Kabir ziyaretinde okunacak dua

Kabir ziyaretinde okunacak dua

Kabir ziyaretinde okunacak dua... Mezar başında okunacak dualar

12 Ocak 2021 19:05:47

Kabir ziyaretinde okunacak dua... Mezar başında okunacak dualar

KABİR ZİYARETİNDE OKUNACAK DUALAR

Sünnete uygun şekilde ziyaretinde bulunmak için abdest alınır. Kabir ziyaretine geldiğiniz vakit, yer müsait ise, kıbleyi arkaya gelecek şekilde, kaybetmiş olduğunuz meyyitin yüzüne karşı oturup selâm verilir.

Ayak tarafında, ayakta durmak eftaldir. (Kabre el, yüz sürülmez, öpülmez, mum yakılmaz, çaput bağlanmaz)

Kabir ziyaretinde, Bekara süresinin başı ve sonu,Yasîn-i şerif süresi,Tebâreke,Tekâsür, ihlâs-ı şerif ve Fâtiha ya da bilinen sûreler okunup ölmüş olan bir kimsenin ruhuna hediye edilir.

Hadis-i şerifte şöyle buyuruyor ki, “Bir müminin kabrini ziyâret ederken, Allahümme innî es'elüke-bi-hurmet-i Muhammed aleyhisselâm en lâ tü'azzibe hâzelmeyyit derse, o meyyitin azâbı kıyâmete kadar ref' olur(kaldırılır)”

Kabir ziyareti yapan bir kimse, ayakta, Esselâmü aleyküm, yâ Ehle dâr-il kavm-ilmü’minîn! İnnâ İnşâallahü an karîbin biküm lâhikûn der ise sonrasında ise, Besmele ile onbir İhlâs ve bir Fâtiha okur. Ardından, Allahümme rabbel-ecsâdilbâliyeh, vel-ızâmin nahire-tilletî harecet mineddünyâ ve hiye bike mü’minetün, edhıl aleyhâ revhan min indike ve selâmen minnî, duâsını okumalıdır.

MEZAR BAŞINDA OKUNAN SÜRELERİN TÜRKÇE OKUNUŞU

Peygamber Efendimiz’in “ Yasin, Kur’an’ın kalbidir. Onu bir kimse okur ve Allah’tan ahirete saadeti dilerse, Allah onu mağfiret buyurur. Yasin’i ölülerinizi üzerine okuyunuz.” hadis-i şerifinde buyurduğu şekilde meyyitin bir kimsenin ruhu için okunabilecek dualardan bir tanesi de Yasin süresidir.

Büreyde riyvayetine göre Efendimiz,Ashab-ı kirama, kabir ziyaret için gittiklerinde şu süreyi okumaları önermiştir:

“Esselamü aleyküm ehled diyarı minel- müminin.Ve inna inşaallahu biküm lahikün. Es’elüllahe lena ve lekümü’l afiyeh.”

TÜRKÇE OKUNUŞU

“Selam size, ey bu diyarın mü-min ve Müslim halkı! İnşallah yakında biz de aranıza katılacağız. Allah’ın bizi de sizi de bağışlamasını dilerim.”

Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği süredir.

“ Kur’an-ı Kerim’de otuz ayetlik bir süre vardır. Bu süre kendisini okuyan bir kimse kıyamet günü şefaat eder ve Allah’ın onu affetmesini sağlar. Bu süre Tebarekellezi bi-Yediyi’l’Mülk’dür.