Dolar (USD)
32.93
Euro (EUR)
35.81
Gram Altın
2536.64
BIST 100
11172.75
02:17 İMSAK'A
KALAN SÜRE

09 Eylül 2020

İmam Hatipliler kimdir?

Bu yazı, bir savunma ve açıklama değildir. Bu yazının muhatabı İmam Hatiplilere saldıran güruhlar da değildir. Meydanı boş sananlara hatırlatma, kendini ve kimliğini unutanlara ikaz, belki gafletten ve atâletten uyanış için bir hitap ve diriliş çağrısıdır.

Ülkemizin güzîde eğitim camiası olan İmam Hatipliler, gerek siyasi gerekse sosyal yönden sürekli gündeme getirilmiştir. İmam Hatipliler, gündeme getirilen veya gündemin malzemesi yapılmaya çalışılan bir camia değil, gündemi belirleyen ve geleceğe yön veren güzîde yolculardan oluşmaktadır. Gönül erlerinin millete iyilik, güzellik, adalet ve merhamet öğrettiği okullardır.

İmam Hatip camiasına Erol Mütercimler tarafından yöneltilen hadsiz, yersiz, ölçüsüz, isabet ve istikametten yoksun; üzücü, kırıcı, suçlayıcı ve itham edici beyanatlar kabul edilemez. Bu isnat ve ithamlar, bir akademisyenin beyanatları olamaz! Bu sözlerin sahibini makul kabul etmek, hezeyanlarına karşı susmak; bir asra yaklaşan süredir dağ taş gözetmeden, gece gündüz demeden insanımızın kararan ufkuna güneş gibi çağan, çoraklaşan gönüllerine yağmur gibi yağan bu nesle en büyük haksızlık olacaktır.

Bir azmin, mücadelenin, fedakârlığın, çilenin, gözyaşının ve kutlu bir davanın makbul duası olan İmam Hatipliler; insanımızın gözbebeğidir, kalbinin atar damarıdır. Milletimizin köklü tarihinden aldığı güç ve asırladır meydana getirdiği kadim medeniyetinin sembol neslidir.

İmam Hatiplilik bir ruhtur, diriliş muştusunu çağlar öncesinden veren kutlu haberlerin kalbimizde yankılanan aziz sesidir. Milleti değerleriyle buluşturan, özüyle kaynaştıran ve özden çıkan tertemiz bir neslin tezahürüdür. Bu öz, Kâbe’de putları deviren İbrahimî bir iman ve İsmailî bir teslimiyetle Kur’an’a bağlılıktan neş’et eder.

İmam Hatiplilerin özü, sözü ve fiilleri Kur’an ve sünnet dışı hezeyanlardan uzaktır. Kalbi Kur’an ile aydınlanır, yolu hâtem’ül-enbiyâ olan Hz. Muhammed (SAV) ile kolaylaşır, güzelleşir. Sırat-ı müstakîm üzere yol alır. Küllî iradeden bahşedilen cüzî irade ve akıl ile teslim ve tevekküle sarılır. Haddini aşmaz, Kur’an’ın söylediğinin ötesine geçmez. Sevgili Peygamberimizin fiiliyatını esas alır. Sünnet vazgeçilemez mihengidir.

İmam Hatiplilerin en büyük gayesi insanlığın kurtuluşu ve huzurudur. Bu sebeple hiçbir kuru ve boş tartışmanın tarafı veya konusu olmaz. Maksatlı mecralardan uzaktır. Ülkemizin geçtiği sıkıntılı şu günlerde, İmam Hatipliler daima hak ve adalet diyerek yoluna devam eder. Diğer taraftan bölgemizi, insanımızı ve tüm mukaddesatımızı ateşe atan, parçalamak isteyen her türlü vahşi ve sapık görüşlerin, terör örgütlerinin de karşısındadır.

“Kolaylaştırınız! Zorlaştırmayınız! Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz!” anlayışını yayan yüce dinimiz İslam’a zarar vermek amacıyla çeşitli mahfillerde yetiştirilen piyonlara diyoruz ki:

İmam Hatipli demek, Anadolu’nun saf ve masum çocuğu demektir.

İmam Hatipli demek, bu toprakların umudu, gücü ve geleceği demektir.

İmam Hatipli demek, mayası ehl-i sünnet, kalbi tevhit ile tezyin edilmiş genç demektir

İmam Hatipli demek, taşradan şehirlere; şehirlerden tüm ülke sathına ve oradan âlem-i İslam’a açılan kapı demektir

İmam Hatipli demek, içinde vatan ve millet sevgisiyle dolu gençlerin yolculuğu demektir.

İmam Hatipli demek, birlik ve bütünlük demektir.

İmam Hatipli demek, helalinden aş kaynatan ve Allah aşkı ile yanan ocakların sönmez ateşi demektir.

İmam Hatipli demek, sağduyunun ve sağlam iradenin mecrası, Hak yolunun icrası demektir.

İmam Hatipli demek, sapmaz ve sarsılmazın imanın adresi demektir.

İmam Hatipli demek, âdil ve ahlaklı şahsiyet demektir.

İmam Hatipli demek, asr-ı saadetin bayraktarı demektir.

İmam Hatipli demek, karanlığa ve cahilliğe savaş açan mücahit demektir.

İmam Hatipli demek; doktor, mühendis, avukat, polis, öğretmen, kaymakam, vali, milletvekili ve sonunda cumhura Reis olmak demektir.

İmam Hatipli demek, bu milletin ta kendisi demektir.

Böylesi yüce mefkûrenin erleri olan İmam Hatipliler, insanımıza hizmet etmeye, gece gündüz çalışmaya, aklî ve naklî ilimlerle mücehhez olmaya, Kur’an ve sünnete bağlı kalmaya, tevhit ve teslimiyete inanmaya ve son olarak tüm insanlığı kutlu çağrıya davete devam edecektir. Vesselam!

 
VF kat sağ