Dolar (USD)
32.78
Euro (EUR)
35.08
Gram Altın
2458.25
BIST 100
10471.32
02:17 İMSAK'A
KALAN SÜRE


​Dua, dua, dua…

Ümmet olarak imtihanımızın en zor anlarından birindeyiz. Tarih boyunca çok felaketler yaşadık. Ama iki milyarlık ümmet olarak, gözlerimizin önünde çocuklarımız, kadınlarımız, vahşice öldürülürken sessiz ve suskun seyretme felaketi çok ağır. Hastaneler, okular, camiler, Pazar yerleri ve sivil insanların toplandığı yerler, özel olarak bombardıman yapılıyor. Hakların yüreği yanıyor ama idarecilerden aynı hassasiyet bir yana, körfez emirlerinden bir kısmı adeta İsrail’le işbirliği içinde. Madem çok da bir şey yapamıyoruz, bari dualarımızla kardeşlerimizin yanında olalım.

Besmele, hamd ve Salat-u selam ile…

Allah’ım! Bu mübarek zamanda senin arzından şu mekânda huzuruna geldik bizi kulluğuna kabul eyle. Ellerimizi ve yüreklerimizi yüce dergâhına açtık boş çevirme. Yaklaşmakta olan üç aylar hürmetine, üç aylardaki mübarek zamanlar hürmetine, bu zamanlar ve her zamanlarda sana yapılan salih ameller hürmetine dualarımızı kabul eyle…

Gölgesi üzerimize düşmüş bulunan “üç aylar” hürmetine, Beş vakit namazı hediye gönderdiğin miraç gecesi hürmetine, bin aydan daha hayırlı kıldığın kadir gecesi hürmetine, kadir gecesinde indirdiğin Kur'an hürmetine, Kur’an’ı kendisine indirdiğin Muhammed-ul Mustafa hürmetine dualarımızı kabul eyle.

Allah’ım! Sen ki, hak kelamında buyurdun. “Bana dua edin, size icabet edeyim.” İşte bizler günahkâr aciz kulların olarak huzurundayız. Sana geldik, senden başka gidilecek kapı olmadığını bilerek geldik. Ey! Mazlumların, mağdurların, muhtaçların, mustada’fların Rabbi olan Allah’ım! Bizi dergâhından eli boş gönderme. Bize merhamet eyle. Günahlarımızı af eyle. Ayıplarımız setr eyle. Hastalarımıza şifa, borçlularımıza eda, geçmişlerimize mağfiret eyle…

"Ey Rabb'imiz! Biz, kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve merhamet etmezsen hüsrana uğrayanlardan oluruz." "Ey Rabbimiz bizi hidayete eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma ve bize kendi katından bir rahmet ver. Şüphesiz ki, sen ihsanı bol olansın." “"Rabbim! Beni ve çocuklarımı namaz kılanlardan eyle. Rabbimiz! Duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz! Hesap gününde bizi, ana-babamızı ve cümle müminleri bağışla!”

Ey Musa (as) ve beraberindeki müminleri Firavn’un ordularından, denizlerin dalgalarından selamet çıkaran Rabbimiz! İbrahim (as)’ı Nemrut’un dağlar misali ateşinden selamete çıkaran Rabbimiz! Yunus (as)’ı okyanuslardan selamete çıkaran Rabbimiz! Gazze’deki kardeşlerimizi, filistin ve sair islam diyarındaki tüm mazlum kardeşlerimizi savaşların ateşinden, işgal, sömürü ve katliamlardan selamete çıkar. Annelerin feryadını, yavruların ve yetimlerin çığlıklarını, mazlumların gözyaşlarını dindir Allah’ım! Ey Beytullah’ı Ebrehe’nin fil ordularından selamete çıkaran Rabbimiz! Mescid-i Aksa’mızı ve mübarek kıldığın çevresini, Filistin’imizi Selamete çıkar.

Allah’ım! Bize ve nesillerimize senin sevgini ver. Habibi edibinin sevgisini ver. Seni sevenlerin sevgisini ver. Bizi sana sevdirecek amellerin sevgisini ver. Bizi sana, rahmetine, Cennet ve cemaline kavuşturacak amellere muvaffak eyle. Bizi senden, rahmetinden, cennet ve cemalinden uzak kılacak amellerden uzak eyle.

Allah’ım! Günahlarımızın itirafıyla huzurundayız. Bizlere merhamet eyle. Bizleri af eyle. Tövbelerimiz kabul eyle. Nefislerimizi ve nesillerimizi ıslah eyle. Evlatlarımızı Salihlerden eyle. Kalplerimizi pak eyle, ayaklarımızı istikamet üzere sabit kıl ya Allah (cc)…

Allah’ım! Bizleri ve neslimizi; habibinin müjdelediği Kur'an ashabı eyle. Kur'an’a karşı görevlerini bilen ve yerine getirenlerden eyle. Kur'an’ı öğrenmenin, okuyup anlamanın, hayatımızda yaşamanın hakkını vermek nasip eyle. Kur'an’ öğretmenin, anlatıp yaşatmanın da hakkını nasip eyle… Kur'an’ı kalplerimizin cilası kıl. Gönüllerimizin ilacı kıl. Yüreklerimizin sürûru kıl. Hüzün ve dertlerimizin dermanı, imanlarımın kemali kıl.

Kalplerimizi Kur'an nuruyla nurlandır Allah’ım! Geçmişlerimizin kabirlerini Kur'an’ın nuruyla nurlandır Allah’ım! Nesillerimizi Kur’an’ın şuuruyla şuurlandır Allah’ım! Yurdumuzu, yuvalarımızı Kur'an’ın huzuruyla huzurlandır Allah’ım! İmanlarımızı Kur'an ve Sünnet istikametiyle kuvvetlendir Allah’ım! Kazançlarımızı, amellerimizi Kur’an’ın bereketiyle bereketlendir Allah’ım! Bizlere Kur'an ve Sünnet üzere yaşamak, iman üzere ölmek ve müminlerle haşr olmak nasip eyle Allah’ım! Kur’an’ı lehimizde şahit kıl, aleyhimizde şahit eyleme Allah’ım! Bizleri Kur'an’ın şefaatine mazhar eyle, Resulullah (sav) ın şefaatine nail eyle Allah’ım!

Nesillerimizi Kur'an nesli eyle Allah’ım. Sana hakkıyla kul, habibi edibine hakkıyla ümmet eyle Allah’ım. Evlatlarımıza, nesillerimize; namaz niyazı sevdir Allah’ım. Camiyi cemaati sevdir Allah’ım. Duayı zikrullahı sevdir Allah’ım. Hayrı hasenatı sevdir Allah’ım. Bize ve nesillerimize Cennetlik amelleri sevdir, Cehennemlik amellerden uzak eyle Allah’ım!

Allah’ım! Bize ve cümle ümmeti Muhammed’e dünyada da ahirette de güzellikler ihsan eyle. Her tür hayırlarla ikram eyle. Her türlü şerlerden, kötülüklerden, bela ve musibetlerden uzak eyle.

Allah’ım! Lütfunla bizlere ihsan eyle, melül bırakma. Kereminle ikram eyle mahrum bırakma. Bizi bize bırakma, bizi nefsimiz ve şeytana bırakma, bizi zalimlere, kâfirlere, münafıklara bırakma. Bizi yardımsız, bizi takatsiz bırakma. Bizi sensiz bırakma. Bizden razı ol ve lütfunla bizi, razı kıldığın kullarından eyle Allah’ım!

Allah’ım! Zaafımızı gider, gücümüzü topla. Allah’ım! Kalplerimizi uzlaştır, saflarımızı birleştir. Bize ve cümle ümmeti Muhammed’e; kardeşlik ruhu ve ümmet şuuru ihsan eyle. Ümmeti Muhammed’e birlik dirlik, beraberlik ihsan eyle. Bu birlik beraberlikle ümmeti Muhammed’e güç ve kuvvet ihsan eyle. Bu güç ve kuvvetle ümmeti Muhammedî zilletten izzete isal eyle. Emn-u emanete, huzur ve selamete, ebedi saadete vasıl eyle Allah’ım!

Allah’ım! Ümmeti Muhammedi dünya ahiret aziz eyle. Ümmeti Muhammed’in düşmanlarını dünya ahiret zelil eyle. Onların ümmeti aleyhindeki tüm fitne ve planlarını onların başına geçir ya Rabbi… Hususen Mısır, Filistin, Suriye, Yemen, Libya, Irak Afganistan ve tüm İslam diyarındaki kardeşlerimize yardım eyle. Esaretten özgürlüğe. Felaketlerden selamete, Darlıklardan bolluğa, endişelerden emniyete kavuştur Allah’ım.

Bir asırdır gasıp ve zalim Yahudi’nin esareti altında inleyen, ümmetin ilk kıblegahı, Nebevi miracın ilk durağı olan Mescidi Aksa’yı, Sadık davetçiler, Yiğit âlimler ve salih müminlerin ocağı olan Filistin’i ve Mısır’ı, işgal, sömürü, katliam ve talan altındaki tüm İslam diyarını, esaretten halas eyle Allah’ım. Onlarca yıldır İslam diyarına ve İslam ümmetine bu zulmü reva gören zalimlerin defterini dür Allah’ım. Mazlumların yüzünü güldür Allah’ım.

Beytullah’ın, Ravza’nın ve Mescidi aksanın şubeleri durumundaki tüm camilerimizi de bu manevi ve daha ağır olan esaretten halas eyle. Cami ve mescitlerimiz, nefislerimizin, tembelliğimizin, yorgunluğumuzun, ihmalkârlığımız ve gafletimizin işgali altındadır. Bize ve nesillerimize beş vakit namazda bu camileri doldurarak manevi yıkım ve esaretten kurtarmak nasip eyle.

Allah’ım! Kalplerimizi uzlaştır, saflarımızı birleştir. Ümmette Muhammed’e birlik, beraberlik, kardeşlik ruhu ve ümmet şuuru ihsan eyle. Birlik ve beraberlikle bizlere güç ve kuvvet ihsan eyle. Bu güç ve kuvvetle bizleri her türlü zilletten izzete îsâl eyle. Bizlere ayağa kalkmayı ve ümmeti Muhammed’i ayağa kaldırmayı nasîb eyle. Tüm zalimlerden mazlumların hesabını soracağımız günleri yakın eyle. Allah’ım! Yurdumuza yuvalarımıza huzur, nesillerimize şuur, kazançlarımıza bereket ihsan eyle. Bizi sana hakkıyla kul, habibi edibine ümmet eyle. Ey dualara icabet eden dualarımızı kabul eyle. Amin! Amin! Amin ya erham-er Râhimîn .

 
ABONE OL
Deniz feneri detay
Kızılay 160x600