Dolar (USD)
32.19
Euro (EUR)
34.88
Gram Altın
2472.68
BIST 100
10899.28
02:17 İMSAK'A
KALAN SÜRE

11 Temmuz 2023

İş ahlakı

Yüce Allah insanı en güzel biçimde yaratmış, mükemmel bir biçimde yarattığı kâinatı da onun emrine vermiştir. Güneşten yıldızlara, ağaçlardan böceklere kadar her şey bunun örnekleriyle doludur. Bu denli mükemmel olan düzen içinde insanoğlunun görevi yalnız namaz, oruç, zekat, hac gibi dini vazifeler değil, bu âlemi mükemmel bir şekilde yaratan Mevla’nın hoşnut olacağı tüm davranışları sergilemektir. Bu şekilde davrandığında da her davranışının bir ibadet olacağını bilmesidir. İşini güzel yapmak ve işinde ahlaklı olmak da bunlardan biridir.

Kur’ân-ı Kerîm aşırı dünyeviliği reddetmekle birlikte din ve dünya işleri arasında makul bir denge kurulmasının gerekli olduğunu bildirir. Günümüzde iş dünyasında başarı elde etmenin yolu, sadece bilgi ve yetenekten daha fazlasını gerektiriyor. İş ahlakı, çalışanların ve işverenlerin etik değerlere dayalı doğru davranışlar sergilemesini sağlayan temel bir prensiptir. İş ahlakına uyum sağlamak, sürdürülebilir bir kariyer inşa etmek ve iş ilişkilerinde güveni artırmak için önemlidir.

Kötü mal ve hizmet üreterek insanlara zarar vermekten sakınmak, bunun için de iş bölümü gibi şartlara önemle uymak, meslekî bilgi ve ehliyetini geliştirmek gerekir. Allah’ın haram kıldığı şeylerin üretim ve ticaretini yapmamak. Ticarette helal yol için önemlidir. Rüşvet, ihtikâr, tefecilik, hırsızlık, soygunculuk, aldatma gibi meşru sayılmayan yollarla kazanç sağlamamak bu işin başında gelir. İslâm’ın genel ahlâk ilkeleri çerçevesinde hem işçinin hem de iş sahibinin haklarını gözetmek ticarette kaçınılmaz şartlardandır.

Kur’an’da yalnız dünya varlığını isteyenler eleştirilirken her iki dünyanın güzelliklerini isteyenlerden takdirle söz edilmiştir. Kur’an helal kazancın peygamberlerin yolu olduğunu belirtmekte, bu hususa dair ayetler zikretmektedir.

İş ahlakının ilk adımı dürüstlüktür. İş dünyasında dürüst olmak, söz verdiğiniz şeyleri yerine getirmek, doğru bilgi ve iletişim sağlamak anlamına gelir. İş arkadaşlarınız ve müşterilerinizle açık ve şeffaf iletişim kurmak, güveni artırır ve iş ilişkilerini sağlamlaştırır.

İkinci olarak, iş ahlakı etik değerlere dayalı davranışları içerir. İş yerinde adalet, saygı, dürüstlük gibi değerlerin benimsenmesi, çalışanların motive olmasını ve iş ortamının olumlu bir şekilde gelişmesini sağlar. İşverenlerin çalışanlara adil davranması, çalışanların da işverenlerine saygı göstermesi, ortak bir başarı kültürü oluşturur.

Ayrıca, iş ahlakı iş performansını etkileyen bir unsurdur. İşteki tutarlılık, zamanında teslimat, verimlilik gibi faktörler, iş ahlakının bir parçasıdır. İşe zamanında gelmek, görevlerinizi düzgün bir şekilde yerine getirmek ve işinizi en iyi şekilde yapmak, başarılı bir profesyonel olmanın önemli bileşenleridir.

Son olarak, iş ahlakı sosyal sorumluluk bilincini içerir. İş dünyası, sadece kar elde etmek değil, toplumun refahına da katkıda bulunmakla sorumludur. Çevre dostu uygulamaları benimsemek, iş yerinde çeşitliliği teşvik etmek ve sosyal projelere destek olmak, işletmelerin toplum nezdinde itibarını artırır.

İş ahlakı, bir işletmenin başarısı için temel bir unsurdur. Dürüstlük, etik değerlere bağlılık, performans ve sosyal sorumluluk, iş dünyasında uzun vadeli başarıyı getiren değerlerdir. Her bir bireyin iş ahlakına dikkat etmesi, güçlü bir iş kültürü oluşturarak herkesin faydalanacağı bir ortamın temelini atar.

Elindeki servetin asıl sahibinin Allah olduğunu düşünerek Allah’ın mülkünü başta aile fertleri ve diğer yakınlar olmak üzere başka insanların hizmetine de sunmak, yatırım yapıp hizmet ve üretim alanları açarak veya karşılıksız yardım ederek insanların geçimini sağlamalarına yardımcı olmak, başkalarının hak ve menfaatlerine en az kendisininki kadar değer vermek ve gerektiğinde özveride bulunmak bu işin püf noktalarındandır. Unutmayalım, iş ahlakı sadece bir seçenek değil, iş yaşamının vazgeçilmez bir gerekliliğidir.

İş ahlakı öncelikle daima iyi niyetli olmak, yani iş hayatında hem Allah rızasına nail olma hem de insanların huzur ve mutluluğuna katkıda bulunma, toplumsal hayatı rahatlatma gibi nefsaniyeti aşan amaçlar olmalıdır.

Allah’ım! Bizleri işini güzel yapmaya çalışan, helalinden kazanan ve iş ahlakına sahip duyarlı kişilerden eyle.

 
TDV kurban