27 Temmuz 2021

Her daim bayram ola…

 

Salgın hastalığın gölgesinde geçirdiğimiz dördüncü dini bayramımız. Nerede o eski bayramlar diyerek özlem duyduk eski bayramlara. Birbirimizle musâfaha ettiğimiz, büyüklerin ziyaretine gittiğimiz, komşularımızla içten bayramlaştığımız eski bayramlar. Ne kadar daha sürer bu salgın bilinmez. Kaç bayramı daha birbirimize hasret geçireceğiz kim bilir. Kim bilir bizi hangi salgınlar bekliyor.

Eski bayramlara hasret yaşarken yeni bayramları özlemeye başladık. İnsan elindekinin kıymetini bilemiyor. Her şeyin kıymeti kaybedince anlaşılıyor. Sağlık, vakit, gençlik, servet, hayat… Bu kıymetlilerimiz elimizdeyken har vurup harman savururuz da ne zaman kaybeder veya kaybetmeye yüz tutarız başlar bizde hayıflanmalar. Elimizde bir tek duamız kalır, onu da çoğu kez yapmadan geçer ömrümüz.

Aciz ve zayıf olan senin, bütün benliğinle kudreti sonsuz Yüce Mevla’dan her türlü ihtiyacını talep etmendir dua. Bir kul olarak Yaradan’ın sana değer vermesine sebep olan bir eylemdir dua. Havaya, suya, ekmeğe duyduğumuz ihtiyaç gibi hayatımızda ihtiyaç duyduğumuz şeydir dua. Her daim bayram olması dileği ile…

“Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle!

Azabından muhafaza eyle!

Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır!

Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma!

Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme!

Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme!

Bizi affet, bizi bağışla, bize acı!

Sen bizim Mevlâ’mızsın; kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!

Biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru!

Günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla!

Ayaklarımızı (senin yolunda) sağlam ve sabit kıl!

Kâfir topluma karşı bize yardım et. Üzerimize sabır yağdır ve canlarımızı Müslüman olarak al!

Sen, bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı!

Sen bağışlayanların en hayırlısısın. Yalnız sana tevekkül ettik. Bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma!

Hakkında bilgimiz olmayan şeyi istemekten sana sığınırız. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan oluruz. Şüphesiz sen, gizlediğimizi de, açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey sana gizli kalmaz. Bizi namaza devam edenlerden eyle!

Soyumuzdan da böyle kimseler yarat!

Hesap görülecek günde bizi, ana babamızı ve inananları bağışla!

Gireceğimiz yere doğruluk ve esenlik içinde girmemizi sağla!

Çıkacağımız yerden de bizi doğruluk ve esenlik içinde çıkar!

Katından bize yardımcı bir kuvvet ver!

Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır!

Gönlümüze ferahlık ver!

İşimizi bize kolaylaştır!

Dilimizdeki tutukluğu çöz ki sözümüzü anlasınlar!

Bizi tek başımıza bırakma!

Sen varislerin en hayırlısısın. Şeytanların vesveselerinden sana sığınırız. Onların bizim yanımızda bulunmalarından da sana sığınırız. Biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!

Bizden cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun azabı sürekli bir helâktir. Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle!

Bize bir hikmet bahşet ve bizi salih kimseler arasına kat!

Sonra gelecekler arasında bizi doğrulukla anılanlardan kıl!

Bizi Naîm cennetinin varislerinden eyle!

Bize göndereceğin her hayra muhtacız. Şu bozguncu kavme karşı bize yardım et!

Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla!

Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma!

Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Bizi inkâr edenlerin zulmüne uğratma!

Bizi bağışla!

Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter.

Ey Rabbimiz!

Duamızı kabul eyle!

Âmin!

 
Advertisement
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement