Vakif_Katilim

14 Ocak 2021

Yeter ki birliğinizi bozmayın

Birlik daima mükemmel yetişmiş bir insan, mükemmel dayanışma içinde olan bir toplum, olağanüstü koordinasyon ve sinerji etkisi olan kurumlarla olabilir. Doğru seçilmiş siyasetçiler ile birlikler dimdik ayakta kalabilir.

Birlik; önce gerçeği, doğruyu görmektir. Başlangıcı doğru olmayan hiçbir matematik problemi daha sonraki işlemler doğru bile olsa bize doğru sonuç vermez.

Dünya kurulduğundan bu yana en güçlü birliği kursanız bile sorunlarınız asla bitmeyecektir. Sadece makul derecede en az seviyeye inecektir.

Birliğin amacı; toplumsal, kurumsal hatta bireysel ve uluslararası sorunlar oluşmasına engel olmak, sorunlara daha oluşmadan tedbir alabilmek, eğer oluşursa bu sorunlarla baş etmeyi sağlamak, oluşan sorunların ortaya çıkardığı problemleri ve zararlarını en aza indirmektir.

İnsanların aklının onay vermediği hiçbir birlik kurulamaz. Velev ki kurulsun asla ayakta kalamaz, birlik amacına ulaşamaz.

Birlik; gönlü geniş olmak, gönül almak, gönül kazanmaktır. Gönüllerde kurulamayan hiçbir birlik, kalıcı olmaz, olamaz.

Birlik; devletin kurumlarında, halkın her alanda bilgisine görgüsüne kadar uzanmadıkça asla kemâle eremez. Bir kerede olgunlaşmaya görsün artık önünde kimse duramaz.

Şu örnekle açıklayalım.

Almanya, 1. Dünya Savaşı mağlubiyetinden çok kısa bir zaman sonra 2. Dünya Savaşı’nı başlattı ve kaybetti. Her şeyden önce insanını kaybetti. 15-65 yaş arası tüm erkeklerini askere alan Almanya, neredeyse savaşabilecek nüfusun tamamını kaybetti.

Dünyanın dört bir tarafından gerçekleştirilen kara, hava taarruzlarıyla şehirleri yerle bir edildi. Fabrikalar bombalandı, yollar bozuldu.

Ülke, dört devlet tarafından paylaşıldı. Fiziki olarak haritada yeri kalmayan Almanya, sadece on küsur yılda büyük bir gayretle yeniden kuruldu.

Kendisini işgal eden İngiltere ile Fransa’nın toplam gücünden çok daha büyük bir güce kavuştu. Avrupa’nın tartışmasız en güçlü ve lider ülkesi haline geldi.

Almanya’ya göre neredeyse doğru dürüst hasar almamış Fransa ve İngiltere’nin toplamı nasıl oluyor da yerle bir olmuş bir Almanya etmiyor?

Yukarıdaki sorunun hiç şüphesiz bir tek yanıtı var. Almanya’da olgunluk seviyesine ulaşmış bir birlik vardı.

Siz yeter ki birliğinizi bozmayın. Birliğinizi bozmazsanız, Hak yolunu şaşırmazsanız gelecek her daim sizindir. Kendi insanınıza heyecan, tüm insanlığa can katarsınız.