bulunan, bilhassa kültür, sanat ve edebiyat alanında seçkin eserleri kültür hayatımıza kazandıran Ötüken Neşriyat’ın yeni dönemdeki ilk kitapları raflardaki yerini almaya başladı.

Bunlar arasında Prof. Dr. İsmail Yakıt’ın Kur’an-ı Hakîm Meâli titiz baskısıyla dikkat çekiyor. “Semantik, analizli, açıklamalı ve yorumlu” alt başlıklı meâlin sunuşunda, mukaddes kitabımız hakkında bilgi veriliyor. Kur’an-ı Kerim’in indirilişi, okunuşu ve çoğaltılması safhalarının anlatıldığı yazıdaki şu tespitler, büyük önem arz ediyor: “Kur’an kâinatın kanunlarına da ters düşemez. Çünkü kâinatı yaratan da Kur’an’ı indiren de Allah’tır. O hâlde ikisi arasında bir çelişki düşünülemez. Bu açıdan Kur’an bir kâinat kitabıdır. Kâinata bakan, onu araştıran Kur’an’ı; Kur’an’a bakan ve onu araştıran da kâinatı iyi anlar. Nitekim Kur’an’da kâinatla ilgili felsefî ve bilimsel düşünceye açık âyetlerin mevcudiyeti bu ilkeye dayanır. Tâ ki insanoğlu ‘tedebbür’ sonucu kendini, evreni ve Allah’ın varlığı, birliği, hikmet ve kudretini idrak edebilsin. O hâlde kâinatı ve içindekileri araştıran son sözünü söylemiş müspet ilimlerle, Kur’an âyetleri arasında bir çelişki iddia edilemez demektir.”

Kur’an ve Semantik Metot

 “Kur’an’ı anlama insanın kendi düşünce ve kültürüne göre seyyaldir.” diyen Prof. Dr. Yakıt, Fahrettin el-Râzî’nin şu ifadesine de dikkat çekiyor: “İnsan ne kadar âlimse Kur’an’ı o derece fazla anlar.” Bir Müslüman için ‘düşünme’nin önemine temas eden Yakıt, “Kur’an’ı her okuyan, her ayetini aynı ölçüde derinlemesine anlayamaz.” dedikten sonra “İnsanoğlu Kur’an’da neyi ararsa onu bir parça bulur.” kanaatini paylaşıyor, ardından Kur’an-ı Kerim’in kişinin bilgisi ve inancı arasında bir irtibatı vurguladığını kaydettikten sonra “Düşünmüyor musunuz, ibret almıyor musunuz, aklınızı kullanmıyor musunuz?” anlamındaki ayetlerin yüzlerce defa tekrarlandığını hatırlatıyor.

“Kur’an ve Semantik Metot” hakkında ayrıntılı bilgiye yer veren, on yıl boyunca üniversitede “Kur’an Semantiği” dersini okutan Prof. Dr. İsmail Yakıt, “Hiçbir tercüme veya meâlin aslının yerini tutmayacağı” gerçeğinin altını çizdikten sonra İslam’ın temel anlayışı olan ‘tebliğ’e dikkat çekip şu notu düşüyor: “Kur’an aslında Arapça olarak Hz. Peygamber’in şahsında istisnasız bütün insanlığa müjdeleyici ve uyarıcı olarak (Sebe, 34/28) gönderilen bir kitaptır. Şu hâlde bütün insanlığa tebliği edilmesi, bütün insanların da Kur’an’ın içeriğinden haberdar olması gerekmektedir.” Sunuş’ta, “Kur’an ilahidir ama yapılan meâller beşeridir. Hiçbir beşer hatadan sâlim değildir.” deniliyor. Yaklaşık 100 Kur’an meâlinden istifade edilerek hazırlanan yeni meâl, 755 sayfa. Yarım asra yakın bir emeği üstünde taşıyan Kur’an-ı Hakîm Meâli’ni, meâl okumak isteyen okuyuculara tavsiye ediyorum.

Bayrak Şairimizin Şiir Dünyası

Türk edebiyatında son yıllarda kıymeti yeniden anlaşılan ve yeni nesillere de tanıtılan önemli şairlerimizden biri de “Bayrak Şairi”miz Arif Nihat Asya’dır. “Bayrak” ve “Naat” şiirleriyle gönüllerde taht kuran şairimiz hakkında yapılan ciddi araştırmalar da büyük önem taşıyor.

Bu konuda derinlikli çalışmalar yapan yazar Saadettin Yıldız’ın Arif Nihat Asya’nın Şiir Dünyası, Asya’nın şiir-nesir bütün eserlerini mükemmel bir şekilde edebiyat dünyasına kazandıran Ötüken Neşriyat arasında yeniden yayımlandı. TYB, ilk baskısı 1997’de yapılan bu eseriyle Yıldız’a, “inceleme” dalında “yılın yazarı” ödülünü vermişti.