Beyyine suresinin faziletleri nelerdir?

Beyyine suresinin faziletleri nelerdir?

Beyyine suresinin faziletleri nelerdir? Beyyine suresini okumanın faydaları nelerdir? Beyyine suresi Medine'de nazil olmuştur. 8 ayeti kerime olan Beyyine suresi adını birinci ayetinde geçen ve açık delil anlamına gelen Beyyine kelimesinden alır. İşte Beyyine suresinin faziletleri ve faydaları...

23 Ocak 2021 16:02:13

Beyyine suresinin faziletleri nelerdir? Beyyine suresini okumanın faydaları nelerdir? Beyyine suresi Medine'de nazil olmuştur. 8 ayeti kerime olan Beyyine suresi adını birinci ayetinde geçen ve açık delil anlamına gelen Beyyine kelimesinden alır. İşte Beyyine suresinin faziletleri ve faydaları...

Beyyine suresinin faziletleri nelerdir? Beyyine suresini okumanın faydaları nelerdir? Beyyine suresi Medine'de nazil olmuştur. 8 ayeti kerime olan Beyyine suresi adını birinci ayetinde geçen ve açık delil anlamına gelen Beyyine kelimesinden alır. İşte Beyyine suresinin faziletleri ve faydaları...

BEYYİNE SÛRESİ’NİN FAZİLETİ VE YARARLARI

Kim, “Lem yekünillezîne Keferû” (Beyyine) sûresini okursa, kıyâmet günü, hayrın (iyiliğin) kaynağı ile berâber olur. (Hadîs-i şerîf-Envâr-ut-Tenzîl ve Esrâr-üt-Te’vîl)

Hadîs-i şeriflerde buyuruldu ki:

“Kim Beyyine sûresini okursa, kıyâmet günü, hayrın, iyiliğin kaynağı ile beraber olur.”

“Allahü Teâlâ, Beyyine sûresini okuyan kişinin kırâa-tini dinler ve şöyle buyurur: Müjde olsun kulum! İzzetime yemin olsun ki, gerek dünya ve gerek âhiret hâllerinden hiç birinde seni mahrum bırakmayacağım ve seni cennete yerleştireceğim tâ ki hoşnut oluncaya kadar.”

“Beyyine sûresini münâfıklar okumaz ve kalbinde Al-lahü Teâlâ’nın varlığında şüphesi olan da okuyamaz. Allahtı Teâlâya yemîn ederim ki, yer ve gök yaratıldğından beri melekler bu sûreyi okuyarlar. Kim bu sûreyi okursa, Allahü Teâlâ onun dînini ve dünyasını muhâfaza eder ve onun için istiğfar edecek melekler gönderir.”

Enes bin Mâlik şöyle anlatır: “Peygamber efendimiz, Übey bin Ka’b’a buyurdu ki: “Allahü Teâlâ, Beyyine Sûresini sana okumamı emretti.” Übey; “Ey Allah’ın resûlü!.. Allahü Teâlâ benim adımı da andı mı?” dedi. Peygamber e-fendimiz; “Evet” buyurdu. Bunun üzerine Übey bin Ka’b ağlamaya başladı. (Kur’ârı-ı Kerîm’de 598. sayfadadır.)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Beyyine suresini okursa (ve gereğini yerine getirirse), Kıyamet günü en hayırlılarla beraber olur.”(1)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Mevla Teala, bu sureyi okuyanı işitir ve şöyle buyurur: -‘Kuluma müjde verin. İzzetime and olsun ki sen hoşnut oluncaya kadar cenette sana bir mekan verip, seni oraya yerleştireceğim’. “(2)

Bu sure hakkında Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem): “Eğer insanlar bu surenin içindekini(n faziletini) bilmiş olsalardı, ailesini ve malını terk ederlerdi de onun içindeki ilahi sırları öğrenirlerdi” buyurmuşlardır.Huzaa kabilesinden birisi dedi ki:

-“Onu okuyana ne kadar ecir verilir, Ey Allah’ın Resulü!” Hz. Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz:

-“Bu sureyi münafıklar okuyamaz ve kalbinde Allah’ın birliği hakkında şüphesi olan kul da hiç okuyamaz. Allah’a yemin ederim ki, muhakkak bu sureyi mukarreb olan melekler, yer ve gökler yaratıldığından beri bir an ondan gafil olmadan okuyorlar. Hangi kul bu sureyi okursa, Allah’u Teala onun dinini, dünyasını muhafaza edecek ve onun için istiğfar getirecek melekler gönderir.”

Rivayet Edildi ki:

Bu sureyi vird edinrek devamlı okuyanlar kamil insanların makamına erer.

Düşman şerrinden korunmak için okunur.

Her gün okuyan, dinini ve dünyasını muhafaza etmiş olur.

Sarılık için her gün 3 kere okunup dua edilir.