Advertisement Advertisement
Emlak Katılım

Beled suresinin faziletleri ve faydaları

Beled suresinin faziletleri ve faydaları

Beled suresini okumanın faydaları nelerdir? Beled suresi Mekke'de nazil olmuştur. 20 ayeti kerime olan Beled suresi adını ilk ayetine geçen Beled kelimesinden alır. Beled şehir, memleket anlamına geliyor. İşte Beled suresinin faziletleri ve faydaları...

19 Ocak 2021 17:35:52

Beled suresini okumanın faydaları nelerdir? Beled suresi Mekke'de nazil olmuştur. 20 ayeti kerime olan Beled suresi adını ilk ayetine geçen Beled kelimesinden alır. Beled şehir, memleket anlamına geliyor. İşte Beled suresinin faziletleri ve faydaları...

Beled suresini okumanın faydaları nelerdir? Beled suresi Mekke'de nazil olmuştur. 20 ayeti kerime olan Beled suresi adını ilk ayetine geçen Beled kelimesinden alır. Beled şehir, memleket anlamına geliyor. İşte  Beled suresinin faziletleri ve faydaları...

BELED SÛRESİ’NİN FAZİLETİ VE YARARLARI

Rasûlullah (s.a.v) bu sûre hakkında şöyle buyurmuştur: “Kim Beled Sûresini okursa Kıyamet günü (kâfirlere ve münafıklara olacak) Allah’ın gazabından emîn olur, kurtulmuş sayılır (Ebu’l-Leys Semerkandi, Tefsiru’l Kur’an, 6/426-429)

1-Beled suresi ahrette kolay hesap için her gün yedi kere okunur

2-Göz ağrılarında Beled 8- Kaf 22 ayetlerini yazıp suyunu gözlerine sürse hem de gözlerine bu ayetleri okusa şifadır.

3-Her kim bu sureyi necdeyn ayetine (ayet 10) kadar bir elbise üzerine veya kâğıda yazıp üzerinde taşısa her gittiği yerde kabul görür hacetleri reva olur ve heybet sahibi olur.

4-Bu sure Hem yeni doğmuş çocuk hem de büyüklerde bağırsak rahatsızlıklarında ağrılarında yazılıp taşınırsa veya suyu içilirse biiznillah şifadır.

5- Bu sureyi devamlı okumakla meşgul olanların izzet şeref ve cömertlik gibi güzel vasıfları inkişaf eder. Ve belalardan mahfuz olurlar ilk ayetinin sırrınca her türlü şerden mahfuz olan Mekke ve kabeye bu surede vurgu vardır. Gaflet etmeyin.

6- Dünyalık sıkıntı anlarında özellikle açlık miskinlik vs. durumlarında bu hallerinden kurtulmak için bu sureyi Rızaellillah 2 rekat namazın akabinde ebced değeri kadar (El takısı sayılırsa 67- el takısız 36) okuyarak hacetini haktan dilese maksadı hasıl olur biiznillah.

7- Her gün sabah namazının sünneti ve farzı arasında bu sureyi ayet sayısınca okumaya devam edenler fakirlikten emin olur. Fakir iseler zengin olur ve rızıkları bereketli olur biiznillah. Rivayetlerde eski şam Ulamasının bu usule riayet ettikleri bilinir.

8- Her hangi maddi ve manevi sıkıntıya duçar olunduğunda bu sureyi gerek İnşirah ilk 4 ayetiyle gerekse inşirahın tamamıyla beraber okumak kişiyi o sıkıntıdan kurtarır biiznillah 1 den 28 adete kadar her ikisi beraber okunabilir.

9- Bu surenin bir hikmeti de ev sahibi olamayanlar imkan bulamayanlar bu sureyle devamlı meşgul olurlarsa kısa sürede hak teala imkanlar yaratır biiznillah.