Dolar (USD)
32.51
Euro (EUR)
34.61
Gram Altın
2491.22
BIST 100
0
02:17 İMSAK'A
KALAN SÜRE

Cuma Sayfası

İSA aleyhisselam bir ağacın altında dua eden birini gördü. Dikkatlice baktığında adamın ayakları yürümeyen bir kötürüm olduğunu anladı. İki gözü de görmüyordu. Vücudunda ise baras hastalığı olduğu anlaşılıyordu. Ama adam bütün bunlara rağmen ellerini kaldırmış mutluluktan uçacakmış gibi dua ediyorduu2026
Cuma Sayfası
29 Mart 2013 18:32:00
İSA aleyhisselam bir ağacın altında dua eden birini gördü. Dikkatlice baktığında adamın ayakları yürümeyen bir kötürüm olduğunu anladı. İki gözü de görmüyordu. Vücudunda ise baras hastalığı olduğu anlaşılıyordu. Ama adam bütün bunlara rağmen ellerini kaldırmış mutluluktan uçacakmış gibi dua ediyorduu2026

Kötürüm adamın tefekkürü İSA aleyhisselam bir ağacın altında dua eden birini gördü. Dikkatlice baktığında adamın ayakları yürümeyen bir kötürüm olduğunu anladı. İki gözü de görmüyordu. Vücudunda ise baras hastalığı olduğu anlaşılıyordu. Ama adam bütün bunlara rağmen ellerini kaldırmış mutluluktan uçacakmış gibi dua ediyordu:

u2013 Ey nice zenginlere vermediği nimeti bana ikram eden Rabbim! Sana ağaçların yaprakları sayısınca şükürler olsun!..

Hazret-i İsa kötürüm adama yaklaştı:

u2013 Ayağın yürümüyor, gözün görmüyor. Bedenin de sıhhatli görünmüyor? Buna rağmen çoğu zenginlere verilmeyen nimetlerin sana verildiğini düşünmekte, bunun için de büyük bir mutlulukla şükretmektesin. Hangi nimettir nice zenginlere verilmediği halde sana verilen?

Kapalı gözleriyle sesin geldiği yana yönelen kötürüm adam dedi ki:

u2013 Efendi! Allah bana öyle bir kalp vermiş ki, o kalple O'nu tanıyorum. Öyle de bir dil vermiş ki, o dille de O'na şükrediyorum. Halbuki, dünyanın serveti elinde olan nice zenginler var ki, kalbinde O'nu tanıma sevinci, dilinde de O'na şükretme mutluluğu yoktur. Ama gel gör ki, ayakları topal, gözleri kör, bedeninde hastalıklar bulunan bu kötürüm adama Rabbim, bu sevgiyi ihsan eylemiş, bu nimetin farkına varma tefekkürünü nasip eylemiş. İşte bunu düşününce kendimi tutamıyor da:

u2013 Nice zenginlere vermediği nimeti bana veren Rabbim! Sana ağaçların yaprakları sayısınca şükürler olsun! diye teşekkürden kendimi alamıyorum.

Kafa gözü kapalı da olsa kalp gözü açık olan bu adama yaklaşan İsa (a.s.):

u2013 Ver şu elini öyle ise! diyerek elinden tutar, eğilerek görmeyen gözlerinden öper.

Peygamberin dudaklarının değdiği gözler anında açılır. Karşısındakinin İsa (a.s.) olduğunu görünce heyecanlanan adam:

u2013 Sen şu ölüleri dirilten, hastalara şifalar bahşeden mucizelerin sahibi Peygamber değil misin? der.

İsa Peygamber:

u2013 Belli olmuyor mu? deyince:

u2013 Gözlerimden belli oluyor da ayaklarımdan henüz belli değil, der.

Tebessüm eden Hz. İsa:

u2013 Sen hele bir ayağa kalkmayı dene! deyince, silkinen kötürüm adam dimdik ayağa kalkar.

Ayakları üzerine dikilebildiğini anlayınca söylediği ilk sözü şu olur:

u2013 Ey Allah'ın Nebisi, sendeki bu mucizeler de O'ndan değil mi? Öyle ise izin ver de geç kalmayayım, O'na şükredeyim, diyerek hemen yere iner, başını secdeye koyar ve der ki:

u2013 Rabbim! Seni tanıyan bir kalple, şükreden bir dil nimetinin şükrünü yapmaktan acizken, şimdi gören bir çift gözle, yürüyen iki de ayak da lütfettin. Artık bilemiyorum nasıl şükretmem gerekiyor bu eşsiz nimetler karşısında?

Bu sırada çevreden toplanan halk, gösterdiği bu mucizelerden dolayı İsa (a.s.) elini öpmek isterler. Ama Allah'ın Nebisi işaret eder:

u2013 Benim değil secdedeki şu kötürüm adamın elini öpün!..

Derler ki: u2013 Onu secdeye indiren nimetlere biz baştan beri sahibiz. Ama hiç birimiz onun duyduğu gibi bir mutluluk duymadık.

u2013 Öyle ise, der, tefekkür edin, siz de düşünün.

Sözünü şöyle bağlar Allah'ın Nebisi:

-Düşünen sahip olduğu nimetin farkına varır. Düşünmeyen ise kendisini mahrumiyette sanır!

***

BİR AYET 'Ve nice peygamberler ile beraber birçok alimler, savaşta bulundular da Allah yolunda kendilerine isabet eden şeylerden dolayı ne gevşediler ne zaafa düştüler, ne de baş eğdiler. Allah Teala ise sabredenleri sever.'

(u00c2li İmran, 146)

***

BİR HADİS 'Kaderden sakınmak kaderi def etmez. Lakin salihlerin duası, nüzu00fbl etmiş ve edecek olan elem ve musibeti def etmeğe ve kaldırmağa medar olur. İş böyle olunca ey Allah'ın kulları, dua ediniz.'

(Tirmizu00ee Deavat, 101)

***

SÖZÜN ÖZÜ 'İyi komşuluk, sadece komşuya eziyet etmemek değil, onun verdiği eziyete de katlanmaktır.'

(Hasan-ı Basri)

***

NASİHAT Şeyh Edebali'den

Osman Gazi'ye nasihat

Oğul,

İnsan vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler!

Unutma ki, dünya sandığın kadar büyük değildir!

İki parlak güneşe aldanıp sonra da karda, ayazda kavrulup gitme!

Güçlüsün, akıllısın, söz sahibisin!

Ama bunları nerede, nasıl kullanacağını bilmezsen,

Sabah rüzgarında savrulur gidersin.

Öfken ve benliğin bir olup aklını yener!

Daima sabırlı ol, sebatlı ve iradene sahip olasın.

Çıktığın yolu, taşıyacağın yükü iyi bil!

Her işin gereğini vaktinde yap!

Açık sözlü ol! Her sözü üstüne alınma!

Gördüğünü söyleme bildiğini bilme!

Sözünü unutma! Sözü söz olsun diye söyleme!

Ananı, atanı say, bereket büyüklerle beraberdir!

Sevdiğin yere sık gidip gelme, kalkar muhabbetin, itibar olmaz

Üç kişiye acı:

Cahiller arasyndaki alime,

Zenginken fakir düşene,

Hatırlı iken itbarını kaybedene!

Unutnma ki: Yüksekte yer tutanlar, aşağıdakiler kadar emniyette değildir!

Ulularla, düşmanlarını hor görme!

Düşmanını çoğaltma, düşmanlığın başını da sonunu da sen belirle!

Haklı olduğunda kavgadan korkma!

Bilesin ki: Atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler!

***

HZ. MEVLANA'NIN DUASI

Ey Rabbim bizden intikam alma!

'Ya Rabbi! Bizim halimize bakarak muamele etme. Kendi ikram ve ihsanına göre bize muamele eyle. Ya Rabbi! Kerem ve lütfunla hidayet ettiğin kalbi tekrar dalalete, sapıklığa meylettirme. Belaları bizden sarf eyle, çevir ve değiştir. Ey affı çok olan, günahları örten Rabbim! O günahlar dolayısı ile bizden intikam alma. Bize azab etme. Ya Rabbi! Biz nefis ile şeytana köpek gibi tabi olduksa da Sen, azap aslanını bize saldırtma.'

***

TEBESSÜM Eşşeğin istediği yere

Nasreddin Hoca birgün eşeğine binmiş. Eşeğin inadı tutmuş. Bir türlü eşeğin başını gideceği yöne çevirememiş. Bunu gören komşusu:

'- Nereye gidiyorsun Hocam ?', diye sormuş.

Hoca da:

'-Eşeğin istediği yere', demiş.

***

KISSADAN HİSSE Delinin veliye tavsiyesi

Bayezid-i Bestamu00ee tımarhanenin önünden geçerken, hizmetçinin tokmakla bir şeyler dövdüğünü görür:

-Ne yapıyorsun?

-Burası tımarhanedir. Delilere ilaç yapıyorum.

-Benim hastalığıma da bir ilaç tavsiye eder misin?

-Hastalığını söyle.

-Çok günah işliyorum..

-Ben günah hastalığından anlamam. Ben delilere ilaç hazırlıyorum..

Konuşulanları duyan bir deli güler ve:

'Senin hastalığının çaresi bende' der ve şu tarifeyi sunar:

'Tevbe kökü ile istiğfar yaprağını karıştır. Kalb havanında tevhu00eed tokmağı ile döv, insaf eleğinden geçir, göz yaşıyla yoğur, aşk fırınında pişir. Akşam-sabah bol miktarda ye. Hastalığından eser kalmaz'

Beyazid-i Bestamu00ee: 'Hay Allah, gerçek deliler sokaklarda gezerken, işte bunları deli diye buraya tıkıyorlar' der.