El Vasi Esmaül Hüsnası manası ve faziletleri

El Vasi Esmaül Hüsnası manası ve faziletleri
21 Kasım 2020 12:02:19

İlmi, rahmeti, kudreti, afv ve mağfireti sonsuz olan anlamına gelen El Vasi Esmaül Hüsnası'nın faziletleri nedir? El Vasi Esmaül Hüsnası hangi durumlarda okunur? El Vasi zikrinin Ebced değeri nedir? İşte El Vasi isminin anlamı, fazileti ebced değeri, zikir günü ve saati...

İlmi, rahmeti, kudreti, afv ve mağfireti sonsuz olan  anlamına gelen El Vasi Esmaül Hüsnası'nın faziletleri nedir? El Vasi Esmaül Hüsnası hangi durumlarda okunur? El Vasi zikrinin Ebced değeri nedir? İşte El Vasi isminin anlamı, fazileti ebced değeri, zikir günü ve saati...

El-Vâsî İsminin Anlamı Nedir?

El-Vâsî isminin anlamı mutlak ve hakiki Vasi, İlmi, rahmeti, kudreti, afv ve mağfireti sonsuz olan Allah anlamına gelmektedir. El-Vâsî ismi farklı şekilde bir çok kere açıklanmıştır. El-Vâsî Arapçada genişlik, iman, zenginlik ve takat anlamına gelmektedir. Bu ismin kökü ''vüs-sea'' kelimesidir. Kelimenin kökü Kurân-ı Kerîm’de Allah'ın ilim, rahmet ve kudretinin genişliğini vurgulayan yerlerde kullanılmaktadır.

El-Vâsî Esmasının Ebced değeri ve zikir saatleri aşağıda belirtilmiştir.

 Zikir Sayısı: 137

 Zikir Günü: Pazartesi

 Zikir Saati: Ay ( Sabah gün doğarken, ikindi namazından sonra, gece yarısından sonraki bir vakitte)

 El-Vâsî İsminin Faziletleri Nedir?

Bağışlaması bol ve rahmeti çok olan Rahman. Bağışlaması bol ve rahmeti çok olan demektir. Yarattıklarına maddî ve manevî genişlik veren Yüceler Yücesi Mevlamızdır. Lütfu bol olan anlamına gelir.

İlim ve insanı her şeyi içine alan. Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile her şeyi ihata eden.

BismillahirRahmanirRahim

“Yarattıklarına maddi ve manevi genişlik verendir.”

Bakara Süresi : 247. Ayet

El-Vâsi İsminin Özellikleri Faziletleri Ve Faydaları

Havas ve Esrarı

Sağlıklı, uzun bir ömür için “Ya Vasi” zikrine devam edilmelidir.

Her gün 137 adet “Ya Vasi” ism-i şerifini zikreden, haset, fesat ve huzursuzluktan huzur ve rahata kavuşur, geniş rızık elde eder.

“Ya Vasi” ism-i şerifini vird edinen kimsenin üzerindeki gam, kasavet ve keder ağırlığı kalkar. Rahata kavuşur, huzur ve mutluluk kazanır.

Her gün 18769 defa ” Ya Vâsi Cellle Celâlühû ” zikrine devam eden ummadığı nimetlere kavuşur. Her duası kabul olunur.

Her gün “Ya Vâsi Celle Celâlühû” ism-i şerifini okumaya devam edenin rızkı bol olur ve zenginleşir.

“Sizin ilâhınız, ancak kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır.”

Tâ-Hâ Sûresi : 98. Ayet

“Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak veren ve her başakta yüz dâne bulunan tohuma benzer, Allah dilediğine kat kat verir: zira Allah, Vasi’dir, Âlîm’dir.”

Bakara Süresi : 261.Ayet

 - Sağlıklı ve güzel bir yaşam için ''Ya Vasi'' isminin zikrine devam edilmelidir.

 - Her güm toplamda 137 kez ''Ya Vasi'' ismini zikreden kişi fesat ve tüm huzursuzluklardan kurtularak rahata kavuşur ve geniş rızk elde eder.

 - ''Ya Vasi'' ismi vird edinen kişilerde gam, kasavet ve keder ağırlığı üzerinden kalkar. Bu kişi rahata kavuşur, huzur ve mutluluk kazanır. 

 - Her gün 18769 kere ''Ya Vâsi Celle Celâlühû'' zikrine devam eden kişi ummadığı nimetlere kavuşur. Bu kişinin her duası kabul olur.

 - Her gün ''Ya Vâsi Celle Celâlühû'' ismi okuyan ve okumaya devam eden kişilerin rızkı bol olur. Bu kişi zenginleşir.