Değişim kapıda.. Dünyayı saracak!

Değişim kapıda..  Dünyayı saracak!
20 Kasım 2020 18:11:27

Ericsson ConsumerLab'ın hazırladığı yeni "5G Tüketici Potansiyelinden Faydalanma" raporuna göre 5G tüketici pazarı, 2030 yılına kadar 31 trilyon dolara ulaşabilir.

Yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlayan ve kullanıcılara sıfır gecikmeli yüksek hızlı internet sunmayı vadeden 5G teknolojisi, hala birçok ülkede test ediliyor.

Ericsson ConsumerLab’ın hazırladığı son araştırma ise bu teknolojinin gelecekte ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu gözler önüne seriyor.

Şirketin hazırladığı yeni "5G Tüketici Potansiyelinden Faydalanma" raporuna göre 5G tüketici pazarı, 2030 yılına kadar dünya çapında 31 trilyon dolara kadar çıkacak.

Aynı rapora göre, iletişim servis sağlayıcıları da 3,7 trilyon dolar kazanç elde edecek.

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK ÖNE ÇIKIYOR

Rapora göre, en başta oyunlar olmak üzere alışveriş, eğitim, uzaktan çalışma ve üretkenlik gibi alanlardaki kapsayıcı medyaya yönelik tüketici harcamalarının yarısından fazlasını, artırılmış gerçeklik hizmetlerine yapılan harcamaların oluşturacağı öngörülüyor.

Raporda ayrıca, iletişim servis sağlayıcıların tüketicileri 5G kullanmaya teşvik ederek, kullanıcı başına yüzde 34 daha fazla 5G ortalama geliri (ARPU) elde edebileceği öngörülüyor.

5G'YE YATIRIMLAR HIZLA ARTACAK

Koronavirüsün yol açtığı ekonomik zorluklara rağmen, önümüzdeki 5 yıl boyunca büyük şirketlerin yüzde 72’si 5G’ye yatırım yapacak.

Ayrıca işletmelerin dijitalleşmeyi hızlandırma arayışına yönelmesiyle birlikte, önümüzdeki üç yıl boyunca yatırımlarda hızlı bir yükseliş tahmin ediliyor.

Araştırmadaki şirketlerin üçte biri, önümüzdeki 3 yıl içinde 5G’ye yatırım yapmadıkları takdirde rakiplerinin onları geçmesinden korkuyor.

5G ÖNÜNDE ENGELLER DE VAR

Şirketlerin 5G teknolojisini benimsemesinin önünde ise birtakım engeller var. Örneğin karar vericilerin yüzde 28’i, kent merkezleri dışında temel altyapı uygunluğunun sınırlı olmasından yakınıyor.

Ayrıca yüzde 17’lik bir kesim, kendi şirketlerindeki karar vericilerin 5G’yi anlamamasını, yüzde 14’lük kesim ise kendilerinin bu konuda yeterince bilgiye sahip olmamasını önemli bir engel olarak kabul ediyor.

Teknoloji satın alanların beşte birinden fazlası ise (%22), 5G’yi uygulamaya koymanın işletmeleri için şu anda bir öncelik olmadığını belirtiyor.