Dolar (USD)
32.26
Euro (EUR)
34.93
Gram Altın
2426.01
BIST 100
10752.38
02:17 İMSAK'A
KALAN SÜRE

09 Kasım 2015

Aşk\u2026 ( 1 )

Bir garip hikayeydi asırlardır süregelen, bir anlamı olmalıydı gönülleri derya eden, evren kadar zengin, kainatın hissi kadar engin, o sözcüğün bir anlamı, bir anlamı olmalı bin mabet kadar, gönüllerde mukaddes tebessümler açan açtıran o sözcüğün bir anlamıu2026

Bin yıl beklenen, kalp sızısına sebep olan bir misafirin ayak seslerine, ayakkabı seslerine ricacı olabilecek kadar, 'lütfen daha hızlı' der gibi bir heyecanın sancısının azabı ve mutluluğuylau2026 O sözcüku2026 Bütün tümlenemez, tamlanamaz, tanımlanamaz, anlamlandırılamaz bir kararsızlığın dayanılmaz yüceliğinin ilanı azabıu2026

Bütün cesaretin korku ve heyecan ürkekliğiyle ümide meylin yüceliğiu2026 Söyle söyle,

Her yandan kalbi saran sarmaşık sanatı neylesin, han nerde hancı kim, o gözlerdeki yüce mahcubiyeti kim neylesin, sıcaklığın esintisi, çeyiz yadigarı, dünya darı neylesin, neylesin gözlerdeki nemin uğurlu seferi, güneşin namı, ağacın gölgesi, zamanın ihtiyacı, hayretin sanatı neylesin, neylesin seherin serinliği, evlat ve mülk, dünyalık güven, güce takat, hırkanın yünü, varlığın zarı, yaratılış çekirdeği neylesinu2026

Ne etsin kim etsin o sözcüğün akıbetini ve hikmetini aramayan, kendinde yanmayan yanmayı bilmeyen, yangın yakmayı bilmeyen ne etsin neylesinu2026

Bereketli sohbetlerin riyasız hevesi, en mümtaz tutkunun alacakaranlıkta muazzam bir inkılap neşesiyle güle neşredilmesi, kilitlerin, mühürlerin, gizlerin, esrarın ifşası ansınız, bir beklentidir, diz titreten ağır vaka, kalp presleyen, gönül hafifliğinin mutmain sanatı, kamburlaştıran ama taşınabilen yük, ceylan namıyla nesillere hayal kurduran, bütün çağlara bir çırpıda süzülen, çağların koynunda demlenen, demlenen nemlenenu2026

Yaratılış senfonisinin makam nakaratı, dertli mihmandara hayalhane, okyanus yatağının bereket şurubu, ruhun hilm hasreti, umudun melikesi o, o sözcük zarfında toplanan ahenku2026

Ah aşku2026 Kendinde kendine hasretu2026 Hicranda selamına vuslatu2026 Bakışlarda yükselerek yücelen o manau2026 Hissettiğin anda bir çiçeğin yaprağında, kuruyan toprakta neşredilen duayıu2026 Suladığın gönüllerde sebep çiçekleri emzirmeyiu2026 Buketlerin zarafetini hekimlerde değilu2026 Onda, ona, ou2026

Anidenu2026 İçten içe munis bir iç çekişu2026 Yorgunluğun bütün emarelerine sırt çevirip, imkansızlığa berrak bir imanla nazar edip, şefkat huyuyla bulutlanan tebessümün izahıu2026

Serpilir mağdur ömür, kader kırsalında karşılığına aşk, aşk nakşedilen duygusal mushaf, hissiyatında ümit membaı hayret hastalığı mı, artık bilmelisin bilinmez diye bildirilen, bilmelisin hayat hastalığının aşkla şifaya ereceğiniu2026 Ömre nakşedilen kaderdir yozlaşmayı engelleyen aşk sevinciu2026 Bir duman yak aşıklar bilsin menziliniu2026 Nüzledilen o nakaratta göreceksin maşuka meyliu2026

Durmadan ruhu güncelleyen ve bütün güncelleme kodlarını etkisiz bırakan, esaret geçişgenliğinde hürriyet himmeti sunan, ateşte tazelenmek, suda yanmanın faslı, insan olmanın aslıu2026 Aşku2026

Aşku2026

u2026

u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026u2026..

Söyle o rüzgarlara bir daha dalmasınlar gönül haneme,

 
TDV kurban