Dolar (USD)
32.78
Euro (EUR)
35.08
Gram Altın
2458.25
BIST 100
10471.32
02:17 İMSAK'A
KALAN SÜRE

05 May 2023

Tevazuyu kuşanmak

Sanıyorum modern zamanlarda hızla tükettiğimiz erdemlerden biri de tevazu olsa gerek…Hızlı, hırslı, hazcı, rekabetçi modern dünyada ‘’büyük ben’’ duygusunu besleyen kültürü yücelttik… Narsizme kapı araladık… Sürekli kendimizi haklı görme, zaaflarımızı gizleme, ego savunmacılığını huy edindik.

Bırakın mütevazı olmayı, kendimizi övmeye bayılıyor, kibirden boğuluyoruz adeta…

Tevazudan koptukça tanınmaz hale geldik… Şükrü, hamdi, haddini bilmeyi terk ettik… Nimetleri tepe tepe tükettik… Karunca kaprislere yenik düştük…

Diyebilirimki, kapitalizmin yaydığı en salgın virüs ki bir… Teknolojinin tetiklediği amansız mikrop ego…

Kendimizi olduğumuzdan daha iyi görme eğilimi, bizi ihtiyacımız olan öğrenme ve gelişimden alıkoyuyor… Habire kendimizi yüceltip başkasını küçümsüyoruz.

Konfor artıkça, makamlar yükseldikçe, servet biriktikçe, şöhret başımızı döndürmeye başladıkça ‘’ne oldum delisi’’ olmaya başlıyoruz…

Entelektüel kibre, akademik gurura, politik büyüye, ekonomikbüyüklenmeyebilgecebirtevazudanbaşkanasılneştervurabiliriz?

Kariyer, konfor, koltuk, kâr, kazanç, kazanım ayağımıza geldiğinde…İktidar, güç, galibiyet, başarı, zafer, varlık, çokluk bize güldüğünde… Skor, şampiyonluk, zirve, şilt, plaket, alkış, taltif, övgü, ilgi, sevgi, saygı ile şansımız yaver gittiğinde…

Kısacası Allah ‘’Yürü kulum’’ dediğinde tekebbüre yenik mi düşeceğiz yoksa tevazuyu kuşanabilecek miyiz?

Teknolojiçağında,dijitaldünyada‘’tevazulibası’’ilekirlenmektenkorunabiliriz…

Kemalataaçılankapıdırtevazu…

Tevazusadecebirerdemdeğil,toplumsalilerlemenin,dayanışmanın,kaynaşmanın,kardeşleşmeninzeminidir… Yüksektevazuiçindeancakkolektifbirruhlayürümefırsatınıyakalayabiliriz…

Tevazudenenerdeminözünedir?

Dünyanınmerkezinekendimizikoymahakkımızyok… Kimsekendiniözelgörmesin…Evrenkimseninetrafındadönmüyor…

Müstesnadeğiliz… İmtiyazveiltimasımızyok… Kendimizhakkındadürüstolmalıyız… İnsanız,çiğsütemmişiz…

Yanılabileceğimizidüşünerekhareketetmeliyiz… Yargılarımızdabaşkaihtimallere de yervermeliyiz… Abartılardanuzakkendimiziolduğumuzgibiortayakoymalıyız… Uyarılaraaçıkuyumludavranabilmebecerisinigösterebilmeliyiz…

Kulunkusursuzolmadığını,beşerin her an şaşmaihtimalininbulunduğunubilerekbeşeriilişkilerimizianlamlı hale getirmeliyiz…

‘’Hayattasadece ben yokum’’yaklaşımıileötekilerlebirlikteyaşamabilincinibenimsememizgerekiyor…

İştebuarayışbizimütevazıkılacaktır…

Alçakgönüllülükvediğergâmlılıklabaşkalarıiçinkendiniadamışlıkgerçekleşecektir...

Tevazutümerdemlerintemelidir…

İslam bizemütevazıolmayıöğretti…

Mütevazıelçinin,müstağniümmetiolmayınasılizahedeceğiz?

Bugünmağrurbirdünyada, biz ümmetin en büyükgereksinimi; dahafazlatevazu… Dahafazlaiçtenlik… Vedahafazlasamimiyettir…

Mütevazıgibiolmak,mütevazıgörünmekdeğilgerçektenrolyapmadan, imajkaygısınadüşmedendürüstçemütevazıolmak en büyükerdemdir…

Biz asaletimizitevazumuzdanalaninsanlarız…

İlk Kur'anneslitevazuvetakvayıkuşandığıiçindirki,kısabirsüredeyeryüzücoğrafyasındayürekfethinigerçekleştirebildiler…

‘’Rahman'ınkullarıyeryüzündetevazuileyürürler.’’(Furkan, 63)

Geleceğeyürümek mi istiyoruz?

İşteazık…

Tevazuvetakvayüklübiryürek…

Bizi ne bitirir,biliyormusunuz?

Kendinibeğenmişlik… Böbürlenmeci, büyüklenmecive ben-merkezcizihinyapısı en tehlikelizehir…

Yeryüzümütevazışahitliklerimizemuhtaç…

Kötülerinelindekangölüne, ateştopunadönendünya: müşfikdevlet,mütevazıyönetimleriözlüyor…

Temizbirdünyanıngüvencesi,tevazuiletezyinolanyüreklerdir…

 
ABONE OL
Deniz feneri detay
Kızılay 160x600