Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement
Diyanet Vakıf

Esmaül Hüsnadan Er Rauf isminin faziletleri

Esmaül Hüsnadan Er Rauf isminin faziletleri

Er Rauf isminin anlamı nedir? En güzel isimler manasına gelen Esmaül Hüsna Allah''ın 99 adet ismi bulunmaktadır. Esmaül Hüsna içerisinde büyük faziletler barındırır. Her ismin ayrı fazileti vardır. Sizin için Esmaül Hüsnada yer alan Er Rauf isminin faziletlerini araştırdık. Bu yazımızda anlamları, Er Rauf isminin Kuran-ı Kerim’de ki Arapça ve Türkçe manasını, Er Rauf isminin Kuran’da geçen ayetlerini, Er Rauf isminin faziletlerini bulabilirsiniz. işte  Er Rauf Esmaül Hüsnasının faziletleri ve sırları...

25 May 2020 19:57:00

Er Rauf isminin anlamı nedir? En güzel isimler manasına gelen Esmaül Hüsna Allah''ın 99 adet ismi bulunmaktadır. Esmaül Hüsna içerisinde büyük faziletler barındırır. Her ismin ayrı fazileti vardır. Sizin için Esmaül Hüsnada yer alan Er Rauf isminin faziletlerini araştırdık. Bu yazımızda anlamları, Er Rauf isminin Kuran-ı Kerim’de ki Arapça ve Türkçe manasını, Er Rauf isminin Kuran’da geçen ayetlerini, Er Rauf isminin faziletlerini bulabilirsiniz. işte  Er Rauf Esmaül Hüsnasının faziletleri ve sırları...

Er Rauf isminin anlamı nedir? En güzel isimler manasına gelen Esmaül Hüsna Allah'ın 99 adet ismi bulunmaktadır. Esmaül Hüsna içerisinde büyük faziletler barındırır. Her ismin ayrı fazileti vardır. Sizin için Esmaül Hüsnada yer alan Er Rauf isminin faziletlerini araştırdık. Bu yazımızda anlamları, Er Rauf isminin Kuran-ı Kerim’de ki Arapça ve Türkçe manasını, Er Rauf isminin Kuran’da geçen ayetlerini, Er Rauf isminin faziletlerini bulabilirsiniz. işte  Er Rauf Esmaül Hüsnasının faziletleri ve sırları...

Er Rauf esmasının lügat anlamı:

Re’fet kökünden türemiş olan er-Rauf ismi; rahmet, rahim, merhamet ve acımak anlamlarına gelmektedir.

Er Rauf esmasının ıstılah anlamı:
 • Er-Rauf; kullarına acıyan ve şefkatle muamele edendir.
 • Er-Rauf; rahmet ve merhametin en üst seviyesinde olandır.
 • Er-Rauf; merhametinden ötürü kullarının kusurlarını örten, günahlarını bağışlayandır.
Er Rauf esmasının Kur’an içerisinde incelenmesi:

[highlight color=”yellow”]Kur’an’da on kez Rabbimize nispet edilerek zikredilmiştir:[/highlight]

1-Allah’ın, kullarının amellerini boşa gidermeyeceği anlamında şu şekilde kullanılmıştır:

“…Allah sizin imanınızı asla zayi edecek değildir. Şüphesiz Allah çok şefkatli, çok merhametlidir.” (Bakara 143)

2-Allah, kendisi için canını feda eden kullarını şefkatle karşılayacaktır:

“İnsanlardan öyleleri de vardır ki, Allah’ın rızasını kazanmak için kendi canını feda eder. Allah da kullarına karşı çok şefkatlidir.” (Bakara 207)

3-Allah, şefkatinden dolayı kullarına kitap gönderendir:

“Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık ayetler indiren O’dur. Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.” (Hadid 9)

4-Peygamber mü’minlere karşı çok şefkatlidir:

“Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Çünkü o, size çok düşkün, mü’minlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir.” (Teveb 128)

Er-Rauf esmasının bize yüklediği görev ve sorumluluklar:

Rabbimizden gelen kitabın emirlerine uymalı, Allah için fedakârlık yapmalı, mü’minlere karşı merhametli olmalı ve Allah’ın amellerimizi zayi etmeyeceğine güvenmeliyiz.

Er Rauf Ebced değeri ve zikir saati:

Er-Rauf ismin zikri (286) adettir.Zikir saati Utarit,zikir günün Çarşamba’dır.

Başka bir hesaplama şekline göre ise zikir saati Zühal ve günüi’ Cumartesi’dir.

ER-RAUF; kullarına çok acıyan,çok şefkatli ve merhametli olan,merhamet eden.

Rahman ve Rahim isimlerini de aynı anlama gelmektedir.Ancak Rahman isminin anlamı, bütün mahlukata ve geneldir.Rahim isminin ise.genellikle müminlere yönelikdir ve daha çok ahirette devreye girecektir.

Rauf’da aynı anlamlara gelmektedir.Yani rahmet ve merhamet anlamındadır.Fakat bu da bu dünyadadır.İstekle yapılan bir acıma bir merhamet etmekdir.Çünkü rahmet bazen maslahat  gereği istemiyerek de olabilir.

Ebced değeri ve zikir saati: Bu ismin zikri (286) adettir.Zikir saati Utarit,zikir günün Çarşamba’dır.Başka bir hesaplama şekline göre ise zikir saati Zühal ve günüi’ Cumartesi’dir.

Özellikleri ve bazı faydaları:

ER-RAUF isminin, çok öfkeli ve asabi olan biri,öfkelendiği sırada (10) kere okusa, öfkesi geçer ve sakinleşir.

Allah’tan bir şey isteyen ve bir ihtiyacını elde etmek isteyen kişi, istediğini elde edinceye kadar (277) kere okumalıdır.

Saatinde ve verilen ölçüde bu ismin zikrirle meşgul olan kimse sertlik huyunu bırakır, yumuşak huylu olur. Sert mizaçlı erkek ve kadınların yumuşak huylu olmaları için yine bu ismin zikrine müracat etmeleri gerekir.

Er-Rauf Çok şefkat ve merhamet gösteren, çok esirgeyen, kolaylık sağlayan.

Er-Rauf Çok re’fet ve şefkat sâhibi…

Mahlûkat içinde bilhassa insanlar için, Allah’ın inâyeti, kerem ve re’feti hiçbir ölçüye ve ifadeye sığmayacakkadar geniş ve büyüktü

Cenab-ı Hak buyuruyor:

“O, onlara karşı çok şefkatli, pek merhametlidir.” (Tevbe, 117)

“Eğer Allah’ın üzerinizde fazlı ve rahmeti olmasaydı, azabınızı çarçabuk verirdi. Gerçekten Allah Rauf’dur, Rahim’dir.” (Nur, 20)

“Allah insanlara karşı şefkatli ve merhametlidir.” (Bakara, 143)

“Muhakkak Rabbiniz Rauf’dur, Rahimdir” (Bakara, 207)

 • Rauf’un anlamı ilk anda “Rahim” kelimesinin anlamıyla  aynı gibi  görünüyorsa da, Kuran-ı Kerim’de geçtiği yerlerde Cenab-ı Hakk iki sıfatı da beraber zikrettiği  durumlarda Rauf’u Rahim’den önce buyurmuştur.
 • Raûf, kullarına kolaylık sağlayan demektir. Çünkü Yüce Allah kullarına kaldıramayacakları ibadetler ve yükler  yüklememiştir. Yaşlılık, hastalık ve zayıflık gibi hallerde onları birçok ibadetlerden muaf tutmuştur.

Allah’ın yarattığı tüm canlılar kusursuz, üstün bir yaratılış ve kompleks bir yapı sayesinde yaşamlarını  sürdürmektedir. Bu, O’nun merhametinin ve rahmetinin bir delilidir. Çünkü hiçbir canlı kendisi için en uygun, en elverişli şekilde yaşamak için güç sarfetmemiş, sadece Allah’ın üstün aklına teslim olmuştur. O, ihtiyaç duyabileceği herşeyi zaten kendisine vermiştir.

Mesela bütün canlıların kendilerini savunmak  için farklı yetenekleri vardır. Kimisi son derece korkutucu bir görünüme sahiptir, kimisi zehirli, kötü kokulu veya yakıcı gazlar püskürtür. Bazıları atik ve çabuktur; düşmanlarından hızla kaçarlar, böyle olmayanlar  ise farklı bir savunma şekli olarak dayanıklı zırhlarla kaplıdır. Bir kısmı bedenlerini düşmanlarından saklayabilecek şekilde bir görüntüye sahiptir, diğer bir bölümü de ölü taklidi yaparak düşmanı  kandırabilecek şekilde var edilmişlerdir. Şüphesiz canlılar bütün bu niteliklere tesadüfen ya da kendi istekleriyle ulaşmamışlardır.

Her müslüman Allah’ın dışında mutlak şefkat sahibi kimse olmadığını bilmelidir. Allah’ın kullarına bol nimetler vermesi, onlar çeşitli tehlikelerden koruması- nefislerinin arzu ve isteklerinin peşinden koşmalarına mani olması, O’nun kullarına olan şefkat ve merhametindendir. Bazen bir musibet vererek onları tökezleterek doğru yola girmelerini sağlaması, O’nun şefkat ve merhametinin gereğidir. Bu bela ve musibetler dıştan böyle görünebilir; ancak gerçekte bunlar, kendileri için şefkat ve merhamettir.

Nefsinize Acıyınız:

Allah’ın bu ismini bilen kimse, Allah’ın kendisine şefkat ve merhamet ettiği gibi o da, nefsine acımalı, ona gücünden fazla yük yüklememeli ve yapısını aşan şeylerden sorumlu tutmamalıdır. Nefse acımak demek, Allah’ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından ve tehlikelerinden onu korumak demektir. Nefsine acıyıp ona şefkat gösterdiğin gibi, başka insanlara da acımalı ve onlara da şefkat elini uzatmalısın. Böylece şefkatli bir kalbe sahip olur, her iki dünyada Allah’ın şefkat ve merhametinin seni kuşatmasını sağlamış olursun.)

Er Rauf Ebced değeri ve zikir saati: Bu ismin zikri (286) adettir.Zikir saati Utarit,zikir günü Çarşamba’dır. Başka bir hesaplama şekline göre ise zikir saati Zühal ve günü Cumartesi’dir.

Er-Rauf Esmasının Fazileti, Havas ve Esrarı
 • Er Rauf ism-i şerifi, kalbinde sevgi, şefkat, merhamet ve içinde insani duyguların yerleşmesi için, “Ya Rauf Celle Celalühü”  diyerek 286 kere okunur.
 • Er Rauf ism-i şerifi, öfkelendiğin an  10 kere “Ya Rauf Celle Celalühü”  ve  10 kere salevat okuyan kimsenin öfkesi sakinleşir.
 • 5 vakit namazdan sonra 287 kere ” Ya Raûf celle celâlühû” zikrine devam edenin kalbi şefkatle dolar, hal ve hareketleri düzelir, herkes tarafından sevilir.
 • Er-Rauf ism-i şerifi, kalbinde sevgi, şefkat, merhamet ve içinde insani duyguların yerleşmesi için, “Ya Rauf Celle Celalühü” diyerek 286 kere okunur.
 • Eşiyle arasında geçimsizlik ve uyuşmazlık olan hergün utarit saatinde 286 defa Ya Rauf ismini zikrederse; sorunlar ortadan kalkar, sevgi ve muhabbet meydana gelir.
 • Ya Rauf ismini zikredenin kalbinde şefkat, ruhunda letafet meydana gelir. İnsanlar arasında sevgi, saygı ve şefkat görür.
 •  “Yâ Raûf” ismi celilini gazablı zamanında (10) defa okuyarak salavatı şerife getirenin gazabı söner.