Dolar (USD)
31.36
Euro (EUR)
34.01
Gram Altın
2100.43
BIST 100
9097.15
02:17 İMSAK'A
KALAN SÜRE

26 Temmuz 2013

Şimdi Akif ve Aktif olma zamanı\u2026

Yazının başlığı ilk bakışta şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a çağrışım yapabilir. Ancak çağrımızın şair olmaya yönelik olmadığını belirtmek isterim. Burada "akif olmak"tan kasdımız, itikafla ilgilidir. İtikaf nedir?

Sözlükte; "hapsetmek, alıkoymak, bir yere yerleşmek, oraya bağlanıp kalmak" anlamında "akf" kökünden türeyen itikaf, bu anlamları yanında kişinin kendisini sıradan davranışlardan uzak tutmasını, fıkıh terimi olarak da ibadet amacıyla ve belirli bir şekilde camide kalmasını ifade eder. İtikafa giren kişiye "akif" veya "mu'tekif" denir.

İnsanımız nice zamandır akif olmayı unuttuu2026 Halbuki akif olmak, adam olmakla doğrudan ilgilidir. Tıpkı alim olmak, arif olmak, abid olmakla ilintili olduğu gibiu2026 Evet esas olan "adam olmak"sa ve bunun yolu da "abdullah" olmaktan geçiyorsa, kulluğumuzu test ve yeniden tesbit imkanını itikafla yakalıyoruzu2026

İtikaf; kalben, aklen, ruhen ve bedenen Allah'a odaklanma halidiru2026

Günübirlik meşgaleler ve mesailer içinde boğulup kalan insanın kendine çeki düzen verme girişimidiru2026

Her türlü işten, işleyişten, ilişkiden soyutlanıp sadece Allah ile ilgilenme arzusuduru2026

İtikaf, Allah ile barışık olma halidiru2026 O'nunla beraber olma çabasıdıru2026

O'na bağımlı kalma kararlılığıdıru2026 Kişinin tüm benliği ile ilahi rızaya kilitlenmesidiru2026

İtikaf, Kur'an ahlakının hem bir ilkesi, hem de kişilik eğitimine yönelik örnek bir uygulamadıru2026 Ruhi eğitim kampı da diyebilirizu2026

İtikaf hayatı terk etmek değil, hayatı terbiye ve tanzim etmektiru2026

İslam inzivayı değil, itikafı öneriyoru2026

Ruhbanlık demiyor, Rabbanilik üzerinde duruyoru2026 Rabbe ait olmayı esas alıyoru2026 Evet, hayattan kopmadan, hayatın içinde kalarak Hayy ve Kayyum olanla irtibatlı olmaktıru2026 Bu hayata sırtını dönmek değil, daha üstten bakmaktıru2026 Veya daha içten bir bakış da diyebilirizu2026

Biliyoruz ki, gaybi yardımlar olmadan ne kulluğu, ne de mücadeleyi sürdürmemiz mümkün değilu2026 Gaybi yardımların durup dururken gelmeyeceği de bilinen bir gerçeku2026 Öncelikle boş ve kof bir yaşamdan, her türlü gaftan ve lafü güzaftan kurtulup kendimizi itikaf ile imar ve inşa etmemiz gerekiyoru2026

İtikaf, Allah katında itibar arayışıdıru2026

"O halde nereye gidiyorsunuz?" sorusunu "Allah'a koşunuz." ayeti ile cevaplamaktıru2026

Kaçış yok!... Rücumuz, recamız, ric'atimiz, rağbetimiz sadece Rabbimizeu2026

İşte bunun için yani istiaze için, istiane için, istirca için, istimdat için, istiğfar için itikaf diyoruzu2026

Çünkü zor zamanlarda barınak, sığınak, korunak, tutamak itikaftıru2026

Ruhun rayihası, kulluğun rüzgarı, ibadetin ruhu orada yakalanıru2026

Hani vücutta oluşan kireçlenmeye karşı fizik tedavisi önerilir ya, işte ruhun kasvet ve gafletine karşı metafizik bir tedavi olarak itikaf etkin bir ilaçtıru2026

Artık siz buna yorgun, yılgın, bitkin ruhlara yönelik bir revizyon mu, rehabilitasyon mu, restorasyon mu, rektefe mi, resetleme mi, reformizasyon mu dersiniz, ne derseniz deyinizu2026 Ruhumuzun desteğe ve dirilmeye ihtiyacı varu2026 İşte bu ihtiyacı gidermenin bir ismi de itikaftıru2026

İkan için, itminan için, inşirah için, inşikaf için mutlaka itikaf gerekiyoru2026

Yaşadığımız şu kaygan sistemde ve kırılgan süreçte zemin etüdünü iyi yapmak durumundayızu2026

İtidal, istikrar,istikamet ve ihlas yoklamasını itikaf üzerinden gerçekleştirebilirizu2026 Ruhsal yorgunluğu, zihinsel dayanıklığı ve kalbin boşluğunu başka türlü nasıl telafi edebiliriz?

Tefekkür, tezekkür, tedebbür, tefekkuh, teakkul ikliminde yürümenin ve yücelmenin yoludur, itikafu2026

İtikaf ne topluma küsmek, ne de hayattan kaçmaktıru2026 Kulluk skalasında kemale uzanmaktır. Hileli, şikeli yaşamların baskısına boyun eğmeden; hüznü kuşanmanın, derdi yüklenmenin, davayı öncelemenin ifadesidiru2026

Hayatı Allah'a adamanın alayışsız, gösterişsiz ve sessiz sunumudur. Bunu yaparken ayrıca bir törene, protokole, aracı şahsa, korumaya ihtiyaç yoku2026 Allah'ın evinde sadece Allah ve kuluu2026

İtikaf bize aidiyetimizi hatırlatıru2026 Sahip olduklarımıza takılı kalmayı değil, ait olduğumuz sahici hayatı öncelememizi öğretiru2026 Buralı değil, oralı olduğumuzu tembihleru2026 Evet, hayata ara verdiğimiz zaman, kime ait olduğumuzu daha net fark ederizu2026 Her şeyi gözden geçirir, daha güzele gönlümüzü ve gözümüzü dikerizu2026

Bakarız ki, deruni bir duruşun, enfusi bir bakışın, Rabbani bir oluşun üzerindeyizu2026

Yığınlar içindeki yalnızlıktan, yalnızlık halindeki yakınlığa ermişizu2026

Bugün de bu tevhid geleneğini ve nebevi sünneti sürdürmek durumundayızu2026 Modern yaşamın kıskacında daralan ruhumuzun soluklanması için bu bir zaruri görevdiru2026

Unutan insana, itikaf bir ikazdıru2026

Uzaklaşan insana, ilahi kurbiyetin yolu itikaftıru2026

İlahi nefha ile dolmak ve doymak mı istiyoruz?

Fıtratın bakıma ihtiyacı mı var?

İşte kendini yenileme ve yeniden dirilme eylemiu2026

İtikafın kurucu, diriltici, inşa edici gücünü, geçen yıl Ramazan ayında Kudüs ziyaretimizde, Mescid-i Aksa'da itikafta bulunan müminlerde yakinen müşahade ettim. Meğer ki intifada, gücünü itikafa borçluu2026 Kalıcı bir direniş için direniş dinamiklerini ve damarlarını bakıma alıyorlar.

Demem o ki; şimdi itikaf zamanıu2026

Haydi akif olmayau2026 Ve de aktif olmayau2026 Çünkü akif olmak pasif kalmayı gerektirmezu2026 Deruni bir donanımla performansımıza ruh kataru2026

Haydi akifane bir hayatı inşa etmeyeu2026

Çünkü; Hira'sız medeniyetin, akifsiz toplumun ikbali yokturu2026

 
ABONE OL
Murat kurum 300x250