Vakif_Katilim

14 Ocak 2021

Macera Dolu Amerika

Amerika ‘bildiğiniz’ gibi. Tabii canım, uzman(ının)dan geçilmeyen ülkemizde (herhangi bir şeyi hele Amerika’yı) gerçek yahud ılgım, ‘bilmeyen’ olabilir mi!

Ne denilebilir, herkes kendi hayalini yaşayacak elbet. Eh, Amerika gibi dünyaya nizam veren güç olunca da tantana ve temaşa yüksek olmakta, haliyle mühteris uzmanımızın iştahını kabartacak malzeme çıkmakta. Daha geçen hafta yaşanan Kongre baskını ‘terörü’, ayın 20’sinde gerçekleşek ‘devirteslimde’ daha feci hadise ‘hayalini’ artırmakta. Filhakika, beklenti boşuna değildir, zira ‘büyüklüğün’ temelinde Amerikan ekabirlerinin kendi yarattıkları ‘karmaşa’ ve dahi muallak bir düzen yatmaktadır.

Nedendir bu? 

Elbet ‘demokrasi ve de hürriyet’ güzel bir kılıf hem de ‘maske’ olarak çok mükemmel bir aldatmacadır. Bu öylesine bir kurgudur ki, bir şekilde ‘egemenlere’ de dokunduğu masalı ve ‘hevasıyla’ çok elverişli malzemedir. Oysa, hikayenin aslıyla başladığı nokta belli, ‘vergilerin fazlalığı’ Amerikan Valiliği öncülüğünde Büyük Sömürgeci Britanya’ya baş kaldıran ‘köleliğe’ dayanan tarım ‘kodamanlarının’ 250 yıllık kutladıkları ‘büyük bağımsızlık zaferi’!

Yaa, işte Amerikan halkı, böyle ‘insanlık’ çün büyük mücadele vermiştir. Demokrasi ve Hürriyeti geliştirmek ve yaymak çün bir taraftan Kızıldereli gibi o güne kadar ‘Amerika’nın altını üstüne getirmişleri! kısırlaştırarak (siz bunu soykırım okuyun) ehilleştirmiş’, diğer taraftan da ‘Afrika’dan getirilmiş zencilere ‘paranın ne önemi var’ mühim olan beyaz adama hizmet’ anlayışını çok adil bir şekilde ‘öğretmişlerdir’.

El hak, haklarını teslim etmeli. Mesela egemenler arasında ki ‘eşit ve adil paylaşım’ elbet kendilerini memnun etmeyince, sürekli daha ‘insani’ çözümlerle nizamı islah etmeye çalışmış ve demokrasilerini daha da geliştirmişlerdir. Aslı, başkaldırdıkları Birleşik Krallığa dayanan hukuktan aparılan kanunlar, ‘lüzumunca’ iki asır boyunca, sonuncusu başkan J.F Kennedy’de muvaffak olmak üzere, 30’dan fazla suikast girişimi, 100’den fazla siyasi karışıklık, ve de 6 yıl süren ‘kölelik’ yani ‘iç’ savaşı da vererek uygulanmıştır. Bu vetirede, son Capitol Hill saldırısında adlandırılan ‘mahalli tedhiş’ ise Amerikan tarihi boyunca binlerce kez gereğince islah edilmiştir.

Şimdi de hedef, 25. Madde’nin ek maddesi ile Başkan yardımcısı Pence güya Trump’ı son bir hafta çün azledecek(miş). Hatta, yetmez, dördü göstericilerden, 6 kişinin öldüğü ve aslında göstericilerin ‘silahsız’ olduğu gerçekliğiyle beraber müsebbibi ilan edilen Trump, bir de hapse girecekmiş.

Niye?

Demokrasi var kardeşim! Hem Kongre’de hem de Senato’da üstünlük elde edince, karar vermek siyasilerce ‘hukuğun’ gereğidir, değil mi!

Binaenaleyh, yüzlerce parti olmakla beraber, sadece ‘Demokrat ve Cumhuriyetçi’ partiden oluşan Amerikan siyaseti, aynı zamanda basın ve medyada ezici ağırlık ‘Demokratların’ kuşatmaklığıyla, asıl Anayasanın 1. Maddesi, yani ‘ifade hürriyeti’ gayet kendi istifadelerine sunulurken, Trump’ın nezdinde ‘Cumhuriyetçilerin’ Youtube dahil Google gibi (email paylaşımları, açılan websayfaları ve uygulamar anında KAPATILIYOR), TÜM iletişimleri engellenmektedir.

Bununla yetinmeyen Demokratların yeni iddiası şimdi de ‘telegram’ programının ‘teröristlerin’ haberleşmesine izin verip, ‘devirteslim günü’ büyük bir tedhiş tertipleyecek olmalarına vesile olduğu, tabiatıyla ‘telegram ve de tüm sosyal iletişim’ teşebbüslerinin derhal kapatılması gerekliliği ‘üfürülmektedir’. Mors alfabesi dışında iletişimi kesilmekle ‘alay edilen’ ve de kelimenin tam anlamıyla gah Demokrat Kongre üyelerince, gah Demokrat Senatörlerince teröristlerin ‘elebaşı’ ilan edilen Trump’ın, böylelikle herhangi ‘sözü’ kamuya/taraftarlarına ‘sızdırılmamaktaymış’.

Kısacası, fiziki çatışmalara da yansıyan tüm bu vakalar aslında büyük bir ‘siyasi’ akislerden başkası değildir ya hu! Eh, mümtaz basınımız ve her işe hakim uzmanlarımız ‘demokratların heyülasını kopyala/yapıştırtercümeler yaparak bizleri ‘aydınlattıkları’ çün, biz de ‘ötekilerin, sessizlerin sesi’ olalım dedik.

İmdi, ikinci ‘azl’, matuf maddeye binaen Demokratlarca kabul edildi ya, hoş, bu 25. umdede ters algı yaratılmaktaysa da ‘dert başka’ tabii. ‘Sürekli’ karmaşa ve siyasi manevralarla dolu Amerikan tarihi, elbet nizamı, Demokratların patırtı ve gürültüsünün ‘boş’ olduğu çün, bu defa 14. Madde ile Başkan Trump’ı bir nevi ‘hıyanet’ yani kanunlara uymamak ve de uymamaya ‘teşvik’ gerekçesiyle sıkıştırmak istiyorlar. Ki, elbet bizim matbuatın üzerine balıklama dalmasının aksine bundan da yine siyasi dengelerden dolayı ‘hapis’ ne kelime, bir halt çıkmayacaktır!

Oysa, benim şahit olduğum, daha sonra ivedilikle kapatılan ‘parler.com’ sayfasına taşınan Cumhuriyetçilerin paylaşımlarından birinde ‘iki hafta içinde Demokratların bulaştığı tüm suçların ortaya döküleceği’ konuşululuyordu. Öyle, çokça iddia edilen, ortalığı yakalım yıkalım diye bir paylaşıma rastlamadım.

Hulasa, Amerika’da ‘yeni ve ilk’ gibi zırvaların pek yeri yoktur.