Advertisement Advertisement

Kadir suresinin faziletleri nelerdir? İşte hadisler ışığında Kadir suresinin faziletleri....

Kadir suresinin faziletleri nelerdir? İşte hadisler ışığında Kadir suresinin faziletleri....

Kuranı Kerimde 114 sure bulunuyor. Her surenin ayrı faziletleri vardır. Bu yazımızda Kadir suresinin faziletlerini hazırladık. Kadir suresi Mekke'de nazil olmuştur. 5 ayeti kerime olan Kadir suresi adını Kadir gecesinde bahsedildiği için bu adı almıştır. İşte Kadir suresinin faziletleri ve faydaları...

23 Ocak 2021 18:11:29

Kuranı Kerimde 114 sure bulunuyor. Her surenin ayrı faziletleri vardır. Bu yazımızda Kadir suresinin faziletlerini hazırladık. Kadir suresi Mekke'de nazil olmuştur. 5 ayeti kerime olan Kadir suresi adını Kadir gecesinde bahsedildiği için bu adı almıştır. İşte Kadir suresinin faziletleri ve faydaları...

Kuranı Kerimde 114 sure bulunuyor. Her surenin ayrı faziletleri vardır. Bu yazımızda Kadir suresinin faziletlerini hazırladık. Kadir suresi Mekke'de nazil olmuştur. 5 ayeti kerime olan Kadir suresi adını Kadir gecesinde bahsedildiği için bu adı almıştır. İşte Kadir suresinin faziletleri ve faydaları...

KADR SÛRESİ’NİN FAZİLETİ VE YARARLARI

1) Bazı insanlar fakîh, imâm ve büyük velî olan Ahmed ibni Mûsâ ibni ‘Uceyl (Rahimehultâh)a şiddetli derecede fakirlikten şikayet edince, onlara Kadr Sûresi’ni ve şu duayı çok okumalarını tavsiye etmiştir:

“Ey Allâh! Ey bütün yaratıklarından hiçbirine işi düşmeyen fakat yaratıklarından her birinin işleri Kendisine düşen! Ey kimsesizlerin tek sığınağı! Senden gayrı her şeyden ümit kesildi, Senden başkasına bağlanan ümitler boşa çıktı, Senden gayrine giden tüm yollar kapandı.Ey yardım dileyenlerin tek ümidi ve imdadı! Bana yardım et. (Yedi kere)

2) Her kimin Allâh-u Te’âlâ’dan bir isteği olursa Kadr Sûresi’ni kırk bir kere okuduktan sonra kırk bir kere de yukarıdaki duayı okuyup isteğini Allâh-u Te’âlâ’ya arze-derse inşâallâh muradı hâsıl olur.

3) Her kim bu sûreyi cuma günü bin kere okursa Rasûlüllâh (Sailâllâhu Aleyhi ve Settem) Efendimiz’i rüyasında görmeden ölmez.

4) Her kim bir miktar su üzerine bu sûreyi otuz altı kere okuyup, ardından bu suyu bir hırka üzerine serpip o hırkayı giyerse, artık o hırka üzerinde olduğu müddetçe çok bol rızıklara kavuşur.

5) Yine bir kimse bir miktar su üzerine onar kere Kadr ve İhlâs sûrelerini okuyarak yeni bir elbise üzerine bu sudan serpip de onu giyerse, o elbise üzerinde oldukça rahat bir hayat geçirir.

6) Rasûlüllâh (Sailâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’den vârid olduğuna göre«

“Her kim defin (ölüyü gömme) esnasında eline bir miktar toprak alıp, bunun üzerine yedi kere Kadr Sûresi’ni okuyup bu toprağı ölünün kefeninin içine veya kabre koyarsa Allâh-u Te’âlâ’nın izniyle o kişiye azap olunmaz. (Şeyh Ahmed ed-Dîrebî, el-Mücerrabât, sh:18)

Hadîs-i şeriflerde buyuruldu ki: “Her kim abdest aldıktan sonra, “kadr” sûresini bir kere okursa, Hakk Teâlâ, o kimseyi sıddıklardan yazar. İki kere okursa, şehidlerden yazar. Üç kere okursa, peygamberlerle haşreder.”

“Beni rüyasında görmek isteyen kimse, Cuma gecesi dört rekat namaz kılıp, her rekatinde Fâtiha-i şerife ile Ve’dduhâ, Elem neşrah, Innâ enzel-nâhü ve İzâ zülzilet-il-Ardu sûrelerini okusun! Sonra bana yetmiş defa salevât-ı şerife getirsin. Yetmiş defa istiğfâr da edip uyursa, beni rüyasında görür.”

Büyüklerden birisi yanındakilere sordu:

“Size ism-i a’zamı öğreteyim mi?”

“Öğret.” denildiğinde buyurdu ki:

“Fâtiha, İhlâs, Âyetü’l-Kürsî ve bir de înnâ enzelnâ sûrelerini okuyun! Sonra kıbleye dönerek arzu ettiğiniz şekilde duâ edin! Allah şüphesiz duânızı kabul buyurur.”

Bazı âlimler buyurdu ki: “Kim Kadr sûresini Cuma gecesi bin defa okursa, Peygamber efendimizi rüyasında görmeden ölmez.”

Âlimlerimiz buyurdu ki: “Meyyit defnedilirken yedi sûreyi okumak müste-habdır. Bu yedi sûre, Kadr, Kâfirim, Nasr, İhlâs, Mu’avvize-teyn ve Fâtiha sûreleridir.”

Sabah ve akşam namazlardan sonra 3 kere okuyan kimse şeytanın şerrinden emin olur, cümle sıkıntılardan necat (kurtuluş) bulur”

Şu halde kadir süresini okuyanın tüm dilekleri verilir. Rızkı bol ve kolay olur. Hasta ise şifa bulur. Belalardan uzak kalır. Sıhhat ve afiyeti devamlı olur.

Kadir suresini okuyan kimsenin sesi, okurken kelimelerin çıkmasıyla cereyan ettikçe, sanki kılıcını sıyırmış da Allah(C.C) yolunda savaşıyormuş gibi sevap kazanır.

Cuma namazından hemen sonra 2 rekat ALLAH rızası için namaz kılıp, 1000 defa Kadr Suresini okuyan Peygamber Efendimizi s.a.v. rüyasında görür.

Kadir Suresi fakirler için zenginliktir, zayıflar için izzet ve şereftir; belayı, hastalığı daha çok defedicidir. Azabından kurtarıp güven sağlayıcıdır. Dünya ve ahiret sıkıntılarından kurtarıcıdır.

Kadir suresini devamlı okuyan sıhhat üzerine olur, afiyet bulunur. Üzerine Ruhaniler iner, kendisine hemen cevap verirler. İmam Temimi’ de aynı konuları belirtmiştir.

Kadir Suresini yazıp içen kimse hayat suyundan içmiş olur. Bu sureyi büyük bir leğen veya çamaşır yıkanan temiz bir şey içine yazılıp sonra elbisesini o şey içine daldıran kimse ebediyen zina etmez.

Kadir suresini okuyan kimseye Kuran-ı Kerim’in dörtte birini okumuş kadar ecir verilir.

Kıbleye yönelip, Fatiha, Ayetü’l-Kürsi ve Kadir suresini okuyup da dua edenin haceti ne ise, Allah’u Teala’nın izniyle istediği kendisine verilir.

Her kim bu sureyi yazar ve bir su içerisinde bekletirse, Allah’u Teala o kişinin basiretini açar, gözlerine nur verip kalbine şüphe olmayan bir iman verir.