Dolar (USD)
32.21
Euro (EUR)
35.02
Gram Altın
2451.17
BIST 100
10929.42
02:17 İMSAK'A
KALAN SÜRE

Mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim programlarında yüzde 70 istihdam koşulu getirildi

Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim programlarında yüzde 70 istihdam koşulu getirildi
08 Nisan 2022 19:09:04
Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, tüm mesleki eğitim kursları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğünden uygunluk onayı alındıktan sonra başlatılacak.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi ve özel öğretim kurumları, üniversiteler, özel sektör iş yerleri, kuruluş amaçları doğrultusunda olmak şartıyla kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi, işveren, esnaf sendikaları, özel kanunla kurulan banka ve kuruluşları, bunlara bağlı iş yerleri, iktisadi işletmeleri bulunan dernek ve vakıflarla kurs düzenleyebilecek.

Tüm mesleki eğitim kursları en az yüzde 70 istihdam taahhüdü verilmesi koşuluyla düzenlenebilecek.

Özel sektör iş yerleri en az 5 sigortalıya sahip olmaları durumunda bu kurslardan yararlanabilecek.

Kursiyerlerin istihdam süresi 120 günden az olmayacak

İş birliği yöntemiyle düzenlenecek kurslarda, kursiyerin zaruri gideri ve sigorta prim gideri ile eğitici giderleri karşılanacak.

Özel sektör iş yerleriyle düzenlenecek kurslarda kontenjan uygulanacak ve kursa katılabilecek kursiyer sayısı, sigortalı sayısı 5-9 arasında olan iş yerleri için kursiyer sayısı en fazla 12 kişi, sigortalı sayısı 10-49 arasında olan iş yerleri için kursiyer sayısı en fazla 24 kişi, sigortalı sayısı 50 ve daha fazla olan iş yerleri için kursiyer sayısı sigortalı sayısının yüzde 50'sinden fazla olamayacak.

Kursiyerler veya yerlerine istihdam edilecek kişiler, 120 günden az olmamak üzere en az fiili kurs gününün 3 katı kadar süreyle istihdam edilecek.

İstihdam yükümlülüğünün, sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren fiili kurs süresinin en fazla 4 katı kadar sürede tamamlanması gerekecek.

Süresi 120 günden az olan kurslar için ise bu süre 480 gün olarak uygulanacak.

İşbaşı eğitim programları kapsamındaki değişiklikler

İşbaşı eğitim programları sadece katılımcıların mesleki deneyim kazanmasını sağlayacak mesleklerde düzenlenecek.

Türk Meslekler Sözlüğü'nde nitelik gerektirmeyen meslekler grubunda yer alan mesleklerde bu programlar düzenlenemeyecek.

İşbaşı eğitim programları en az 5 sigortalıya sahip işverenlerle düzenlenecek.

Tüm programlar, en az yüzde 70 istihdam taahhüdü verilmesi koşuluyla düzenlenebilecek.

Katılımcılar veya katılımcı yerine istihdam edilen kişiler, 60 günden az olmamak üzere fiili program gününün en az 3 katı kadar süreyle istihdam edilecek.

İşveren tarafından hesaplanan sigortalı sayısının en fazla yüzde 30'una kadar katılımcı talep edilebilecek.

İşbaşı eğitim programları, günlük en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere haftalık 45 saatten ve 6 günden, toplam ise en fazla 240 fiili gün olarak düzenlenebilecek.

Program süreleri, sektör, meslek veya iş yeri bazında İŞKUR tarafından değerlendirme yapılarak sınırlandırılabilecek.

Kişilerin kurs ve programlardan toplam yararlanma sayısı 3'ü geçemeyecek

Daha önce bir kurs veya programa katılanlar için kurs ve/veya programlar (çalışanların mesleki eğitimi hariç) arasında 9 ay bekleme süresi bulunacak.

Özel sektör iş yerleriyle aynı ayda ya da dönemde düzenlenecek kurs veya programa katılacak toplam kişi sayısı, belirlenen şekilde hesaplanan sigortalı sayısının aritmetik ortalamasının yüzde 50'sinden fazla olamayacak.

Özel sektör iş yerleriyle düzenlenecek kurs veya programa katılacak kişilerden iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almamış olanlara işveren tarafından mesleğin özelliği dikkate alınarak en az temel düzeyde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi sağlanacak.

Mesleki eğitim kursundan veya işbaşı eğitim programından bir kişi en fazla 2'şer kere yararlanabilecek.

Kişilerin kurs ve programlardan toplam yararlanma sayısı ise 3'ü geçemeyecek.

Yönetmelikle, 12 Mart 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği" yürürlükten kaldırıldı.

TDV kurban