Vakif_Katilim

Er Rauf Esmaül Hüsnası manası ve faziletleri

Er Rauf Esmaül Hüsnası manası ve faziletleri

​Er Rauf ismi Yüce Yaradanımız Allah'ın isimlerindendir. Er Rauf zikrinin pek çok faziletleri vardır. Kullarına acıyan ve şefkatle muamele eden manasına gelen Er Rauf Esmaül Hüsna içerisinde yer alır. İşte Er Rauf ismi şerifinin mana, fazilet ve sırları...

10 Ocak 2021 14:14:39

​Er Rauf ismi Yüce Yaradanımız Allah'ın isimlerindendir. Er Rauf zikrinin pek çok faziletleri vardır. Kullarına acıyan ve şefkatle muamele eden manasına gelen Er Rauf Esmaül Hüsna içerisinde yer alır. İşte Er Rauf ismi şerifinin mana, fazilet ve sırları...

Er Rauf ismi Yüce Yaradanımız Allah'ın isimlerindendir. Er Rauf zikrinin pek çok faziletleri vardır. Kullarına acıyan ve şefkatle muamele eden manasına gelen Er Rauf Esmaül Hüsna içerisinde yer alır. İşte Er Rauf ismi şerifinin mana, fazilet ve sırları...

Er-Raûf Esmasının Anlamı Nedir?

Er-Rauf; kullarına acıyan ve şefkatle muamele edendir.

Er-Rauf; rahmet ve merhametin en üst seviyesinde olandır.

Er-Rauf; merhametinden ötürü kullarının kusurlarını örten, günahlarını bağışlayandır.

Re'fet kökünden türemiş olan Er-Raûf isminin anlamı farklı olarak birçok kez açıklanmıştır. Er-Raûf isminin anlamı aşağıda sizlere açıklanmıştır.

- Kullarına acıyan ve şefkat ile muamele edendir.

- Rahmet ve merhametin en üst seviyesinde olandır.

- Merhametinden dolayı kullarının kusurlarını örten ve günahlarını bağışlayandır.

Er Rauf Esmasının Ebced değeri ve zikir saati:

Er-Rauf ismin zikri (286) adettir.Zikir saati Utarit,zikir günün Çarşamba’dır.

Başka bir hesaplama şekline göre ise zikir saati Zühal ve günüi’ Cumartesi’dir.

Er-Raûf Esmasının Faziletleri Nedir?

ER-RAUF isminin, çok öfkeli ve asabi olan biri,öfkelendiği sırada (10) kere okusa, öfkesi geçer ve sakinleşir.

Allah’tan bir şey isteyen ve bir ihtiyacını elde etmek isteyen kişi, istediğini elde edinceye kadar (277) kere okumalıdır.

Saatinde ve verilen ölçüde bu ismin zikrirle meşgul olan kimse sertlik huyunu bırakır, yumuşak huylu olur. Sert mizaçlı erkek ve kadınların yumuşak huylu olmaları için yine bu ismin zikrine müracat etmeleri gerekir.

Er-Rauf Çok şefkat ve merhamet gösteren, çok esirgeyen, kolaylık sağlayan.

Er-Rauf Çok re’fet ve şefkat sâhibi…

Mahlûkat içinde bilhassa insanlar için, Allah’ın inâyeti, kerem ve re’feti hiçbir ölçüye ve ifadeye sığmayacakkadar geniş ve büyüktü

- Er-Raûf ismi insanların kalbindeki şefkat, merhamet, sevgi duygularının yerleşmesi için “Ya Rauf Celle Celalühü” diyerek toplamda 286 kere okunur.

- Er Rauf ismi kişinin sinirlendiği ve öfkelendiği an 10 kere “Ya Rauf Celle Celalühü” ve 10 kere de salavat okuyan kişilerin öfkeleri sakinleşir.

- 5 vakit namaz kılındıktan sonra 287 kere “Ya Rauf Celle Celalühü” zikrine devam edilen kişinin kalbi şefkat ile dolar, hareketleri düzelir ve herkes tarafından sevilir.

- El Rauf ismi kalbinde şevkat, merhamet içinde insanı olan duyguların yerleşmesi için “Ya Rauf Celle Celalühü” diyerek 286 kere okunur.

- Eşler arasında uyuşmazlık ve geçimsizlik yaşanıyor ise her gün utarid saatinde 286 kere Ya Rauf ismi zikredilir ise var olan sorunlar ortadan kalkar ve sevgi ile muhabbet meydana gelir.

- Ya Rauf ismi zikreden kişinin kalbinde şefkat, ruhunda letafet meydana gelir. Böylece insanlar arasında saygı ve sevgi görür.

- Ya Rauf ismi cehlini gazaplı olan zamanlarda 10 kere okunmalıdır. Daha sonra okumanın ardından salavat getiren kişinin gazabı söner.