Dolar (USD)
32.19
Euro (EUR)
34.93
Gram Altın
2504.82
BIST 100
10895.25
02:17 İMSAK'A
KALAN SÜRE

Dışişleri Bakanlığı yapısal reform için mevzuatında düzenlemeye gitti

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin dış ilişkilerinde yeni vizyonunu yansıtacak, hızlı, verimli, etkili çalışmalara imkan tanıyacak yapısal reform için mevzuatında düzenlemeler yaptı.
Dışişleri Bakanlığı yapısal reform için mevzuatında düzenlemeye gitti
06 Nisan 2024 16:14:46
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin dış ilişkilerinde yeni vizyonunu yansıtacak, hızlı, verimli, etkili çalışmalara imkan tanıyacak yapısal reform için mevzuatında düzenlemeler yaptı.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"ne göre, Bakanlık bünyesinde yeni vizyon çerçevesinde kurumsal, idari, teknik ve fiziki koşullarda iyileştirmeler gerçekleştirildi.

Bakanlık, Türkiye'nin dış ilişkilerinde yeni vizyonunu yansıtacak, hızlı, verimli, etkili çalışmalara imkan tanıyacak yapısal reform için mevzuatında düzenlemeler yaptı.

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde, Türkiye'nin dış ilişkilerinin genişlemesi, her coğrafyada temsilinin olması ve güçlü diplomatik ağını yansıtacak bir merkezi yapılanma öngörüldü.

Bakanlık, bölge ve ötesinde refahı, istikrarı ve güvenliği genişletme, dış ilişkilerin kurumsallaşmasını güçlendirme, sistemin dönüşümüne katkı sağlama ve ülkenin menfaatlerinin yanı sıra yurt dışındaki vatandaşların hak ve çıkarlarını etkin biçimde koruma hedeflerini ortaya koydu.

Her coğrafyaya yönelik ayrı bir genel müdürlük yapısı

Kapsamlı ve çok boyutlu çalışmaları yansıtacak şekilde Bakanlığın faaliyet alanlarının geliştirilmesi ve hizmet birimlerinin söz konusu faaliyetlere uygun yapıda teşkilatlandırılması amaçlandı.

Buna göre, Bakanlık bünyesindeki genel müdürlüklerin sayısı artırılırken, her coğrafyaya, bazen ülkeye yönelik ayrı bir genel müdürlük yapısının olması hedeflendi.

Amerika ile Latin Amerika genel müdürlükleri ayrılarak Latin Amerika Genel Müdürlüğü kuruldu.

Güney Asya Genel Müdürlüğü bünyesinden İran ve Irak konuları ayırıldı ve İran-Irak Genel Müdürlüğü oluşturuldu.

Orta Asya ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Müdürlüğü ile Orta Asya coğrafyasına verilen önem ve dış ilişkileri kurumsallaştırma stratejisi doğrultusunda TDT'ye verilen önem yansıtıldı.

disisleri_73e0dfab3aa7fbc6f62d4a270526fe9a.jpg

'Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişimden ayrı bir yapı olarak değerlendirildi'

Uzmanlaşmaya önem verilerek bölgenin siyasi, ekonomik, sosyal, güvenlik-savunma gibi farklı alanlarına odaklanacak genel müdürlük içerisinde birimler düzenlendi.

İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürlüğü kurularak, doğal afetler ve salgınlarla ilgili ikili ve çok taraflı işbirliği konularının eşgüdümünün yapılması, Türkiye’ye gelecek ve ülkeden gidecek insani yardımların koordine edilmesi planlandı.

Kurulan bu müdürlükle, Türkiye'nin çeşitli coğrafyalarında bölgesel kalkınmasını ve insani yardım konularında proaktif politikalarını yansıtacak uzmanlaşmış bir genel müdürlük teşkil edilmiş oldu.

Enformasyon Genel Müdürlüğü, Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürlüğü olarak yeniden düzenlenerek, zamanın ruhuna ve şartlarına uygun şekilde dış ilişkilerle kamu diplomasisi ve stratejik iletişim çalışmaları ilgili kurumlarla koordineli yürütme amaçlandı.

Bakanlık Sözcülüğü, Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişimden ayrı bir yapı olarak değerlendirilerek, Bakanlık çalışmalarını en doğru ve hızlı şekilde kamuoyu ile paylaşmak için özel birim ihdas edildi.

Uluslararası Arabuluculuk Genel Müdürlüğü kurularak, Bakanlık bünyesinde kurumsal şekilde yürütülen arabuluculuk çalışmaları ayrı bir çatıda daha uzmanlaşmış şekilde yapılandırıldı.

İkili Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Müdürlükler, Türkiye'nin dış ilişkileri çerçevesinde ekonomi, siyaset, ticaret, enerji, kültür, sağlık, güvenlik, savunma ve teknoloji gibi konularla tamamıyla alakadar olacak biçimde yeniden adlandırıldı.

Buna göre, genel müdürlüklerin isimleri "İkili İlişkiler Genel Müdürlükleri" olarak değiştirildi.

Bu çerçevede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafınca Bakanlığa verilen alanların ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla etkin biçimde koordinasyonu görevi, kurumsal yapıya da yansıdı.

'Ülkemiz faaliyetlerini ve karar vericiye doğru bilgiyi ulaştırma hedefini daha etkin şekilde yürüteceğiz'

Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürlüğü ile Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğü işlemleri gözden geçirilerek, vatandaşlara daha hızlı cevap verilebilecek, güçlendirilmiş koordinasyonla çalışma anlayışı Bakanlık yapısına yansıtıldı.

Vize ve göç işlemlerinin, tek bir Genel Müdürlüğün sorumluluk alanında olacak şekilde düzenlendiğinin bildirildiği açıklamada, "Günümüz dış politikasının ana gündem maddelerinden bu iki başlıkta ülkemiz faaliyetlerini ve karar vericiye doğru bilgiyi ulaştırma hedefini daha etkin şekilde yürüteceğiz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürlüğü ile günümüz teknolojilerini yakından takip ederek uluslararası ilişkileri etkisini analiz etme, bu alandaki mevzuat ve rejim çalışmalarını izleyerek ülkedeki politikalarla karşılaştırma ve milli menfaatler çerçevesinde gerekli düzenlemeleri yapmanın amaçlandığı vurgulandı.

"Yeniliklere çabuk uyum sağlamak, dış ilişkilerimize bunları entegre etmek amacındayız. Küresel düzeyde giderek yaygınlaşan bilim diplomasisini kurumsallaştırıyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, Dışişleri Bakanlıklarınca yürütülen çalışmaların Türkiye'nin milli güvenlik sisteminin bir parçası olduğu belirtildi.

Açıklamada, hem Bakanlığın hem de personelin güvenliğini sağlayacak yapılanmalar ve yeniliklerin, ülkenin bekası için elzem olduğu kaydedildi.

Bilgi güvenliği, personel güvenliği ve fiziki güvenliğin bir bütünün parçası olduğu vurgulanan açıklamada, "Bir ayağında eksiklik, sistemsel zafiyet anlamına gelmektedir. Bu anlayışla sistemlerimizi gözden geçirmekte; teknik, fiziki, idari, personel açılarından kurumsal dönüşümümüzü yürütmekteyiz." değerlendirmesi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Önümüzdeki dönemde tüm alanlardaki dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Dışişleri Bakanlığımızı daha da ileri taşımak ve devletimize yakışır bir kurumsal yapıya büründürmek için özveriyle ve tüm gayretlerimizle çalışacağız. Zira güçlü Dışişleri Bakanlığı, güçlü bir dış ilişkilerin olmazsa olmazıdır."

TDV kurban