Dolar (USD)
28.9317
Euro (EUR)
31.2237
Gram Altın
1887.082
BIST 100
7913.76
02:17 İMSAK'A
KALAN SÜRE

22 Eylül 2023

Özgürlük ve medeniyet

Şiddet, fanatizm, cinsiyetçilik, militarizm, milliyetçilik, şekilcilik ve ahlaksızlık, insanlık medeniyetinin dayandığı barış, hukuk ve özgürlük temellerini tahrip etmekte, dünyamızın çölleşmesine neden olmaktadır. Savaş, şiddet ve militarizm bütün formlarıyla yüceltilmekte, kutsanmakta ve insanlık bir hiç düzeyine indirgenmektedir. Her gün sahte kurgular uğruna insanı kurban veren putlar icat edilmektedir. Savaş, şiddet, ayırımcılık kültür ve medeniyet adına olan bütün düşünceleri ve faaliyetleri ortadan kaldırmakta, popülizmin, otoriteryanizmin ve totalitertamizmin zaferleri olarak dünyada kutlanmaktadır.Popülizmin, savaşın, şiddetin, militarizmin ve milliyetçiliğin medeniyet ve kültüre hayat veren bütün sanatsal, felsefi, bilimsel ve manevi faaliyetleri ortadan kaldırdığı konusunda derin bir gaflet hali her tarafa hakim durumdadır.

Özgürlük, insanlığın en asli ve merkezi değeridir. Medeniyet ve kültürü var eden merkezi temel, özgürlüktür. İtaat, kölecilik, doğmatizm, fanatizm, yağmacılık, ganimetçilik, savaşçılık, kabilecilik, savaş ve şiddet hiçbir şekilde medeniyetin temeli olamazlar. Yağmanın, yalancılığın, yasakçılığın, kılıcın, ataerkillliğin olduğu yerde medeniyet ve kültür değil, bütün korkunçluğuyla bedevi vahşet ortaya çıkmaktadır.Bedevi vahşet, değişik kılıflar altında insanlığı, doğayı ve medeniyeti tehdit etmektedir.

İnancından, kimliğinden, ritüelinden, folklorundan, sporundan, eğlence biçiminden ve diğer özelliklerinden dolayı hiç kimsenin insanlığı sorgulanamaz, insan olarak düzeyi düşürülemez. Kutsal, mükemmel, eksiksiz ve değişmez doğru olarak empoze edilen saplantılar ve doğmalar adına insanları karalayanlar, karartanlar ve kapatanlar, aslında medeniyeti ve insanlığı birlikte ortadan kaldırmaktadırlar.İnsanlık, hatalarıyla, eksikleriyle özgür, çoğulcu ve barışçıdır. Eksik olmak, özgür ve özgün insan olmaktır.

İnsanla ve insan davranışıyla, sadece soğuk, katı, doğmatik nitelikte tavırlarla ilgilenemeyiz, anlayamayız ve açıklayamayız. İnsan davranışı bir gerçeklik olduğu kadar bir değerdir. İnsan davranışının gerçekliğini özgürlük değeri ışığında anlamalı ve açıklamalıyız. İnsan davranışının ölçüsü özgürlüktür. İnsan davranışının gerçekliğini özgürlük yerine başka saplantılar ve doğmalar ışığında yargılamaya kalkanlar, hem kendilerine hem insanlığa yazık etmişlerdir.

Özgürlük, merkezi insani değerdir. Merkezi insani değer olmasına rağmen, her kültür özgürlüğü beslemez ve büyütmez. Özgürlüğü beslemeyen ve büyütmeyen birçok kültür vardır. Kültür içinde özgürlük gelişebildiği gibi, kültür içinde özgürlük yok da olabilir. Bedevi kültür, dayandığı doğmatizmle, şiddetle, kabilecilikle, ataerkillikle ve donmuşlukla özgürlüğü kurutan ve öldüren en büyük vahşet halidir. Bedevi kültür, bedevi vahşettir. Bedevi vahşet, özgürlük çiçeğini kurutmak için her türlü yolu ve aracı kullanır.

Bir kültür içinde farklı teolojik, sosyolojik, kültürel ve tarihsel kavramlar ve kurgular vardır. Bütün kültürel kavramların ve kurguların insan aklı tarafından sorgulanması ve ele alınması gerekmektedir. Aklın sorgulayamayacağı ve anlayamayacağı hiçbir kültürel kavram yoktur. İnsanın üstünde ve ötesinde yer alan gerçeklikler ve değerler de yoktur. Bütün kavramlar, kültüreldir. İnsana ve kültüre dair her şey, aklın sahası içindedir. Akıl bunu anlamaz demek, aslında insanın özgürlüğünü daraltmak ve insan üzerinde otorite kurmak anlamına gelmektedir. Aklı dışlamak ve etkisizleştirmek suretiyle insan üstü olarak kurgulanan otoriteler, insana tahakküm etmenin ve insan aklını ve özgürlüğünü ortadan kaldırmanın aracı olmaktadırlar.

Özgürlüğün yeşermesi, beslenmesi, büyümesi ve gelişmesi için bir özgürlük kültürüne ihtiyaç vardır. Kölelik kültürünün hakim olduğu bir yerde kişi, sadece içinde yaşadığı kültürün dikte ettiklerini uygulamaktan öteye geçemez ve köleleşmiş bir yaşam tarzının mahkumu olur. Özgürlük kültürünün inşası için kişinin, kültürün bizzat yapıcısı ve mimarı olan rasyonel ve özgür birey olması gerekmektedir.