Dolar (USD)
28.9259
Euro (EUR)
31.2336
Gram Altın
1885.001
BIST 100
7855.06
02:17 İMSAK'A
KALAN SÜRE

27 Ekim 2016

Bedüzzamanın Uhuvvet risalesinden bir paragraf

" Mü'minler de nifak ve şikak, kin ve adavete sebebiyet veren tarafgirlik ve inat ve haset; hakikatçe ve hikmetçe ve insaniyeti Kübra olan İslamiyet'çe ve hayat-ı şahsiyece ve hayatı içtimaiyece ve hayat-ı maneviyece çirkin ve merduddur, muzir ve zulümdür ve hayat-ı beşeriye için zehirdir."

Evet Uhuvvet risalesinin başındaki birinci paragrafı tahlil ettiğimizde Bediüzzaman Said-i Nurs'i müminlerin birliğini mahveden ve hem İslam'a, hem topluma ve hem de insanın şahsi hayatına zarar veren on iki olumsuzluğu dile getirmektedir. Bütün bunların sonucunda insan veya toplumun manen zehirlenmesiyle ittihadın mahvolmasına sebebiyet vereceği şüphe götürmez bir hakikattir.

Bu hastalıklar Müslümanlara sirayet ettiğin de toplumun manevi hayatıyla beraber, birlik ve kardeşliği darmadağın olmakta, İslam ahlakını da kaybederek ittihat yerine parçalanma, kardeşlik yerine düşmanlık ortamı hazırlanmış olacaktır.

Kur'an da "Müslümanlar ancak kardeştir" mealindeki İlahi emir daha birçok ayetlerle de aynı mana ile pekiştirilmiştir. Hz. Peygamberin bu hususta beyan buyurduğ hadisi şerifle ve hayatıyla da örnek olarak karşımıza çıkması, Allahın mutlak hükmü olan bu emirlere Müslümanların uyması gereken ayetin kesin hükmünü bir kenara bırakıp İslami hassasiyeti nazara almayarak basit bahanelerle birbirlerine düşmeleri sebebiyle ittifaklarını kaybetmişlerdir.

Bütün Kainatta Allahın takdiri ve kanunları ile birlik ve dayanışma mevcuttur. Gökyüzün de güneş ay ve yıldızlar tam bir birlik içinde ve hiçbir ayrılığa düşmeyip parçalanmadan hizmetlerini devam ettirmektedirler.

Yeryüzünde, su, toprak ve hava güneşten gelen enerji ile elele vererek hayatın devamını İlahi emirlere göre sağlamaya vesile olmaktadırlar. Tüm bitkiler hayvanlarda aynı kanunun birer parçasıdırlar.

Kainatta cari olan İlahi kanunlar dan bir tanesinin bile devreden çıkması halinde ortalık hercü merç olur, hayat diye bir şey kalmaz. Akılsız, şuursuz mahluklar bilmeyerek ve farkında olmadan harfiyen İlahi nizama tabidirler. Bu nizamı takip etmek her Müslüman ve insanın görevidir.

Müslümanlar; bu asırda içine düştükleri akıl almaz ihtilafların yerine ittihadı aralarında tesis etmedikleri müddetçe hak ve hukuklarını müdafaa edemezler, ne zilletten ve ne de kafirlerin çizmeleri altında inlemekten asla kurtulamazlar.

Hz. Peygamberin(a.s.m.) manevi bir talebesi olan Bediüzzaman Said-i Nurs'i bu asırda en büyük bir farz ittihadı İslam'dır diyor. Müslümanların hayatı ile son derece ile alakalı ve hayati bir farzı yapmayan Müslümanların felah bulmasını beklemek imkansızdır,.

İtihadı İslamın gerçekleşmesi için, Müslüman milletlerin başındaki idarecilerin kendi aralarındaki ihtilafları bertaraf ederek, ittihadı ve Kur'anın kat'i bir emri olan meşvereti kendi arkalarında yapmaları ile mümkün olacaktır.