Dolar (USD)
28.9317
Euro (EUR)
31.2237
Gram Altın
1887.082
BIST 100
7913.76
02:17 İMSAK'A
KALAN SÜRE


'Kurban'ın anası Hacer (2)

Yüce emir, Hacer ve yavrusunun, mukaddes topraklara gitmesini buyurur. İki yaşındaki İsmail'in küçük ve güzel ayakları, kutlu "elçi"liğini, kuma ve toprağa vurarak başlatır. Adeta Hz. Peygamber'in ciğerparesi Hüseyin'in Kerbela'daki susuzluğunu, yüzyıllar öncesinden, Hacer ve İsmail'e haber vermiştir.

Ruha ve bedene şifa ve hayat veren zemzem, ağacın altındaki gölgelikteki gariplerin susuzluğunu giderir, nefes aldırır, ferahlık verir.

Öncesinde Hacer'in İbrahim'e çığlığı gelir: "Bizi bu ıssız vadide kime bırakıp ta, geriye gidiyorsun?" Hacer, İbrahim'e "Bizi hiçbir ekinin bitmediği ve kimsenin yaşamadığı bu vadiye bırakıp gidecek misin?'' diye sorar.

Oğlu ve karısını, bu ıssız yerde adeta ölüme terk etme İbrahim'e zor gelir ve Allah'a dua eder:

"Ey Rabbimiz! Ey sahibimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için ben, neslimden bir kısmını senin Beyt-i Harem'inin (Kabe'nin) yanında, ziraat yapılmayan bir vadiye yerleştirdim. Artık sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meyledici kıl ve meyvelerden bunlara rızık ver! Umulur ki bu nimetlere şükrederler." (İbrahim, 37)

Biricik yavrusunu ve zevcesini ıssız bir çölde bırakan İbrahu00eem (a.s.) onlar için ayrıca şu duayı yapar: "Ey Rabbim! Burayı emu00een bir belde kıl! Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları çeşitli meyvelerle rızıklandır!.." (el-Bakara, 126)

Bir vadide kendisine su bahşeden Allah'a şükreden Hz. Peygamber (sav), binlerce yıl sonra şöyle nida eder: "Allah, İsmail'in annesine rahmet etsin. Eğer suyun önü kapanmasaydı zemzem akıp giden bir ırmak olurdu." (Buharu00ee)

"Bizi bırakmanı Allah mı emretti?" diyen Hacer, sorusuna aldığı cevapla "Allah bize yeter." diyerek sabır, teslimiyet ve rızanın yüceliğini gösterir.

Su biteru2026

Çocuğun susuzluktan öleceğini düşünür ve ölümünü görmemek için, ondan biraz öteye gider.

Safa ve Merve tepeleri arasında nefes nefese kalan Hacer, ölümü ve yalnızlığı en yakınında hisseder ve sayini tamamlar. Beytullah'ın inşası, kutlu insanları, yani peygamber baba ve oğlu bekleru2026 Hacer hüzünlüdür, gözü yaşlı, dimağı kurumuş, biçare kadındıru2026 Kucağında, ağlayan ve feryat eden İsmail'iyle kimsesizdiru2026 Ancak Sonsuz güç, kuvvet ve kudret sahibi Yaratan, bebeğin ayaklarıyla binlerce yıl akan suyu ikram edecektir.

Su, hayatı ve insanları, Mekke'ye taşır. İlk gelenler, Cürhümu00eelerdiru2026 Suyu kullanmak için ruhsat isterler, kimsesiz, ancak güçlü kadın Hacer'denu2026

Cürhümu00eelerin konaklamasına izin, yalnızlığın giderilmesini ve medine'nin modeli, Mekke'nin inşasını getirecektir.

"Suda hak iddia etmemek şartıylau2026." Hacer onlara izin verir. Böylece Mekke'nin ilk sakinleri, Cürhümu00eeler olur.

Yedi yaşındaki İsmail'in kurban edilme rüyasını, İbrahim görür. Şeytanın İbrahim ve İsmail'e vesvese vermesi, baba ve evladını yollarından ve istikametlerinden geri döndürmez. Tağut ve firavunlarla savaşanları, daha zor bir mücadele bekler, yani onlar nefis ve ruhlarıyla çarpışırlar. Sonuç ve akıbet, inananların olur. Kurtuluş gerçekleşiru2026 Nefis yeniliru2026 İhtiraslar yeniliru2026 Hakikat galip olur.

Allah'ın, oğlu İsmail'i kurban etmesini istemesi karşısında İbrahim tereddütsüzdür, kararlılıkla yüce emri yerine getirir. İstikamet üzere olmak, Şeytanı çıldırtıru2026

Şeytan tarafından vesvese verilmek istenen Hacer, durumu tevekkülle karşılar.

"Öyleyse Rabbim bizi korur, zayu00ee etmez!" der. Şeytanın tuzaklarına düşmeyen Hacer, İsmail'in kurban edilmesine rıza gösterir: "Emrolunduğunu yap"

İmtihanı kazanma ve mükafaatu2026

İsmail, annesini Hicr denilen (Kabe'nin bitişiğinde yarım daire şeklindeki duvarla çevrili) mübarek yere defnetti.

Hasılı, yüce ruhlu ve yüce gönüllü Hacer, çevreden gelenlerle Mekke'de yaşamış, orayı imar etmiş ve Mekke'de (rivayetlere göre) 96 yaşında vefat ederek Hicr'e defnedilmiştir.