Safra yolu kanserinin belirtileri nelerdir?

Safra yolu kanserinin belirtileri nelerdir?
05 Ekim 2020 14:04:44

Safra yolu kanseri nedir? Safra yolu kanserinin belirtileri nelerdir? İşte safra yolu kanserinin belirtileri nelerdir?

Safra yolu kanseri nedir? Safra yolu kanserinin belirtileri nelerdir? İşte safra yolu kanserinin belirtileri nelerdir?

Risk Faktörleri

Risk faktörü olarak tanımlanan etmenler, bir hastalığın gelişme olasılığını arttıran etkenlerdir.Ancak burada belirtilmesi gereken nokta şudur ki; bir kişinin bir veya birden fazla risk faktörüne sahip olması o kişide  mutlaka o kanserin/veya hastalığın gelişeceği anlamına gelmemektedir. Risk faktörlerine sahip olduğu halde hastalık/kanser gelişmeyen insanlar bulunmaktadır.

Safra yolu kanserlerinin bilinen risk faktörleri şunlardır;

Karaciğer ve safra yolu hastalıkları (Hepatit B, C, siroz gibi)

Ülseratif Kolit ve Chrohn Hastalığı gibi inflamatuar bağırsak hastalıkları

İleri yaş

Obezite veya aşırı kiloluluk

Alkol kullanımı

Diyabet

Belirtiler:

Safra yolu kanserlerinde en sık görülen belirtiler şunlardır;

Cilt ve gözlerde sararma(sarılık)

Ciltte kaşıntı

Yağlı ve açık renkli dışkılama

İdrar renginde koyulaşma

Bel ve/veya karın

İştahsızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı

Açıklanamayan kilo kaybı

Tanı

Safra yolu kanserlerinde tanıda kullanılan tetkik ve yöntemler şunlardır;

Kan tetkikleri; Karaciğer fonksiyon testleri, bilirubin, CEA ve CA 19-9 belirteçleri yükselebilir.

Ultrasonografi, MR, bilgisayarlı tomografi gibi farklı görüntüleme yöntemleri kullanılabilir.

Kolanjiografi yapılarak safra kanalları görüntülenebilir

Anjiyografi yapılarak damar yapıları görüntülenebilir

Tedavi:

Her hastanın tedavisi farklılık göstermekte olup, tedavi kararında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör etkilidir. Multidisipliner bir çalışma gerektiren bu tedaviler ;cerrahi, radyoterapi, kemoterapi gibi farklı seçenekleri içermektedir.