Dolar (USD)
32.74
Euro (EUR)
35.05
Gram Altın
2441.51
BIST 100
10471.32
02:17 İMSAK'A
KALAN SÜRE

Torba kanun teklifi, TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildi

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildi.
Torba kanun teklifi, TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildi
02 Şubat 2023 20:20:01
Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildi.

Teklife göre, 100 bin gross tondan büyük tanker, gemi ve diğer deniz araçları için idari para cezası miktarı, 100 bin gross ton esas alınarak hesaplanacak. 5 bin gross tondan büyük gemilerin evsel atık sular ile katı atıklarından kaynaklanan kirliliklerde uygulanacak cezalarda ise kirliliğin niteliği ve kirli balast suları için uygulanan cezalar esas alınacak.

Kıyıda otopark ihtiyacının karşılanması ve kıyının kamu tarafından etkin kullanımının sağlanması için dolgu alanlarında, dolgu yüzeyinden görünmemek ve açığa çıkmamak üzere yeraltı otoparkı yapımına imkan sağlanacak.

Düzenlemeyle Adana Karataş Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacak. OSB'de sebze ve meyve üretiminin teşvik edilmesi ve ekosisteme zarar verilmeden var olan potansiyelin üretime kazandırılabilmesi için ileri teknoloji sera işletmeleri inşa edilecek.

Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun "kırsal mahalleleri" içeren ek 3. maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Belediyeler, il özel idareleri ile sermayesinin yüzde 50'sinden fazlasına sahip oldukları şirketler tarafından Avrupa Birliği ile katılım öncesi mali işbirliği kapsamında desteklenen projelerin finansmanı için yapılan borçlanmalar; çok taraflı yatırım ve kalkınma bankaları ile yabancı devlet kuruluşlarından doğrudan veya İller Bankası Anonim Şirketi aracılığıyla yapılan borçlanmalar; "Faiz dahil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşen bütçe gelirleri toplamının yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz." kısıtlamasına tabi olmayacak.

Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında yürütülecek işler için İller Bankası Anonim Şirketinden yapılan borçlanmalar da bu kapsam da değerlendirilecek.

Teklifle 14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun uygulanmasından kaynaklanan tereddütler de giderilecek.

Buna göre, il özel idareleri ile il özel idarelerinin üyesi olduğu ve belediye üyesi bulunmayan mahalli idare birlikleri ve köyler için İçişleri Bakanlığı; belediyeler ve bağlı kuruluşları ile belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkili olacak.

Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan değişiklikle merkez teşkilatında yer alan kadrolar ile mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlikleri aynı veya benzer nitelik arz eden merkez teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunan ve yeterliğe hak kazananlardan başvuruları Bakanlıkça uygun görülenler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde "İklim Değişikliği Uzmanı" kadrosuna atanabilecek. Bu kapsamda atananların sayısı 20'yi geçemeyecek.

Teklife yeni maddeler ihdas edildi

Teklife peyzaj mimarı ile iç mimar kadroları ve organize sanayi bölgelerine ilişkin iki yeni madde ihdas edildi.

Peyzaj mimarı ile iç mimar kadro unvanlarının ek göstergeleri emsali personellerin seviyesine getirildi.

Kahramanmaraş'taki Erkenez OSB, Aksu OSB ve Türkoğlu-2 OSB'lerin sınırları değiştirildi. Bu OSB'lerin iş ve işlemleri mezkur kanun hükümlerine göre yapılacak.

'Denizlerimizi betonla dolduranlar hakkaniyete uygun bir iş yapmaz'

Teklif üzerindeki görüşmelerde söz alan İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, teklifin özü itibariyle Anayasa'ya aykırı olduğunu söyledi.

Teklifle kıyılardaki dolgu alanlarında otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla yeraltı oto parkı inşa edilebileceğini anımsatan Çelik, "Denizlerimizi betonla dolduran, kıyılarımızı, sahillerimizi ranta kurban eden bir zihniyetin vicdana ve hakkaniyete uygun bir iş yapacağına dair şüphelerimiz güçlüdür." dedi.

Köy ve belde belediyesiyken mahalleye dönüştürülen kırsal mahallelere ilişkin maddeyi de eleştiren Çelik, "Bu bölgelerde yapılacak düzenlemeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına yönetmelik çıkarma yetkisi verilmektedir. Maddenin gerekçesinde ise 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'na eklenen ek 3'üncü madde uygulamalarının birçok belediyemizde tamamlanamadığı belirtilmektedir ve kötü yönetimin, delik deşik edilmiş olan mevzuatın adeta bir itirafıdır." değerlendirmesini yaptı.

HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş ise gemi ve diğer deniz araçları için idari para cezası miktarını içeren maddeye değinerek, büyük gemilerin yaratabileceği tahribatın küçük olanlara göre daha yüksek olduğu belirtti.

Özgüneş, "Denizi kirletmeden önce tedbirlerimiz nedir? Ceza miktarının arttırılması ve cezaya tabi tutulmadan önce tedbir konusunda yapılması gerekenlerin belirgin bir şekilde dile getirilmesi gerekiyordu." dedi.

'Teklif usule ve Anayasa'ya aykırı değil'

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, teklifin usule ve Anayasa'ya aykırılık konusunda bir sıkıntısı olmadığını söyledi.

Kıyıda otopark ihtiyacının karşılanmasına ilişkin madde üzerine yorum yapanların deprem hassasiyetini anladığını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu madde yasalaşırsa, buraların yapılırken iyi denetlenmesi sonucunda deniz dolgu alanlarının daha da azalacağı kanaatindeyim. Otopark yapmak için daha fazla denizi doldurmanız lazım. Bu konuda ben deniz dolgu alanlarının buradan daha az etkileneceği ve daha objektif olacağı kanaatindeyim. Aksi takdirde, bir park yapıyorsunuz, yanına bir de otopark yapmak için ayrıca denizi doldurmanız gerekiyor. Bu konunun düzenlenmesi bence iyi olacaktır. Tabii, denetleme zaten yasalarda, kanunlarda açık şekilde belli olmaktadır."

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek de İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında yetki karmaşası olduğunu ileri sürerek, bu durumu eleştirdi.